Global Lithuanian Net
Dailininko Vaclovo Vekeroto galerija

Pirmyn
Next
Forward
Vaclovas Vekerotas

Dailininkas Vaclovas Vekerotas

ABSTRAKČIOS KOMPOZICIJOS

Apie autorių:

  • gimęs 1948 Vilkaviškyje
  • 1973 baigė Vilniaus dailės akademiją
  • Nidos Plenero Asociacijos narys
  • Tel. pasiteiravimui: (8-243) 73337 arba (8-286) 40517
  • El. paštas: rutela@yahoo.com
 

© Autoriaus kūrinių autorines teises gina LATGAA

Artist Vaclovas Vekerotas

ABSTRACT COMPOSITIONS

About the author:

  • born in 1948, in Vilkaviškis (Lithuania)
  • in 1973 graduated from the Vilnius Art Academy
  • member of the Nida Plain-Air Association
  • Contact phones: (370 43) 73337, (370 86) 40517
  • E-mail: rutela@yahoo.com

© The author's works are copyrighted by the Agency of Lithuanian Copyright Protection Association LATGAA

Vartiklio naujienos
Global Lithuanian Net