Kviečiu pabandyti sukurti tikrą bendrą istoriją - pasakojimą, kai kiekvienas lankytojas gali prie jos pridurti vieną ar kelias savas pastraipas. Prieš kurį laiką tai buvo buvo pabandyta padaryti "Vartiklyje", tačiau, galbūt, toji tema pasirodė per sunki... Leiskite pasireikšti savo fantazijai čia! Jei norėsite pakreipti istoriją į šalį kurioje nors kitoje vietoje, nei dabar numatyta, apie tai praneškite man el.paštu: info@lithuanian.net

Plėtojama istorija išsipūtė - tad mūsų iš bendrai kuriamos interaktyvios istorijos redaktorius "išpjovė" vieną epizodą, kurį siūlo vystyti atskirai. Tai istorija apie blondinę aludėje...
O siekdamas palengvinti kai kurių galimų klausimuų ir kitų situacijų aptarimą ir gal net išsprendimą - šalia kuriam pasakojimą atidarau aptarimų kampelį.
Bet ir to maža - PAVASARIS artėja ir laikas pradėti išbandyti įvairias lyriškas gaidas - trumpus rašinukus ir poezijos bandymus... Jus kviečia naujas "Vizijų skyrelis".

Spartinančiosios nuorodos:
Speciali vieta padiskutavimui
"Vizijų skyrelis" - eilėraščiai ir trumpi rašinukai
ISTORIJA APIE BLONDINĘ ALUDĖJE - "Siūlai, siūlai susivykite!"
Istorijos atšaka apie gimtadienį ir paslaptingą e-mail'ą
Istorijos atšaka su pakliuvimu į neįprastą vietą - kur viskas balta, tarsi piene"
Istorijos atšaka: Virbalas - krapštukas ausims
Spragtelėkite, jei norite pasiekti pabaigą ir ten rasti įvedimo formą?

Paslaptingasis reiškinys

Jau iš anksto jutau, kad šiandien atsitiks kažkas nepaprasta. Ir kuo arčiau namų, tuo tas jausmas darėsi stipresnis. Kažkoks lemties ženklas tiesiog kabojo ore ir grąsino uždengti saulę. Įėjus į laiptinę iškart padvelkė tarsi nežinomybe, kažkokio netikėtumo laukimu. Lyg vėjo šuorai blaškėsi kažkokie šiai vietai neįprasti fluidai. Vargiai sugraibiau buto raktą ir pasukau jį spynoje.

Tomo variantas galbūt perdaug grubus - pabandykime pasiūlyti "švelnesnį" variantą. Jūs galite pratęsti bet kurį iš šių variantų... (Redaktorius)

Tačiau durys iš karto nenori atsirakinti. Taip kartais atsitikdavo ir anksčiau. "Reiks pakeisti spyną", - ne pirmą kartą taip pamaniau. Petimi klibindamas tamsiai žaliu dermantinu išmuštas duris ir trūkčiojančiais judesiais sukiodamas raktą pagaliau priverčiau pasiduoti viršutinę spyną. Apatinė atsirakino be jokių sutrikimų. Pravėriau duris...

Tomas 1999 m. sausio 17 d., sekmadienis, 21:55:25
Bet spyna ko tai nelabai nori suktis. Pasuku iš visų jėgų - nieko. Po kelinto bandymo raktas tinkamas tik į šiukšlių dėžę. Stveriu prie durų gulintį kirvį ir patobulinu spyną iki nulio - jos jau nebereikia. Drebančiom rankom paimu už spynos liekanų ir duris patraukiu į save.

Keliaukite čia, jei norite tęsti Tomo variantą...

Paulina 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 10:30:19
Tiriančiu žvilgsniu permetu kambarį. Nieko. Viskas taip, kaip palikau išeinant, tik nerimas manęs nepalieka. Kažkas juda už užuolaidos, bet tai tik skersvėjis ir mano vaizduotės padarinys. Juk langą užmiršau uždaryti išeinant. Nuojauta kužda, kad tuojau kažkas įvyks negera... Suskamba telefonas, atsiliepiu:
- Alio.

Andrius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 10:57:08
Ragelyje - mirtina tyla... Pakartoju:
- Alio, alio...
Nieko... Tik tarsi iš tolo ragelyje girdžiu kažkieno kvėpavimą..
- Alio, kas čia?.. - perklausiu.
Tyla... Ir pypt, pypt, pypt... Kažkas kažkur padėjo ragelį... Kas skambino? Kodėl? Nusirengiu striukę ir pakabinu šalia prieškambario esančiame tamsiame kambarėlyje. Nusiaunu batus ir įsispiriu į šlepetes.

Džiugas 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 05:42:00
Ragelyje kažkas trakšteli, - tarsi koks jungiklis. Išgirstu šaltą ir bejausmį balsą:
- Mes jūsų laukėme... Būkite pasiruošęs...
- Kas, ką?.... - murmu pasimetęs. - Kas jūs?!...
Nėra atsako tik pypt, pypt, pypt... Mano klausimas paklysta kažkur Telekomo laiduos. Kas skambino? Kodėl? Neturiu priešų ir niekam neskolingas. Su niekuo nesusipykau... Padedu ragelį.

Keliaukite čia, jei norite tęsti Džiugo variantą...

Darius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 13:42:00
Kaip kokiam detektyve, - pagalvoju. Pagal visas taisykles turėtų pas mane įsilaužti, užpulti, surišti, užklijuoti burną, kankinti, reikalauti pinigų.

"Na, ne,- to nebus. To nebus, to nebus" - murmu. Ir ramybė pradeda lietis kaip arbata į stiklinę. Išgeriu. Čiobrelių. Ir vasara. Bičių pilni laukai. Nerūpi jokie nerimastingi alsavimai ir... sušiktos spynos. O dabar, prigulsiu, užsnūsiu, pailsėsiu.

"Na ne, to nebus" - skamba lyg melodija, "na ne, to nebus" - migdo ir verčia į guolį....

"Ko nebus gražuoliuk?", - iš po lovos trenkia lyg žaibas šaltas revolverio vamzdis.....

Petras 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 15:42:00
"O juk šiandien mano gimtadienis" - prisimenu ir, paskubomis prieškambaryje numetęs striukę ir į kampą nutėkšęs batus, nuskubu į kitą kambarį. Ten stovi mano pasididžiavimas, prieš pusmetį įsigytas "Pentium II"...

"Įdomu, ar daug kas mane pasveikimo?", - mintiju. Šiandien visą priešpietę basčiausi su reikalais - kartais rimtais, kartais šiaip ir neturėjau laiko peržvelgti savo pašto.

Ir dar - šiandien turi ateiti JI! Išvysiu ją pirmąkart! Jau du mėnesius bendraujame laiškais, plepame "chat'e" - bet šiandien... aš ją išvysiu... O jei ji persigalvojo?

Drebančia širdomi paspaudžiu įjungimo mygtuką...

Keliaukite čia, jei norite tęsti Petro variantą...

Vilius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 14:21:11
Kaip puiku, kad tai iščiulba ką tik įjungtas televizorius saldžiabalsės Valinskienės balsu. Kitaip per nugarą būtų nubėgęs šaltas šiurpuliukas...

Dainius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 14:47:09
Ir gerai, kad nenubėgo - pagalvoju ir staiga prisimenu neseniai skaitytą Kastanedos knyga. Ten aiškinama, kad šaltas šiurpuliukas nubėgęs per nugarą reiškia netoliese tykojančią mirtį. Tačiau įtampa neslūgsta. Tas kažkas atrodo visai čia pat. Save ramindamas, kad nieko blogo negali įvykti sėlinu į virtuvę, užkaičiu arbatinuką ir staiga girdžiu, kaip kitame kambaryje uzgęsta televizorius. Baimė sukausto mane vietoje. Jaučiu kaip rankoje virpa arbatinukas. Sukaupęs paskutinius drąsos trupinėlius praveriu virtuvės duris...

Darius 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 15:15:02
Ant pirštų galų sėlinu kaip katinas, ne, kaip baikšti pelytė. Beeidamas dar prigalvoju begalę palyginimų: zuikis, žvirblis, žiogas..., kad tik tas nerimas praeitų. Prisimenu savo vaikystę, savo gyvenimą - dar tiek gero galėčiau padaryti, jei ne... tas užgesęs televizorius ir tas, kas jį užgesino, išjungė, ir nori ma ne... Ir ką aš blogo padariau? Kas bus - tas.

Uždegu šviesą. Prieš mane...

Gintaris 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 15:41:31
Juodas tamsos kumštis kerta į akis. Kur eiti, ką daryti - nieko nematau... Įaudrinta klausa pagauna netvirtų žingsnių garsą. Instinktyviai traukiuosi prie sienos. Staiga pajuntu drėgmę kelnėse... Viskas... pagalvoju...

"Po velnių, vėl tie prakeikti saugikliai", išgirstu iš laiptinės kaimyno balsą ir netrukus sužimba šviesa. Pažiūriu į rankoje keistai pakrypusį arbatinuką, tada į savo kelnes ir pradedu juoktis...

Jūratė 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 16:41:25
Isteriškai juokiuosi, tiesiog kvatoju. Ir staiga netikėta mintis: o arbatinukas taigi buvo tuščias...

Jonas 1999 m. sausio 18 d., pirmadienis, 16:59:25
Kaip tuščias? - juk viriau arbatą.. Susimėtau...

Giedrius 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 06:44:04
-...ir paslystu. Krentu...!!!
- Ai!!!
Bum!
Kas mūsų veikėjui atsitiko galime spręsti patys, nes kol kas iš jo nebegirdime nei suš... mintelės. Štai jis guli išsidrėbęs - tiesiog išsiskėtrojęs - ant grindų. Arbatinukas rankoje, o dangtis, dangtis... Dangtis slepia gėdingai šlapią papilvę. Bet štai, mūsų brangusis veikėjas sujudėjo. Įdomu kokia jo pirmoji mintis? Gal pgaliau suprato kas tai buvo? O gal... Šššš... jis pajudino ranką ir galvą, po to užpakalį...

Antanas 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 19:13:29
"Taigi, dar nespėjau įpilti vandens - o tik įjungiau elektrinę viryklę." - prisimenu, kad tuo metu, kai užgęso televizorius dar tik tiesiau ranką atsukti vandens čiaupą ir... nespėjau.

Vajėzau, reikia skubėti į virtuvę išjungti plytelę - jau nebenoriu jokios arbatos...

Keliaukite čia, jei norite tęsti Antano variantą...

Džiugas 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 09:03:25
***
Vilius, toks to veikėjo vardas, lėtai pakelia galvą ir apsidairo - vieta nepažįstama, aplink vien tuščia - visur, kur pažvelgsi iki horizonto balta balta...
"Tarsi būtų išsiliejęs pienas", - jis pamano. Aplink nesimato jokio daiktelio, nė mažutės kalvelės ar krūmo - lygi lygi monotoniška lyguma - o ir dangus kažkoks balzganas...
"Ir kur aš papuoliau", - nieko nesuprantančiom akimis jis žvelgia į tolumą...

Darius 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 09:35:07
...tuoj pažiūriu į apsakymo pavadinimą - "Paslaptingas reiškinys" - žingt. Aha... mat (matj) kur aš papuoliau. Matj matj matj, - nuo mažumės jis (Viliukas) leisdavo šiuos garsus, kai kas nors neįprasta atsitikdavo arba kas jį nustebindavo. Negali sakyti, kad tai buvo keiksmažodžiai, - tai tiesiog jo nustebimo šūksniai. Matj matj matj, baltttta, matj matj matj kaip visatos subinėj! Liejosi iš jo burnos. "Gal sapnuoju ar ką"...

Vilija 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 13:58:29
Kažkur tolumoje, ties pačiu horizontu pasirodo mažas rausvas taškelis. Vilius iš visų jėgu įsispitrina į jį...

Keliaukite čia, jei norite tęsti Vilijos variantą...

Rokas 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 13:38:59
..."Ne, pagalvojo jis, negaliu tiek žodžių leisti į pasaulį. Kam jie reikalingi? Nuo šiol reikės sakyti tik tai, kas nedaro poveikio mano sąmonei."...

Dainius 1999 m. sausio 19 d., antradienis, 14:51:41
Bet staiga mano mintis nutraukia tylus krepštelėjimas už nugaros. Nespėjus atsisukti, kažkas švelniai paliečia man petį.
- Sveikas, kaimynėli,- išgirstu už savęs tetos Sofijos balsą.
- Labaaaa.....,- ir staiga prisimenu, kad tetą Sofiją praeitą savaitę palaidojo. Pamenu, kaip per laidotuves nešiau didelį vainiką su baltomis lelijomis. Keista, bet nejaučiu jokios įtampos. Atsisuku ir išvystu tetą Sofiją su baltų lelijų puokšte rankose.
- Matau, kad labai pavargęs. Eime pas mane pailsėsi. Aš čia netoliese gyvenu, - kviečia ji mane.
Akimirką dvejoju, bet galiausiai sutinku.

Darius1999 m. sausio 19 d., antradienis, 16:06:47
Ji paima mane už rankos ir veda.
"Teta, ar toli jūsų namai?", - paklausiu, nes matau,kad tai baltai masei nėra nei galo nei krašto.
"Juk šalia tavųjų mano durys, eime, eime, greičiau" - jinai paragina.
Nieko nesusigaudau, bet vis tiek leidžiuosi vedamas. Atrodo pralėkė visa amžinybė, o mes vis klampojame susikibę už rankų lyg būtumėm įsimylėję. Jei kas pamatytų, juokingai atrodytume. Kaip tik apie tetulė mane ir klausia:
"Ar myli mane, Viliau?".

Dainius 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 07:19:02
Netiketai prarandu zada. Is visu jegu stengiuosi suregzti keleta zodziu, taciau nesekmingai. Visos mano pastangos susiveda i padrika vaitojima:
-Aaaahllluuuuuaaassshh....,-netiketai dingteli, kad tuoj sutriks mano regejimas, taciau taip neatsitinka. Netgi priesingai - viskas aplinkui matosi lyg per kokius akinius, isryskinancius kiekviena detale. Apsiblauses dangus tampa akinanciai zydras, o pazvelges zemen, galiu iskirti kiekviena smiltele, kiekviena sapeli ar akmeneli. Mane uzlieja kazkoks palaimi ngas nerimas. Taciau si tolygiai stiprejanti jausma staiga nutraukia siaubingas, isteriskas tetos Sofijos juokas:
-Cha chaaa chaaaa....chaaa aaa cha cha, - vis stipriau riaumoja ji man jau beveik tiesiai i ausi.
-Cha cha chaaaaaaa.....
Bet staig a lyg niekur nieko:
-Tai ar myli mane, Viliuk?

Rožė 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 08:53:21
Bandau paspukti į šalį, tačiau teta Sofija tvirtai laiko mane už rankos. Ir kodėl aš leidau jai ją paiimti...

Dainius 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 10:59:28
Netiketai mane apima baime. Staigiu judesiu istraukiu savo ranka is tetos Sofijos delno ir skuodziu kiek imanydamas tolyn i nezinia. Man uz nugaros pasigirsta griausmingasis "Chaaa chaaa cha...". Jis tolydzio stipreja. Bandau padidinti tempa, bet veltu i. Staiga mano koja uzkliuva uz kazkokio kieto daikto ir padares kelis kulverscius issitiesiu ant zemes aukstielninkas. Keleta akimirku bijau praverti akis, taciau sukaupes visa drasa atsimerkiu.

Jūratė 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 12:26:55
Virš manęs mano kambario lubos ir apmusijusi lempa. Galva sukasi. Kur aš? Kur teta? Kur Sofija? Kur teta Sofija? O gal tai tik sofa ar sofos kampas. Taip, žinoma, tai tik sofos kampas - ją, sofą, kažkada man atidavė senoji teta Sofija...

Paulina 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 12:33:21
Fu, kaip gerai, kad pabudau. Ko gero būsiu stipriai prisiplojęs. Na ir kišmarikas, reiks užpirkti mišias tetai Sofijai, gal jinai neranda ramybės.

1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 14:02:05
Reiks užpirkti mišias,ramybė,bus jai ramybė,sofa,Sofija,-bandau atsisipeikėti,bet kas čia ?Ką aš laikau savo rankoooje ? AAAAAA !!!!!
aaaaaa !!!!! Savo delne matau gražią dailią plaštaką.SOFFFIJA PALEISK MANE!!!!!! Mano išgąsčiui nėra ribų:jau mani au būsiu pabudęs."Ramybės palinkėkit vienas kitam ramybės"-pradeda spengti.Bandau užsikišt ausis.Bet prikibusi rankutė trukdo.Matau,kad jos kitas galas veda į vonios kambarį.Mano lūpomis kažkas pradeda dainuoti: "Siūlai siūlai susivykit siūlo galo nepalik it, siūlai siūlai susivykit siūlo galo nepalikit" Nenumaldoma jėga suka mane,o ranka kaip šlanga vyniojasi aplink mano kaklą..

1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 14:33:29
Kas tai? Ateiviai? Haliucinacijos? Ar padauginau pas Petrą?
Reiks išsivirti makaronų. Tuoj pakvimpa Italija, mafija, Sicilija Palermo... Šviesios atminties tetulė Sofija juk buvo iš Sicilijos. Ji gamindavo puikius makaronus, paskui juos kabindavo Ne apolyje ant virvės, o dėdė Mauricijus sukviesdavo visus kvartalo vaikus ir sukdavo makaronus apie virš galvos ir lenktyniaudavo kas toliau nusvies...
Gal čia tetulės rūpestis pasiekia mane ir šiame pasaulyje?
Bet iš vonios girdisi malonus balselis: "ateik, Viliau"...

Giedrius 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 15:02:33
Staiga man viskas pasidaro vistiek. Niekas nesvarbu. Nei tas balsas iš šlykščios nekenčiamos pripelyjusios vonios, nei šlapios kelnės ir sulankstytas nuo smūgio arbatinukas, nei kaimynai, lyg išprotėję lakstantys po laiptinę ir rėkaujantys visiškas bep rasmybes apie elktrą, saugiklius ir kažkokią valdybą...
Tiesiog viskas vistiek...
Atsisėdu ant žemės, padedu galvą ant kelių, apsglėbiu juos rankomis ir užsnūstu...

Darius 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 15:22:14
O tuo tarpu Palermo(Italija):
Dėdė Mauricijus gauna žinutę "from Lithuania,Vilnius,Deimantų 3-124,Vilius Bežiedis".Ir smarkiai apsidžiaugia: IŠ SŪNĖNO LAIŠKUTIS !!!!!!
Jis pakviečia visą giminę prie stalo.O kai susėda visi vaikaičiai, pusbroliai, pusseserės prie stalo,praplėšia ir visiems skaito :

Gintaris 1999 m. sausio 20 d., trečiadienis, 16:01:00
...Prabundu nuo ryskios sviesos srauto.Akinantis iki fizinio skausmo
nezemiskos spalvos spindulys is anapus lango tiesiog grezia akis,skverbiasi
i akiduobes,lenda i smegenis...Staiga tampa be galo malonu,lengva,tik
va jauciu,kad as pats sau ja u ne seimininkas...

Giedrius 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 07:14:24
Grįžkime į Italiją, nedidelį, tačiau labai garsų ir pretenzingą mūsų brangios ir jokių ateivių kol kas neužkariautos planetos miestelį.
Taigi, susėdę aplink stalą karštųjų kraštų gyventojai, mūsų "mylimo" herojaus giminaičiai laukia iš dėdės lūpų i šganingų žodžių. Ir štai jie pradeda sunkiai, bet gryna lietuviška kalba eiti, tiesiog plaukti iš brangaus dėdės lūpų:
"Sveiki, brangūs giminaičiai. O labiausiai jūs, brangus mano dėde ir pusseserės, kurias taip myliu ir mylėsiu amžinai..."
Dėl laik o stokos negalime toliau klausytis ramybe dvelkiančių ir apsvaiginančių iki susileidimo žodžių. Reikia kuo greičiau grįžti į Lietuvą, kur mūsų veikėjas vėlgi kažkur pradingo realybės ir haliucinacijų (o gal ir ne?!) labirintuose. Ir ką gi mes matome? Ogi nieko!!! Tiap, taip. Visiškai nieko - nors pirštu į akį durk. Mat visa šviesa, kurią Vilius stebėjo, pasiekusi jo smegenis, ten ir liko. Ir niekas jos daugiau nematė. O kodėl? Negi mūsų veikėjas matė tai, ko niekas kitas nematė? O gal jis ne visai ...? Na žinote...

Darius 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 09:49:09
Bet palaukit palaukit !!!! Kas gi parašyta tam laiško dėdei gale,-
čia tau ir skubėk kad nori ! Paskaitykim paskutinę pastraipą : " ... mielas Dėde ,aš su Sofija ruošiamės į povestuvinę kelionę Italijon,užsuksime ir pas jus.Su geriausiais linkėjimai s-Vilius"
Na ir sutapimai,pagalvojo Dėdė,-mano amžiną atilsį žmonos ir Viliaus žmonos vardai tokie patys.Kai atvažiuos,atšvęsim tuos sutapimus,-džiaugėsi.

Redaktorius 1999 m. sausio 24 d., sekmadienis, 10:09:13
Šioje vietoje pajutau, kad istorijos tęsinys gali vystytis nepriklausomai, jos pabaigą "apie blondinę aludėje" iškeliu į atskirą failą kartu šiai daliai suteikdamas ir naują pavadinimą: "Siūlai, siūlai susivykite..." Kas nori - gali tęsti šią istoriją, o kas nori - vedžioti naujos istorijos gijas...

Andrius 1999 m. sausio 21 d., ketvirtadienis, 17:04:13
Bet, atėjus susitikimo laikui, niekas nesirodė. Tik po savaites sužinojo, kad jie žuvo auto katastrofoje. Toks likimas, pagalvojo Vilius.

Nuo čia prasideda istorijos tęsinys su blondine aludėje -
"Siūlai, siūlai susivykite!"

DJ 1999 m. sausio 25 d., pirmadienis, 15:43:26
Džiaugėsi dėdė,nes be galo mylėjo savo sūnėną.Prisiminimai tokie puikūs.
O kiek išdaigų jie kartu iškrėtę!O kiek prikvailioję.Kaimynai sakydavo,
kad ir senis ir vaikas -vieno proto."Suvaikėjai,tu Mauricijau" -,švelniai bardavo žmona.
"Ir dabar jis, jau vedęs,atvažiuos pas mane į svečius.Gaila,kad mano senutė nesulaukė šios džiugios šventės"-balsu mąstė dėdė sėdėdamas prie stalo ir raikydamas duoną.
"Vaikai,atneškite fotoalbumą,-parodysiu aš jums savo numylėtąjį"-paliepė. Po keliu sekundžių albumas gulėjo ant jo kelių,ir jis iškilmingai atvertė pirmą puslapį paskui antrą,trečią."Kas čia dabar ?",- nustebo,pamatęs ne Sofiją, o kažkokią kitą jauną damą jo vestuvinėj nuotraukoj."Velniai rautų ,kas gi čia?"-pradėjo karščiuotis ir karštligiškai versti puslapį po puslapio. Visose nuotraukose vietoj jo žmonos šypsojosi daili nepažystamoji.

1999 m. sausio 26 d., antradienis, 12:20:25
Kas ji. Kaip tai galėjo atsitikti. Dar visai neseniai vartydamas albumą Mauricijus nebuvo pastebėjęs šios metamorfozės. Dėdulė žvilgtelėjo į tamsų kambario kampą, kur kabojo Sofijos paveikslas, bet iš tamsaus kampo žvelgė tik dvi juodos akys su garbano tų plaukų ševeliūra. Mauricijui išrasojo kakta ir iš susijaudinimo ėmė zvimbti ausyse. Kas ši daili moteris ir kaip ji atsidūrė nuotraukose. Ir ką gi ji primena...

Jūratė 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 12:34:31
Mauricijus ėmė kapstytis savo senoje smegeninėje ir murmėti: kur aš ją mačiau, kur aš ją mačiau. Ach, ta sklerozė, kamuojanti jau ne vienerius metus. Visai sukriošai Mauricijau. Visai. O anksčiau būdavo... Ir Mauricijus prisiminė savo jaunas dieneles: nei vienas didesnis ar mažesnis miestelio suėjimas neapsieidavo be gražuolio Mauricijaus. Kiek merginų dėl jo kraustėsi iš proto... Ir tik Sofija buvo šauniausia ir gražiausia iš visų. Na bet...

Darius 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 14:08:07
..ir jai gerbėjų netrūko ir lipo jie kaip musės prie medaus.Bet Sofija visus išjuokdavo ir artyn nė vieno neprisileisdavo.Matyt jau tada vienu krašteliu į Mauricijų žiurėjo,kaip ir Mauricijus į ją.Iš tolo.
Bet kur tu du magnetus skirtingų polių sulaikysi! Traukė jie viens kitą ir artėjo.Bet viena kliūtis-tamsioji mergelė Garbanė taip buvo įsimylėjus Mauricijų,kad nenorėjo jokiu būdu jį perleisti Sofijai.
O nuo meilės ir neapykanta netoli-supratus,kad ne ją ,o Sofiją Mauricijus myli ir, kad jos nenori nė matyti, prisiekė jam atkeršyti.
Maurijus prisiminė ,kaip skambėjo visa gatvė nuo jos verksmų ir prakeiksmų. Ir kaip jis galėjo užmiršti ?! Užmiršti Garbanę ?! Prisiminė kaip kažkas pasakojo,kad ji išprotėjusi ir buvusi paguldyta į psichiatrijos ligoninę.Prisiminimas prie prisiminimo-ir pasidaro aišku-"štai,kur ji matyta !".

Jūratė 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 14:34:18
Na, dar liko tavo galvelėje gyvasties, seni Mauricijau. Dėdulė patogiau įsitaisė supamojoje kėdėje ir pasidavė prisiminimams. Jis pasiėmė į rankas pačią seniausią fotografiją, kur ioje vietoj Sofijos stovėjo Garbanė, prisiglaudusi prie Mauricijaus šono ir pagalvojo:"mes visai neblogai atrodome vienas šalia kito... Gal be reikalo...". Bet susigriebęs tuoj ėmė vyti gundančias mintis į šalį. "Koks gi buvo Garbanės vardas? Neprisimenu." Labai jau viskas atrodė neįprastai. Civilizuoto žmogaus protas reikalavo paaiškinimo. Reikia išsiaiškinti, kur čia šuo pakastas. Į ką kreiptis, kur ieškoti. Psichiatrinė ligoninė, žinoma, ten reikia ieškoti siūlo galo. Čia kvepia kažkuo neįprastu, kažkokiais burtais. Gal Garbanė kerėtoja, gal ji bando į lysti į mano gyvenimą? Ką daryti?

DJ 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 15:29:27
Ką daryti ,Ką daryti ? Palikime dėdę beieškantį atsakymų ir sugrįžkime pas Vilių,į Vilnių.Kur mes jį palikome (autorius puola ieškoti versdamas atgal puslapį po puslapio)? A,štai : "- nors pirštu į akį durk. Mat visa šviesa, kurią Vilius stebėjo...." i r taip toliau.
Taigis Tamsa Tamsa Tamsa Tamsa Karti Karti Karti Karti-Degtinė karti !! Ir sėdi jis prie stalo galo,kaip jaunikis,šalia jaunoji-ir nežino Vilius nei kas ji ,nei ko ji,nei kam ji- o svečių galybė ir traukia visi: KARTI KARTI DEGTINĖ KARTI ,BUČIUOSIS JAUNIEJI-TAI BUS SALDI"
Ir jaučia Vilius,kaip jaunoji baksnoja į pašonę ir ragina keltis.
Vilius apsidairo-virš jo galvos "VILIUS",virš jaunosios- "SOFIJA" auksinėm raidėm išvedžiota ,o per vidurį širdutė."ACH,SOFIJA,Sofija,siūlai susivyk it,gražioji rankutė",plaukia jam vaizdai ir klausimai neatsakyti. O svečiai-KARTI KARTI,o jaunoji-KUMŠT KUMŠT į šoną.Reiks keltis ir bučiuoti,-ką darysi.

Jūratė 1999 m. sausio 27 d., trečiadienis, 08:33:27
Ką darysi reiks. O gal dar nevėlu. Gal įsižnybs Viliukas į ausies galiuką ir sapnas išsisklaidys. Taip Viliukui besvarstant, Sofija apsivijo savo dailiomis rankomis laibą Viliuko kaklą ir kaip tikra viliūgė isisiurbė jam į lūpas. Bučinys atrodė tęsėsi amžinybę. Viliukui ėmė spengti ausyse, suktis galva ir linkti keliai, pasaulis atsitraukė. Svečių "KARTI KARTI" kažkur nutolo.

Darius 1999 m. sausio 27 d., trečiadienis, 09:18:35
O priartėjo Sofijos šnabždėjimas į ausį:"Žinai,mielasis,aš jau pagalvojau apie mūsų medaus mėnesį,..-išsiunčiau laišką tavo dėdei Mauricijui Italijon,kad atvažiuojame.."

Julija 1999 m. vasario 23 d., antradienis, 19:17:42
Išgirdau paslaptingą balsą, tarentį keistus žodžius. Jis kalbėjo kažką apie paslaptingą kambarį , kurio nieks nematė ir nieks apie jį nežinojo.

1999 m. kovo 1 d., pirmadienis, 17:06:03
Negaliu pasukti rakto todėl palaukiu kol sušils sušalusios rankos ir vėl pabandau.
Spyna atsirakina.

1999 m. kovo 31 d., trečiadienis, 08:37:06
Dideliu valios pastangu deka praveriu duris ir izhengiu i vidu.
Uzhsizhiebia ryshki shviesa ir pamatau tai, ko tikrai nesitikejau
ishvysti - daug daug alau, vyno, degtienes ir cigarechiu.
"Prisizhaidet, vaikai,"- pagalvoju,- "pabandykit dabar mane ish chia
ishkrapshtyti..."

Dekanas 1999 m. balandžio 5 d., pirmadienis, 12:30:50
Ejo ir mire .......

Nida 1999 m. balandžio 21 d., trečiadienis, 15:55:00
Bet mirtis mirciai ne tolygu..KAzkas yra pasakes kad mirtis nera baisi
nes ji nera galas..TAi nebuvo galas..Jis prisimine Dekana kuris nuleme
jam mirti ir gailiai suurzge,jo siela suzverejo..Ji reikalavo kersto..Ar
galima sitaip nuteisti zmogu mirciai,jo nepasiklausus..Jis mire..Jo mires
kunas gulejo salia,aplink ji,lyg aukos BUdai,stovejo daug alaus,cigareciu,de-
gtines...KAip drisai Dekane atimti is manes zemes dziaugzma...Bet dabar
as laisvas ir mano siela troksta kersto..
As dar turiu aplankyti savo beloruse pana,kad pasktuini karta asisveiki
nimui pasimatyciau su ja..NA o tada DEkane laikykis..MIRTIS NERA BAISI NES
JI DAR NE GALAS...cha cha cha..As tavo baisiausias Internetinis virusas..
CHA CHA CHA

Dekanas 1999 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis, 13:13:02
O kaip keista..as niekad netikejau,pomirtiniu pasauliu,bet dabar....KAi pamaciau ,kalbant ta vargsa mirusi zmogeli....As Atemiau is jo galimybe gyventi..Ar iseis man gyventi su tokiu sirdagrauziu?..cha ir dar kaip iseis..Ar gi ne as ivarau studentams baisiausia nevilti?Argi ne mane jie vadina Dekanu/Godzila,ir tai tiesa...cha cha cha...as edu ju vargsas studentskas sieleles,su didziuliu pasitenkinu kremtu..Tai per mane Lietuvoje dideja studentu savizudybiu skaicius..JUK AS DEKANAS\GODZILA..cha cha cha..taigi ir negaila man to vargselio Viliuko,negaila ir Sofijos kuri dabar aisku verkia..Tos beloruses Sofijos,kuri taip mylejo vargsa VILIUKA>..cha cha DEKANAS megsta zudyti ir lemti mirti..Dekanas netiki pomirtiniu gyvenimu,jis ERETIKAS...DEKANAS gyvena o Vilukas mir..AAAAAA gelbekit,kas gi cia is kur tas Internetinis virusas Happy day,OOOOOOkas gi cia lenda is kompo...Ne tai nesamonempomirtinio gyvenimo nera ner..aaa..

cd-writer 1999 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 16:30:13
Mirtis yr tyla. keista vidine busena.
Abejingas e-rasytojas pakele galva ir pazvelge i lubas.
Keista. Anksciau nieko panasaus nebuvo. buvo atsipalaidavimas, susika-
upimas... malonumas; buvo tekantis gerkle rausvas vynas... mirtis...
Buvo daug mirciu.
jis zvelge i ekrana.
Pirmas zingsnis... mano vardas Vilius.

asx 1999 m. gegužės 3 d., pirmadienis, 18:07:04
Antrasw zinksnis:))

Nida 1999 m. birželio 8 d., antradienis, 11:34:19
Vilius mokesi vaikscioti..Treciasis zingsnis....Tada ketvirtasis...
Penktasis...Vilius mokesi gyventi..Buvo daug mirciu,buvo mirtis ir
vel gimimas..mirtis ir vel...Mirtis yra viena is gimimo stadiju,o
gimimas viena is stadiju mirties..:)
Vilius mokesi vaikscioti..jis vel gime..
KAi viskas pasibaigs as vel jausiuos numires..-tai Viliaus
zodziai sau.
Ir nenugalejai tu apgailetinas Dekane vargso Viliuko sieleles..
Nenugalesit jos jei jai skirta gyventi ...
Buvo daug vyno..
Vilius skandindavo save jame..
Bet kas is to,ar imanoma paskesti,jei tau skirta gyventi?
-Ne..
Vilio drauge Sofija...Juk kazkada tu turejai Sofija ar ne Viliau?
KAzkada ..taip turejau,kai dar buvau gyvas tuo gyvenimu..
Bet viskas ir vel pasibaige..viskas visada baigiasi..
GAlu gale vis tiek lieki vienas ...
Vienatve visada salia..
Viliau ,viliau tai nejaugi dabar gyvensi pesimisto,melancholiko
gyvenima?
Ar tu nezinai Viliau ,kad zmones megsta valgyti melancholikus,
megsta juos zudyti..
Jetau kaip baisu Viliau as irgi uzsikreciau tavo vienatviska busena
Einu..begu is cia...
Susirasiu melancholika koki nors ir nuzudysiu..jega...AS ESU ZMOGUS.

Nida 1999 m. birželio 9 d., trečiadienis, 12:29:30
TAigi kuo mes ten baigem...Acha baigem tuo kad as isejau valgyt
melancholiko ..Niam Niam..skanus toks buvo...Su Romantikos prieskoniais
toks-melancholikas...Is pirmo as ji prisipratinau ,letai letai pratinausi
,kol galu gale jis manim patikejo....ir tada skaniai perkrimtau jo kakliuka..
JEGA-AS ESU ZMOGUS...Zmogus kuris valgo kitus ..
MAnyje yra du zmones vienas NIda,kuris pratinasi zmones ,
kitas Dekanas kuris juos valgo..
Viliukas...Vargsas Viliukas nuo Dekano jis mire ,nuo Nidos prisikele
Zaidimas kitu gyvenimais..Argi tai nezavu..
AS ESU ZMOGUS..AS ZAIDZIU..
Mes visi tai darom ar ne Viliau?
Vilius tyli,jis bijo vel mirti......

Nida 1999 m. birželio 18 d., penktadienis, 13:21:14
TAigi ,kad ji kur Vilius prisikele..Uzsidejo slepetes ,kuriu buvo pilna
po jo lova,tik visu poru po viena.Krestelejo galva pora kartu lyg butu
koks senis ir nusliukino i virtuve,kur jo lauke sioks toks siurpraizas..
.:)Virtuveje lyg niekur nieko sedojo ,malonioji tetule maniake SOfija ,
Ji sypsodamasi labai jau posla sypsena ,sniokstelejo savo gergzdzianciu
balsu Viliui i veida:-NA berniuk po tokios nakteles,atsikelus tikriausiai
paselusiai norisi valgyti?..-Jos sypsena zude Viliu ...Tiesa pasakius
jam visiskai nesinorejo valgyt atvirksciai,dabar su malonumu nueitu I
WC ir nusisliaukintu... Tetule Sofija salia...Ach ...O jis tikejosi jog
tai buvo mirtis ir vel prisikelimas -Taciau ne- tai buvo tik naktis
praleista su jo gerb.Tetule,kuri dabar jautesi desimcia metu pajaunejus..

Giedrius 1999 m. liepos 9 d., penktadienis, 10:16:52
Kad skaitytojui būtų aiškiau, teks paaiškinti, kad viskas, kas vyko
Lietuvoje, vyko tik (TIK!!!) Viliaus galvoje. Toje vargšelėje galvelėje,
kuri buvo euforinėje būsenoje nuo regėtos kažin kokios nežemiškos (o gal
ir visai žemiškos) šviesos poveikio. Labai sudėtingos tos žmogaus minčių
gijos. Ne visada gali susigaudyti, kur realus (dar klausimas ar jis iš
tikro realus) gyvenimas, o kur tik mūsų vaizduotės ar pasąmonės sukurtasis.
Taigi, mūsų herojus, klaidžiojęs po pasąmonės labirintus, iškildamas į
"realųjį" pasaulį ir nugrimzdamas "nerealiajan" ir , po to, vėl į "realųjį" ir
vėl į ... ir t.t., visai susipainiojo. Pašoko iš tos vietos kurioje jis
buvo (pats nebežino kokioje) ir iškūrė pro atviras buto duris į lauką.
Ką jis toliau darys, kaip jam dabar būti, kad jis jau nieko nebesupranta
kur jis ir kur bėga? Ar buvo kažkokia nepaprasta akinanti šviesa? Ar buvo
teta Sofija, kuri neaišku kaip pateko jo pasaulėlin? Ką jam dabar daryti?
O ką jis pats galvoja...
- Eina viskas po velniu... Šikt man ant visų - aš pats sau ponas...
...šūdas... Bėgsiu, gal prasiblaškysiu iš to košmaro...
Taip, nelengva mūsų veikėjui. Kas jam belieka? Teks pačiam spręsti
savo būties problemą. O gal kas nors padės? Koks nors gerasis Samarietis...
Pažiūrėkime...

SK. 1999 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 02:26:18
PRAEJO DVI SAVAITES...
Pilieti, Viliau, mes grazinome pilnaverti zmogu ,tai yra Jus, visuomenej, tad bukit malonus neapvilkite musu!,- tare gydytojas plesdamas "Kosmoso "pokeli...
Pagalvok tu man ,kad nuo interneto galejo stogas pavaziuoti:-
maste sau Vilius kulniuodamas i troleibusu stotele....
Bet kazkur sirdies gylumoje sutiko,kad 18 valandu per para negalima sau leisti sedeti prie kompiuterio...
Lipdamas savo stoteleje, jis jau tvirtai zinojo,kad si vakara po daug menesiu pertraukos jis praleis zmonese... t.y. bare....

sky 1999 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis, 06:53:47
Diena netruko prabegti...
Vilius palaimoje gardziavosi cigaretes dumu ir mauke jau ketvirta bokala alaus ,kai staiga jo akys lipte prilipo prie zavios blondines ,kuri zvilgsniu idemiai klaidziojo po bara...
O kai po keliu miniciu ,tarsi skaitydama jo mintis, zavioji blondine paklause ar galinti prisesti,Vilius negalejo nustygti savo vietoje...
Is jos nerislaus pasakojmo jis suprato ,kad ji turejusi susitikti kazkoki pazistama,bet sis taip ir nepasirode...
Po valandeles jie atrode tarsi seni biciuliai .. Stalas luzo nuo kepsniu,o vynas tekejo tarsi upeliais ,laikas pradejo lekti svaiginamu tempu. Vilius dekojo Dievui uz dovana ir keike save,kad anksciau tiek laiko skyre internetui....
Jie net nepastebejo,kaip baras spejo istusteti ir tik nepatenkinto barmeno zvilgsnis juos ispejo,kad darbo valandos eina i pabaiga.
Toliau vyskas vystesi,kaip filme ....
Mergina pasiule pratesti pazinti jos namuose ir tarsi is dangaus pasiustas iskart prie ju sustojo taksi....
Vilius nustebo uz vairo pamates labai panasia i jo nauja drauge mergina...Jis dar norejo pajuokauti,tik sakini nukirto duslus smugis
i pakausi ir Vilius prarado samone....

Nida 1999 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis, 11:13:09
Taigi musu Viliukas ,toks jau zmogus,kuriam nelemta ilgai dziaugtis
laimes busena..KAgi taip jau yra..Vos tik jis pajunta pradejes gyventi,
vos tik pajunta kazka panasaus i laime,kazkas atsitinka..
Ponas dekanas nepalieka jo ..ponas Dekanas-zlugdo jo gyvenima.
Na stai kad ir dabar..
Viliukas letai tokejosi ,po gilaus samones praradimo..Letai letai,jam ryskejo
ji supancio pasaulio konturai,kurie nebuvo itin mieli..Visu pirma jis
pamate gulys ant slapio asfalto veidu i zeme,veliau jo apsiblauses zvilgsnis
uzkliuvo uz purvinu bato stuksanciu netoli jo nosies..Vilius pakele galva
priesai ji stovejo zmogus ar bent jau kazkas i ji labai panasus ..
SAule tvoske Viliui i akis ,todel jis tiksliai negalejo iziureti ,kas ta
svytinti butybe stovinti priesais..Jam labiau norejosi galvoti ,kad tai
kazkokia antziamiska esybe pagaliau teikusi nusileisti is savo dausu pas ji
vargsa zmogu Viliuka..Jis taip ir butu pagalvojes ,jei ne pries tai
matyti batai..Viliukas nusisipsojo viena is savo kvailu..Ir ryskiai pa
plonintu balsu uzklause:KAs tu ?Tu angelas?..-Ach Viliuk Viliuk ,sitiek metu pragyvenai
ir nesupratai kad tokiems kaip tu angelai nepasirodo niekad..KAd tokie kaip
tu turi tik Dekanus kurie niokoja ju gyvenimus ..
TAigi vietoja grazaus ,dangisko balso kuri tikejosi isgirsti Vilius,pasigrido
dusli .gergzdianti girto zmogaus blevyzga-Ei slusaj cuvak,ti sto zdes
lezys,davai vstovai,o to menti tut ciasto hodiat v Vitrezvilku povezut blia
potom babki plotit nado..No tokio malonaus skambesio musu Viliukas kaip
mat isblaivejo ir soktelejo ant savo labu kojyciu..

Nida 1999 m. rugsėjo 13 d., pirmadienis, 10:17:47
Dekanas letai sukiojosi ,idemiai tyrinedamas aplinka ir uostinejo dregna ora
-VIliau ....Viliau !!!!!-ir tyla ilga itempta tyla..TAda vel -Viliau ...!!!-TAi dekanas rekalioja
viduri nakties ,jis iesko Viliaus,kuris pabego nuo jo..Dekanas piktas ,jis nori naikinti ,jis nori griauti
Viliuko gyvenima..Bet negali,jis jauciasi bejegis..Jis nemegsta taip jaustis ,bet ka jau cia padarysi..
KAi susiras Viliu atsisokines ant jo su kaupu ...Letai Letai ji kankins ,jau sugalvojo kaip tai daryti
Meile-tai didziauysias zmogaus kankinimo budas,kuri labai megsta mozachistai..TAip DEekanas nutare,kad
panaudos butent ja pries Viliuka,Ir t5ada ateis galas..TAda bu8s padetas paskutinis taskelis Viliuko gyvenime..
CHA cha cha ...Viliau,kur tu !!!!!!!!..As ruosiu tau linksma fiesta....
Viliai as ruosiu tau paskutiniaja fiesta,kurios metu tu ZUSI...!!

1999 m. gruodžio 8 d., trečiadienis, 01:35:55
hola.
como estan? aqui ando un poco aburrido y deicidi buscar algo nuevo...en este caso encontre esta pagina, que no sé exactamente de que es, pero en la que escribo un mensajito con saludos a todos.

atentamente.

marchoose 2000 m. vasario 18 d., penktadienis, 21:28:04
Ir tada vilius uzdainuoja :
****
katinas tavo pro langa skris
shuo pabegs, papugos ishprotes
sanitaraas ash esu nemegstu tavo gyvuliu
tavo koshka dar grazhi otu kam dabar tinki
i ka dabar tu panashi i katino pautus tu man neshi
sakyk sakyk i ka ash panasus tikrai ne i gyvulius tavus
Dabar ash viska suprantu,mushu
ir nachui tave siunchiu.
Ka tu per dienas darai
su shuniu pisies ,
katina shukuoji ir horoskopus dar skaitai
Ir visishkai nesuprantu kas chia smirda
gal tau ish pazastu gal ka pagydit tau galiu
o taip galiu pers snuki dar karta zhiebiu
rek pupule rek maza snukis uzhklijuotas tau vata
kviesk mama oj atleisk jinai kurchia
****

dainora 2000 m. gegužės 26 d., penktadienis, 01:24:01
"Idomu,ar dar ilgai taip tesis,"pagalvojo Ji,"gi pats paliko seima,pats uzvire ta kose,o dabar ir vel eina is proto."Ji buvo tik Viliaus,svelniai tariant,bendraminte ir bendramoksle.-----------------------Rytas buvo saltas.Viliu krete siurpas."Ar tai buvo sapnas,ar tikrove,o gal ir vel balti arkliai?"-sunkiai kildamas is guolio maste buves cempionas,buvusi zvaigzde,buves,buves..."Tau reiketu pailseti,per pastaruosius metus isvarginai save"-is virtuves atklido Jos svelnus balsas."Man reiketu stiprios kavos",-grubiai atkirto Vilius...

German Fischer 2000 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis, 01:06:59
Hello....
I“m looking for to a loney girl colled Asta Jepifancevaite, if you have some news about her, please send me any information about her.
I found this web page, and i thougth you could help me to found her.
Hello every one... and have fun.
Good Bye

German Fischer 2000 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis, 01:10:49
And... sorry i forgot my mail its: traucofischer@hotmail.com

German Fischer 2000 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis, 01:11:19
And... sorry i forgot my mail its: traucofischer@hotmail.com

Bybi dejau 2000 m. spalio 26 d., ketvirtadienis, 20:45:32
ka blet ka ka blet
ciulpk tu bybi eik tu nachui
ka eik tu nachui
jebi nachui jebina zertva skatina
blondinas zalupa isciulpk mano bybi
isuostik man sikna suvalgyk razina
jebi nachui zertva jebina skatina
istorija pamokanti istorija kurvoms
kurios stato bybius ir ciulpia zalupas
ju didelis noras pistis uz baslia
po oralinio sekso gauti i galva
mes dulkinom lerva nebloga uz dyka
uz cipsu pakeli jai brukem i klyna
prigavom rajone kai keites tamponus
pripisom jai prota kad ocin krasiva
nupirkom jai cipsu su vafliais ir sudais
ikisom i pizda banana be luksto
bananas paskendo slykscioj jos bedugnej
islindo po metu pro burna apsiktas
pr.
bybi dejau kokia suka
bybi dejau kokia zertva
bybi dejau kokia padla
jo joptvaju mat zajabys zajabys
kada kurva ciulpia tai stojas bybis
istinusios lupos apzioja net kiausus
ir sperma malafke patenka i gerkle
bet jeigu uzspringtu ir bybi apvemtu
tai pisciau su rzava atviorke i lempa
i lempa i papa i klitoriu pizda
uh blet zarodinu gnyda
maldauk manes sliucha valkata kurva
nusveisk mano kota isuostik man rura
tuoj pora autobusu chebros atleks
ir oj nepavydziu kaip pize skaudes
zinai pagalvojau as viena dalyka
visai nechujovas tai daugkam patiktu
prismeigti ta sliucha su kastuvu sienoj
ir pizda obliuoti su bybiu kasdiena
su didele dilde galasti jai kelti
israuti jai papa su plugu agromnu
paskui atsigerti alaus pailseti
kad jai menesenkes pradetu teketi
Priedainis
joptvai mat alia pize kokia zertva
kokia blet suka nachui kurva joptvai mat
pizda nachui ee mazyte pizda nachui
aa suka davai suka zertva pizda suka
pizda nachui
Priedainis
ka suka ka pasla nachui
ka ka blet

tevelis 2000 m. lapkričio 4 d., šeštadienis, 09:24:08
MAN POHUI CANABYS

Petras Petraitis 2000 m. lapkričio 21 d., antradienis, 13:15:14
Ir laimingai taip gyveno ji toliau...

Tatjana Dippel 2000 m. gruodžio 4 d., pirmadienis, 21:06:32
"Noriu sikt negaliu popieriuku neturiu" isgirdo bernuikas pries duru ir issprende begti namo ir atnesti popieriukus.

Andi 2000 m. gruodžio 12 d., antradienis, 19:47:02
Asilai Jus

Marius ish Kownas_city 2001 m. vasario 7 d., trečiadienis, 21:15:49
Intelektualus puslapis, yra kur pasisemti ishminties, dorovinis lietuvos veidas ir krishtolines tyrumo taures entizotropine vualuacine dismafargorija..... Zhavu, odnako, zhavu ;)

BYBIS VILNONIS 2001 m. gegužės 5 d., šeštadienis, 16:52:44
Incesto aukos jus!

ZALIA ZOLE 2001 m. gegužės 16 d., trečiadienis, 20:02:48
O TOLIAU - MASHINOS GATVESE BALOMIS CIUOZIA
JU ZLIAUGIA VALYTUVAI IR VANDENI BRAUKIA
STIKLAI APRASOJE AUTOBUSO
KURIS DAR VIS DAR KURSUOJA...
TAXISTAS NUOBODZIAI SHNIAUKIA,
VAIKINAS MERGINA PO LIETSARGIU GLAUDZIA.
ZALIA ZOLE ZALIA ZOLE ZALIA ZOLE.......
TOS PAGRINDINES GATVES ,IR TOS VISOS MAZESNES
VISOKIE CHLIGATVIAI TYLIAUSI IR UZKAMPIAI TAMSIAUSI,
IR TOS TUSHCIOS KNYGUTES,KINO TELELUBOS
ATRODO REALU,BET IR VISAI NESUNKU
APSKRITAI NERETAI PASITAIKO IR AUKU,
NES GALI ATSIDURT NE VIETOJ IR NELAIKU.
MATAI,DABAR TOKIE LAIKAI,
KAI NEZINAI KAS UZ PIRMO ANTRO POSUKIO
TAVES ZOLELIU LAUKIA...
DIEVE,KAS GI ZMONES
I AGRESIJA TRAUKIA???
TRAUKIA...TRAUKIA....
YO! YO! NEZINAU CIA KAS DETAS...
NEZINAU KAS ZMONES I AGRESIJA TRAUKIA..
GERIAU REIKIA PAPUST, GERAI PAPUST,
O PASKIAU JAU ATSIPUST!...
BET PAVARGAU ASH NUO VISKO,
KAIP MAN VISKAS ATSIBODO...
NIEKS NETURI PRASMES,NEPARUKIUS ZOLES...
O JE, O JE
ZALIA ZOLE,ZALIA ZOLE SMILKSTA,
SHIMTA KART GERIAU UZ BET KOKI SHVIRKSHTA!!!
AAA.......
DVOKIANT'S MIESTAS,
LAVONINGI KAMINAI,CHAI!
DUMAIS PAVERSTI NUODAI
AMZINAI SMILKIA..
VAIKELI,SKUBANCIAS JAUNAS
NAUJAS KARTAS,
TOKIAS KAIP MES,NORS PASKUI
BAISESNIUS,VEIKIA
IR SAUGOTI NEREIKIA,
KAD TAUSOJAME SHIENA,
KURIS JAU NEBEDUOS VAISIAUS
KURI PATYS UZSHIKOM, IR PATYS UZMIRSHOM,
SAKYDAMI BE VILTIES,KAD VISKAS BUS GERAI...
O SHITAME SMERCIUS VIS ARTEJA
KAZKODEL,KAZKODEL
KAZ KAZ KAZKODEL...
TIK VARNU JUODU PULKAI,NEUZMINK!
ANT NAMU STOGU UZSISHIKE KATINAI,
PRIKVAKE,ALKANOM AKIM I TOLI PALYDI
NERAMU JOG ALKANAS SOCIAM PAVYDI..
PASKUI PRASHVITO ,JAU NUO PACIO RYTO
MASHINOS ORA GAIVINA..
TAIP ISH MIEGO NERAMAUS MIESTAS BUNDA RETAI
TAI DRUMSCIA AKIS GARSAS,TARSI KAIP BALSAS,
PRASIDEDA NAUJA, DAR VIENA DIENA,
KAIP PRADZIA KAZKO,KAIP KAZKO PABAIGA..
KAS RYTA,SHESHTA,SHLAVEJAS SHLUOJA
LIKUSIUS PO VAKAR
SHVIRKSHTUS,VYKUS,STIKLUS,
NUO SHNAPSO BAKNASHKES,SULIPUSIUS NUO KLIJU POLITILENO MAISHIUKUS..
PO TRUPUTI JAU ZMONES I DARBA SKUBA,
TIK KEKSHES PO ILGOS SUNKIOS NAKTIES ISHTIES MIEGOTI GULA,
NES TURBUT PAVARGO NUO ATSIDUODANCIO,SUNKAUS DARBO...
SUSIRINKUSIOS BOBULKOS VELGI PLETKAVOJA
ISH NETUREJIMO KAS VEIKTI
ISTORIJAS FIKSUOJA
KAIP ZMOGUOTA DARA,KAIMYNAI PERKA TARA,
KAIP JAUNIMAS
NARKOTIKAIS SVAIGINAS...
ISH PRADZIU TIKTAI PATINKA,O VELIAU IR ININKA,
DAR VISAI VAIKAI,JAU MOMENTO PRISIUOSTE,
DUSTA,NUPUSTA IR ZUSTA...
IR NE VIENAM PO KOJOM LAISVAI PAGRINDAS SLYSTA
TAIGI NE NAUJIENA,ZMONES MIRSHTA KAS DIENA
O JE, O JE , ZALIA ZOLE ZALIA ZOLE SMILKSTA...
SHIMTAKART GERIAU UZ BET KOKI SHVIRKSHTA.....
PER ZOLES JUMS I ZVAIGZDES!!!! * * * * * *
VAT KAIP, HA HA HA HA ............

2003 m. liepos 12 d., šeštadienis, 18:51:50
test

Cajetonas 2003 m. liepos 14 d., pirmadienis, 14:16:27
"Cha, aš sapnuoju", - tarė Vilius.

tokia 2003 m. rugpjūčio 27 d., trečiadienis, 09:09:44
As nieko neskaiciau nieko nezinau!cha;)

2003 m. lapkričio 4 d., antradienis, 13:20:45
buti tokiu nevalia
cia yr velnio uzmacia

fdg 2004 m. sausio 14 d., trečiadienis, 00:47:38
mairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas tau reikalinga.
Vienas ish "siuskliu atsijojimo" budu preg_match_all (jei neklystu).
arba su stringų funkcijom. jei htmlas gražus, tai paglima pagal divu id'us imt, o jei validus xhtml, tai ir kaip xml susiparsinsmairo rašė:
sielosvagis rašė:
Pvz. Is NYtime.com i mano sajta, bet tik teksta jog kopijotu!
su fopen nusiskaitai konkretu adresa, o paskui su reikiamomis funkcijomis ishsirenki tai kas t

2004 m. sausio 14 d., trečiadienis, 00:53:54
išdaigų jie kartu iškrėtę!O kiek prikvailioję.Kaimynai sakydavo,
kad ir senis ir vaikas -vieno proto."Suvaikėjai,tu Mauricijau" -,švelniai bardavo žmona.
"Ir dabar jis, jau vedęs,atvažiuos pas mane į svečius.Gaila,kad mano senutė nesulaukė šios džiugios šventės"-balsu mąstė dėdė sėdėdamas prie stalo ir raikydamas duoną.
"Vaikai,atneškite fotoalbumą,-parodysiu aš jums savo numylėtąjį"-paliepė. Po keliu sekundžių albumas gulėjo ant jo kelių,ir jis iškilmingai atvertė pirmą puslapį paskui antrą,trečią."Kas čia dabar ?",- nustebo,pamatęs ne Sofiją, o kažkokią kitą jauną damą jo vestuvinėj nuotraukoj."Velniai rautų ,kas gi čia?"-pradėjo karščiuotis ir karštligiškai versti puslapį po puslapio. Visose nuotraukose vietoj jo žmonos šypsojosi daili nepažystamoji.
1999 m. sausio 26 d., antradienis, 12:20:25
Kas ji. Kaip tai galėjo atsitikti. Dar visai neseniai vartydamas albumą Mauricijus nebuvo pastebėjęs šios metamorfozės. Dėdulė žvilgtelėjo į tamsų kambario kampą, kur kabojo Sofijos paveikslas, bet iš tamsaus kampo žvelgė tik dvi juodos akys su garbano tų plaukų ševeliūra. Mauricijui išrasojo kakta ir iš susijaudinimo ėmė zvimbti ausyse. Kas ši daili moteris ir kaip ji atsidūrė nuotraukose. Ir ką gi ji primena...
Jūratė 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 12:34:31
Mauricijus ėmė kapstytis savo senoje smegeninėje ir murmėti: kur aš ją mačiau, kur aš ją mačiau. Ach, ta sklerozė, kamuojanti jau ne vienerius metus. Visai sukriošai Mauricijau. Visai. O anksčiau būdavo... Ir Mauricijus prisiminė savo jaunas dieneles: nei vienas didesnis ar mažesnis miestelio suėjimas neapsieidavo be gražuolio Mauricijaus. Kiek merginų dėl jo kraustėsi iš proto... Ir tik Sofija buvo šauniausia ir gražiausia iš visų. Na bet...
Darius 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 14:08:07
..ir jai gerbėjų netrūko ir lipo jie kaip musės prie medaus.Bet Sofija visus išjuokdavo ir artyn nė vieno neprisileisdavo.Matyt jau tada vienu krašteliu į Mauricijų žiurėjo,kaip ir Mauricijus į ją.Iš tolo.
Bet kur tu du magnetus skirtingų polių sulaikysi! Traukė jie viens kitą ir artėjo.Bet viena kliūtis-tamsioji mergelė Garbanė taip buvo įsimylėjus Mauricijų,kad nenorėjo jokiu būdu jį perleisti Sofijai.
O nuo meilės ir neapykanta netoli-supratus,kad ne ją ,o Sofiją Mauricijus myli ir, kad jos nenori nė matyti, prisiekė jam atkeršyti.
Maurijus prisiminė ,kaip skambėjo visa gatvė nuo jos verksmų ir prakeiksmų. Ir kaip jis galėjo užmiršti ?! Užmiršti Garbanę ?! Prisiminė kaip kažkas pasakojo,kad ji išprotėjusi ir buvusi paguldyta į psichiatrijos ligoninę.Prisiminimas prie prisiminimo-ir pasidaro aišku-"štai,kur ji matyta !".
Jūratė 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 14:34:18
Na, dar liko tavo galvelėje gyvasties, seni Mauricijau. Dėdulė patogiau įsitaisė supamojoje kėdėje ir pasidavė prisiminimams. Jis pasiėmė į rankas pačią seniausią fotografiją, kur ioje vietoj Sofijos stovėjo Garbanė, prisiglaudusi prie Mauricijaus šono ir pagalvojo:"mes visai neblogai atrodome vienas šalia kito... Gal be reikalo...". Bet susigriebęs tuoj ėmė vyti gundančias mintis į šalį. "Koks gi buvo Garbanės vardas? Neprisimenu." Labai jau viskas atrodė neįprastai. Civilizuoto žmogaus protas reikalavo paaiškinimo. Reikia išsiaiškinti, kur čia šuo pakastas. Į ką kreiptis, kur ieškoti. Psichiatrinė ligoninė, žinoma, ten reikia ieškoti siūlo galo. Čia kvepia kažkuo neįprastu, kažkokiais burtais. Gal Garbanė kerėtoja, gal ji bando į lysti į mano gyvenimą? Ką daryti?
DJ 1999 m. sausio 26 d., antradienis, 15:29:27
Ką daryti ,Ką daryti ? Palikime dėdę beieškantį atsakymų ir sugrįžkime pas Vilių,į Vilnių.Kur mes jį palikome (autorius puola ieškoti versdamas atgal puslapį po puslapio)? A,štai : "- nors pirštu į akį durk. Mat visa šviesa, kurią Vilius stebėjo...." i r taip toliau.
Taigis Tamsa Tamsa Tamsa Tamsa Karti Karti Karti Karti-Degtinė karti !! Ir sėdi jis prie stalo galo,kaip jaunikis,šalia jaunoji-ir nežino Vilius nei kas ji ,nei ko ji,nei kam ji- o svečių galybė ir traukia visi: KARTI KARTI DEGTINĖ KARTI ,BUČIUOSIS JAUNIEJI-TAI BUS SALDI"
Ir jaučia Vilius,kaip jaunoji baksnoja į pašonę ir ragina keltis.
Vilius apsidairo-virš jo galvos "VILIUS",virš jaunosios- "SOFIJA" auksinėm raidėm išvedžiota ,o per vidurį širdutė."ACH,SOFIJA,Sofija,siūlai susivyk it,gražioji rankutė",plaukia jam vaizdai ir klausimai neatsakyti. O svečiai-KARTI KARTI,o jaunoji-KUMŠT KUMŠT į šoną.Reiks keltis ir bučiuoti,-ką darysi.
Jūratė 1999 m. sausio 27 d., trečiadienis, 08:33:27
Ką darysi reiks. O gal dar nevėlu. Gal įsižnybs Viliukas į ausies galiuką ir sapnas išsisklaidys. Taip Viliukui besvarstant, Sofija apsivijo savo dailiomis rankomis laibą Viliuko kaklą ir kaip tikra viliūgė isisiurbė jam į lūpas. Bučinys atrodė tęsėsi amžinybę. Viliukui ėmė spengti ausyse, suktis galva ir linkti keliai, pasaulis atsitraukė. Svečių "KARTI KARTI" kažkur nutolo.
Darius 1999 m. sausio 27 d., trečiadienis, 09:18:35
O priartėjo Sofijos šnabždėjimas į ausį:"Žinai,mielasis,aš jau pagalvojau apie mūsų medaus mėnesį,..-išsiunčiau la

2004 m. sausio 14 d., trečiadienis, 01:04:47
Nida 1999 m. birželio 8 d., antradienis, 11:34:19
Vilius mokesi vaikscioti..Treciasis zingsnis....Tada ketvirtasis...
Penktasis...Vilius mokesi gyventi..Buvo daug mirciu,buvo mirtis ir
vel gimimas..mirtis ir vel...Mirtis yra viena is gimimo stadiju,o
gimimas viena is stadiju mirties..:)
Vilius mokesi vaikscioti..jis vel gime..
KAi viskas pasibaigs as vel jausiuos numires..-tai Viliaus
zodziai sau.
Ir nenugalejai tu apgailetinas Dekane vargso Viliuko sieleles..
Nenugalesit jos jei jai skirta gyventi ...
Buvo daug vyno..
Vilius skandindavo save jame..
Bet kas is to,ar imanoma paskesti,jei tau skirta gyventi?
-Ne..
Vilio drauge Sofija...Juk kazkada tu turejai Sofija ar ne Viliau?
KAzkada ..taip turejau,kai dar buvau gyvas tuo gyvenimu..
Bet viskas ir vel pasibaige..viskas visada baigiasi..
GAlu gale vis tiek lieki vienas ...
Vienatve visada salia..
Viliau ,viliau tai nejaugi dabar gyvensi pesimisto,melancholiko
gyvenima?
Ar tu nezinai Viliau ,kad zmones megsta valgyti melancholikus,
megsta juos zudyti..
Jetau kaip baisu Viliau as irgi uzsikreciau tavo vienatviska busena
Einu..begu is cia...
Susirasiu melancholika koki nors ir nuzudysiu..jega...AS ESU ZMOGUS.
Nida 1999 m. birželio 9 d., trečiadienis, 12:29:30
TAigi kuo mes ten baigem...Acha baigem tuo kad as isejau valgyt
melancholiko ..Niam Niam..skanus toks buvo...Su Romantikos prieskoniais
toks-melancholikas...Is pirmo as ji prisipratinau ,letai letai pratinausi
,kol galu gale jis manim patikejo....ir tada skaniai perkrimtau jo kakliuka..
JEGA-AS ESU ZMOGUS...Zmogus kuris valgo kitus ..
MAnyje yra du zmones vienas NIda,kuris pratinasi zmones ,
kitas Dekanas kuris juos valgo..
Viliukas...Vargsas Viliukas nuo Dekano jis mire ,nuo Nidos prisikele
Zaidimas kitu gyvenimais..Argi tai nezavu..
AS ESU ZMOGUS..AS ZAIDZIU..
Mes visi tai darom ar ne Viliau?
Vilius tyli,jis bijo vel mirti......
Nida 1999 m. birželio 18 d., penktadienis, 13:21:14
TAigi ,kad ji kur Vilius prisikele..Uzsidejo slepetes ,kuriu buvo pilna
po jo lova,tik visu poru po viena.Krestelejo galva pora kartu lyg butu
koks senis ir nusliukino i virtuve,kur jo lauke sioks toks siurpraizas..
.:)Virtuveje lyg niekur nieko sedojo ,malonioji tetule maniake SOfija ,
Ji sypsodamasi labai jau posla sypsena ,sniokstelejo savo gergzdzianciu
balsu Viliui i veida:-NA berniuk po tokios nakteles,atsikelus tikriausiai
paselusiai norisi valgyti?..-Jos sypsena zude Viliu ...Tiesa pasakius
jam visiskai nesinorejo valgyt atvirksciai,dabar su malonumu nueitu I
WC ir nusisliaukintu... Tetule Sofija salia...Ach ...O jis tikejosi jog
tai buvo mirtis ir vel prisikelimas -Taciau ne- tai buvo tik naktis
praleista su jo gerb.Tetule,kuri dabar jautesi desimcia metu pajaunejus..
Giedrius 1999 m. liepos 9 d., penktadienis, 10:16:52
Kad skaitytojui būtų aiškiau, teks paaiškinti, kad viskas, kas vyko
Lietuvoje, vyko tik (TIK!!!) Viliaus galvoje. Toje vargšelėje galvelėje,
kuri buvo euforinėje būsenoje nuo regėtos kažin kokios nežemiškos (o gal
ir visai žemiškos) šviesos poveikio. Labai sudėtingos tos žmogaus minčių
gijos. Ne visada gali susigaudyti, kur realus (dar klausimas ar jis iš
tikro realus) gyvenimas, o kur tik mūsų vaizduotės ar pasąmonės sukurtasis.
Taigi, mūsų herojus, klaidžiojęs po pasąmonės labirintus, iškildamas į
"realųjį" pasaulį ir nugrimzdamas "nerealiajan" ir , po to, vėl į "realųjį" ir
vėl į ... ir t.t., visai susipainiojo. Pašoko iš tos vietos kurioje jis
buvo (pats nebežino kokioje) ir iškūrė pro atviras buto duris į lauką.
Ką jis toliau darys, kaip jam dabar būti, kad jis jau nieko nebesupranta
kur jis ir kur bėga? Ar buvo kažkokia nepaprasta akinanti šviesa? Ar buvo
teta Sofija, kuri neaišku kaip pateko jo pasaulėlin? Ką jam dabar daryti?
O ką jis pats galvoja...
- Eina viskas po velniu... Šikt man ant visų - aš pats sau ponas...
...šūdas... Bėgsiu, gal prasiblaškysiu iš to košmaro...
Taip, nelengva mūsų veikėjui. Kas jam belieka? Teks pačiam spręsti
savo būties problemą. O gal kas nors padės? Koks nors gerasis Samarietis...
Pažiūrėkime...
SK. 1999 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 02:26:18
PRAEJO DVI SAVAITES...
Pilieti, Viliau, mes grazinome pilnaverti zmogu ,tai yra Jus, visuomenej, tad bukit malonus neapvilkite musu!,- tare gydytojas plesdamas "Kosmoso "pokeli...
Pagalvok tu man ,kad nuo interneto galejo stogas pavaziuoti:-
maste sau Vilius kulniuodamas i troleibusu stotele....
Bet kazkur sirdies gylumoje sutiko,kad 18 valandu per para negalima sau leisti sedeti prie kompiuterio...
Lipdamas savo stoteleje, jis jau tvirtai zinojo,kad si vakara po daug menesiu pertraukos jis praleis zmonese... t.y. bare....
sky 1999 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis, 06:53:47
Diena netruko prabegti...
Vilius palaimoje gardziavosi

2004 m. sausio 14 d., trečiadienis, 01:06:37
Nida 1999 m. birželio 8 d., antradienis, 11:34:19
Vilius mokesi vaikscioti..Treciasis zingsnis....Tada ketvirtasis...
Penktasis...Vilius mokesi gyventi..Buvo daug mirciu,buvo mirtis ir
vel gimimas..mirtis ir vel...Mirtis yra viena is gimimo stadiju,o
gimimas viena is stadiju mirties..:)
Vilius mokesi vaikscioti..jis vel gime..
KAi viskas pasibaigs as vel jausiuos numires..-tai Viliaus
zodziai sau.
Ir nenugalejai tu apgailetinas Dekane vargso Viliuko sieleles..
Nenugalesit jos jei jai skirta gyventi ...
Buvo daug vyno..
Vilius skandindavo save jame..
Bet kas is to,ar imanoma paskesti,jei tau skirta gyventi?
-Ne..
Vilio drauge Sofija...Juk kazkada tu turejai Sofija ar ne Viliau?
KAzkada ..taip turejau,kai dar buvau gyvas tuo gyvenimu..
Bet viskas ir vel pasibaige..viskas visada baigiasi..
GAlu gale vis tiek lieki vienas ...
Vienatve visada salia..
Viliau ,viliau tai nejaugi dabar gyvensi pesimisto,melancholiko
gyvenima?
Ar tu nezinai Viliau ,kad zmones megsta valgyti melancholikus,
megsta juos zudyti..
Jetau kaip baisu Viliau as irgi uzsikreciau tavo vienatviska busena
Einu..begu is cia...
Susirasiu melancholika koki nors ir nuzudysiu..jega...AS ESU ZMOGUS.
Nida 1999 m. birželio 9 d., trečiadienis, 12:29:30
TAigi kuo mes ten baigem...Acha baigem tuo kad as isejau valgyt
melancholiko ..Niam Niam..skanus toks buvo...Su Romantikos prieskoniais
toks-melancholikas...Is pirmo as ji prisipratinau ,letai letai pratinausi
,kol galu gale jis manim patikejo....ir tada skaniai perkrimtau jo kakliuka..
JEGA-AS ESU ZMOGUS...Zmogus kuris valgo kitus ..
MAnyje yra du zmones vienas NIda,kuris pratinasi zmones ,
kitas Dekanas kuris juos valgo..
Viliukas...Vargsas Viliukas nuo Dekano jis mire ,nuo Nidos prisikele
Zaidimas kitu gyvenimais..Argi tai nezavu..
AS ESU ZMOGUS..AS ZAIDZIU..
Mes visi tai darom ar ne Viliau?
Vilius tyli,jis bijo vel mirti......
Nida 1999 m. birželio 18 d., penktadienis, 13:21:14
TAigi ,kad ji kur Vilius prisikele..Uzsidejo slepetes ,kuriu buvo pilna
po jo lova,tik visu poru po viena.Krestelejo galva pora kartu lyg butu
koks senis ir nusliukino i virtuve,kur jo lauke sioks toks siurpraizas..
.:)Virtuveje lyg niekur nieko sedojo ,malonioji tetule maniake SOfija ,
Ji sypsodamasi labai jau posla sypsena ,sniokstelejo savo gergzdzianciu
balsu Viliui i veida:-NA berniuk po tokios nakteles,atsikelus tikriausiai
paselusiai norisi valgyti?..-Jos sypsena zude Viliu ...Tiesa pasakius
jam visiskai nesinorejo valgyt atvirksciai,dabar su malonumu nueitu I
WC ir nusisliaukintu... Tetule Sofija salia...Ach ...O jis tikejosi jog
tai buvo mirtis ir vel prisikelimas -Taciau ne- tai buvo tik naktis
praleista su jo gerb.Tetule,kuri dabar jautesi desimcia metu pajaunejus..
Giedrius 1999 m. liepos 9 d., penktadienis, 10:16:52
Kad skaitytojui būtų aiškiau, teks paaiškinti, kad viskas, kas vyko
Lietuvoje, vyko tik (TIK!!!) Viliaus galvoje. Toje vargšelėje galvelėje,
kuri buvo euforinėje būsenoje nuo regėtos kažin kokios nežemiškos (o gal
ir visai žemiškos) šviesos poveikio. Labai sudėtingos tos žmogaus minčių
gijos. Ne visada gali susigaudyti, kur realus (dar klausimas ar jis iš
tikro realus) gyvenimas, o kur tik mūsų vaizduotės ar pasąmonės sukurtasis.
Taigi, mūsų herojus, klaidžiojęs po pasąmonės labirintus, iškildamas į
"realųjį" pasaulį ir nugrimzdamas "nerealiajan" ir , po to, vėl į "realųjį" ir
vėl į ... ir t.t., visai susipainiojo. Pašoko iš tos vietos kurioje jis
buvo (pats nebežino kokioje) ir iškūrė pro atviras buto duris į lauką.
Ką jis toliau darys, kaip jam dabar būti, kad jis jau nieko nebesupranta
kur jis ir kur bėga? Ar buvo kažkokia nepaprasta akinanti šviesa? Ar buvo
teta Sofija, kuri neaišku kaip pateko jo pasaulėlin? Ką jam dabar daryti?
O ką jis pats galvoja...
- Eina viskas po velniu... Šikt man ant visų - aš pats sau ponas...
...šūdas... Bėgsiu, gal prasiblaškysiu iš to košmaro...
Taip, nelengva mūsų veikėjui. Kas jam belieka? Teks pačiam spręsti
savo būties problemą. O gal kas nors padės? Koks nors gerasis Samarietis...
Pažiūrėkime...
SK. 1999 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis, 02:26:18
PRAEJO DVI SAVAITES...
Pilieti, Viliau, mes grazinome pilnaverti zmogu ,tai yra Jus, visuomenej, tad bukit malonus neapvilkite musu!,- tare gydytojas plesdamas "Kosmoso "pokeli...
Pagalvok tu man ,kad nuo interneto galejo stogas pavaziuoti:-
maste sau Vilius kulniuodamas i troleibusu stotele....
Bet kazkur sirdies gylumoje sutiko,kad 18 valandu per para negalima sau leisti sedeti prie kompiuterio...
Lipdamas savo stoteleje, jis jau tvirtai zinojo,kad si vakara po daug menesiu pertraukos jis praleis zmonese... t.y. bare....
sky 1999 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis, 06:53:47
Diena netruko prabegti...
Vilius palaimoje gardziavosi

2004 m. sausio 31 d., šeštadienis, 13:46:57
minde buvo nusertas per peti su rom nutrenktu

O_Parkeris 2004 m. gegužės 9 d., sekmadienis, 21:07:16
sukdamas raktą išvydau balto smėlio sroveles byrančias durimis, srovelės lyg vandens, bet pasiekusios žemę išsiskleisdavo vis augančiais kauburėliais... žinoma, kiek keistokas mano įprotis savo prieglobstį daugiabučiame name rakinti senovine pakabinama spyna... kaimynai vis nustebdami paklausia, o aš vis atsakau - „sugedo paprastas užraktas, ir čia tik laikinai...“ antri metai jau... šypteliu.
Spyna tarkštelėjusi nukrito ant žemės ir viskas dingo. Saulė tebešvietė, tad sakyti „viskas“ - mažų mažiausiai būtų netikslu... tikrovė - smėlio kalnai ir... pasaulis išaugęs iki beprotybės... tapau poros milimetrų dydžio padaru, norėjosi riaumot iš nuostabos, bet tegalėjau tik cypti savo sumažėjusiom balso stygom... klausos aparatas ėmė gaudyti ultragarsą ir jį išsitraukęs iš savo nemuzikaliai atlėpusių ausų tėškiau žemėn...

arunas 2004 m. liepos 19 d., pirmadienis, 23:22:08
istorijos neskaiciau nes buvo sunku skaityti,todel kad padarei klaida
uzdejes fona arba pagrinda ant kurio rasai savo orgazmus per sunku skaityti todel kad kad visi mes megstame cnfort -patogumus pakeiskite
becround tada bus lengviau matyti kanori pasakyti

Eimis 2004 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis, 13:20:11
Ėmė blondinė ir numirė, bet tuo viskas dar nesibaigė ji turėjo pakliuti i pragara bet kažkur pakeliui užstrigo tik neaišku kur...

Redaktorius 2017 m. liepos 19 d., trečiadienis, 21:59:09
Galimybė tęsti pasakojimą atnaujinta - galite jį tęsti....
 

Pateikite savąjį šios istorijos tęsinį - bent vieną ar kelias pastraipas...

          Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų papildymas šiai istorijai:

                   

Tylos kalba
Vartiklis