Kundalini yoga site is the part of  Global Lithuanian Net

Kundalini Yoga. Cobra head. As title of site
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain

Planetos energija ir Dievas

Planetos energija didėja augant jos dažniui. Nauji dažniai atitinka širdies centrų dažnį. Norint sutapti su juo reikia klausytis širdies ir vadovautis intuicija. Mes turime išmokti priimti impulsus iš mūsų vidaus, o iš netikusios mus supančios aplinkos.

Didesnis [dažnis] reiškia, kad visi mūsų veiksmai vyksta greičiau. Tai "aktyvi" karma. Mes iškart pajuntame savo poelgių rezultatus. Jei tie poelgiai dera su širdimi ir aukštesniosiomis vertybėmsi, jie yra paremiami [iš Visatos].

Tegu veikia Dievas. Stebėl Dievo darbą. Suprask Dievo veiksmus. Duok Dievui šansą. Gyvenimas mums duotas kaip dovana. Tegu Dievas mus veda savo taku.

Dvejonės ir dualumas yra pagrindinės nesėkmių priežastys. Mes pamirštame, kad Dievas yra su mumis.

Mums reikia dvasinio saugumo. O jis - mūsų intuicija. Jei mes stengiamės patenkinti savo Ego, mūsų trečioji akis (intuicijos buveinė) neatsivers. Jei suprasime [Ego], tuštuma bus užpildyta intuicija ir mes būsime "pakylėti". Kai čakros atviros - lengviau pasinaudoti intuicija.

Mes ties Vandenio eros slenksčiu (kuri prasidės 2012 m.). Iki to laiko daryk tai, kas dora, džiaukis gyvenimu, tikėk ir leisk Dievui rūpintis tavimi.

Prižadinto Ego tikslas yra išmokyti mus įsiklausyti į intuiciją (o ne sekti atsitiktinėmis mintimis, sukeltomis jausmų). Tada "mano valia tampa Dievo valia" ir sužinome, kad "Dievas manyje ir aš Dievuje yra Viena".

Papildomi skaitiniai:
Meditacijos paslaptis
Kelias link Vedantos;
Tantriškoji alchemija.

Titulinis | Turinys | Įvadas | Pasikartojantys klausimai-atsakymai | Atsiliepimai

Padėka:
National Geographic už Karališkosios kobra nuotrauką.

Mitologijos puslapis
Pasaulio kūrimo puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Global Lithuanian Net