Meaning of English words

In English

Lietuviškai

Word: Logogram

Žodis: Logograma

Meaning:
A written symbol representing an entire spoken word without expressing its pronunciation; for example, for 4 read "keturi" in Lithuanian, "four" in English, "quattro" in Italian. Also called ideogram, logograph.

Reikšmė:
Logograma - rašto ženklas išreiškiantis kalbos žodį nenurodarnt jo tarties, pvz., 4 lietuvių kalba skaitome "keturi", anglų "fo" (four), o italų "kvatro" (quattro). Taip pat vadinama dar ideograma ar logografu.

Example:
"Are our alphabets, decimal counting, Arabic numerals, and Gregorian calendar really superior to Chinese logograms, Babylonian base-60 counting, Roman numerals, and the Mayan calendar?" Diamond, Jared, The curse of QWERTY (why an inferior typewriter keyboard became the standard), Discover Magazine, 1 Apr 1997.

Pavyzdys:
"Ar iš tikro mūsų abėcėlės, dešimtainė skaičiavimo sistema, arabiškieji skaitmenys ir Grigaliaus kalendorius yra pranašesni už kinų logogramas, babiloniečių šešiasdešimtainę skaičiavimo sistemą romėniškų skaitmenis ir majų kalendorių?"
Jared Diamond. QWERTY prakeiksmas (kodėl netikusi rašomosios mašinėlės klaviatūra tapo standartu), Discover Magazine, 1 Apr 1997.

[ Sentence:
In giving advice, seek to help, not please, a friend. ]

[ Publikacijos sentencija:
O drauge, duodamas patarimą stenkis padėti, o nelauk padėkos".]


DICTIONARY:
Žodynėlis: BAEDEKER - kelionės vadovas
Žodynėlis: GLABROUS - glotnus
Žodynėlis: CANTHUS - akių kamputis
Žodynėlis: BANE - mirties priežastis, mirtis
Anglų kalba: WIND - vėjas


Vartiklis
Global Lithuanian Net

 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages