Kundalini yoga site is the part of  Global Lithuanian Net

Kundalini Yoga. Cobra head. As title of site
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain
Kundalini Yoga menu. Chain

Įvadas

Pirmiausia paskaitykite: Įvadas į Kundalini joga pagal jogo Bhadžano mokymą.

Papildomi puslapiai:
Kas yra Kundalini?
Patandžali joga
Planetos energija ir Dievas

Hatha joga

Kundalini jogos ir meditacijos ištakos Senovės Indijos ir Tibeto rišiai, prieš 5 tūkst. metų atrinkę ir ištobulinę judesius, pozas, garsus ir kvėpavimo pratimus, kurie sutenkia žmogaus kūno ir smegenų dalis, kad galima būtų atlikti tam tikrą veiksmą. Tie šventieji ir slaptieji mokymai Vakarus pasiekė tik 1969-ais, kur juos pristatė jogas Bhadžanas. Nuo tada jie prieinami ne vien išrinktiesiems.

Kundalini joga yra priemonė, leidžianti panaudoti žmogaus kūrybinę energiją (šakti) dvasios pakylėjimui, sveikatos sutrikimų gydymui ir kitkam. Kundalini reiškia "susiraitusi" ir įvaizduojama miegančia susirangusia gyvate ties stuburo pagrindu. Pažadinta Kundalini galia kyla, kad susilietų su prana (visatos energija) ir duotų neįprastus pažinimus, jutimus ir galias (siddhis).

Kundalini joga yra asanos (pozos) su specialiais kvėpavimo pratimais (pranayama), rankų ir pirštų pratimais (mudras), kūno fiksavimais (bhandas), giesmėmis (mantras) ir meditacija. Kriya yra pratimas ar jų seka sustiprinanti norimą efektą. Tai veiksmingiausia jogos atmaina. Be jos dar yra Hatha joga (geriausiai žinoma Vakaruos, tačiau beveik išimtinai skirta tik fiziniam kūnui), Radža joga (teigianti esanti aukščiausiąja, tačiau nesirūpinanti fizine galia), Mantra, Džapa ir Nad jogos sutelkiančios dėmesį garsams, Svara joga - kvėpavimui, Bhakti joga - meditacijai, Karma joga - veiksmui, Tantra joga - vyriškosios ir moteriškosios energijų sąjungai ir harmonijai: su seksualine veikla - kairiosios rankos Raudonosios Tantros atšaka; be seksualinės sąveikos - dešiniosios rankos Baltosios Tantros atšaka. Visos jogos siekia to paties tikslo - susiliejimo su aukščiausiuoju dieviškuoju Šaltiniu. Ir jei laikoma, kad Hatha joga leidžia išsilaisvinti po 16 metų, tai pasirinkus Kundalini joga tai pasiekiami 3-4 kartus greičiau.

Taip pat paskaitykite: Įvadas į Kundalini joga pagal jogo Bhadžano mokymą.

Papildomi puslapiai:
Kas yra Kundalini?
Meditacijos paslaptis
Planetos energija ir Dievas.

Titulinis | Pratimai nugarai | Įvadas | Pasikartojantys klausimai-atsakymai | Atsiliepimai

Padėka:
National Geographic už Karališkosios kobra nuotrauką.

Biblijos puslapis
Mitologijos puslapis
Pasaulio kūrimo puslapis
Vartiklio naujienų puslapis
Global Lithuanian Net