Lithuanian Internet resources: English version

Stebuklingoji naktis

Iš senųjų laikų atėjusi legenda apie Oną, Dievo senelę (juk kiekvienas privalo turėti senelę!)

Kalėdos, Roždestvo, Christmas, Yule, Hannukah, Deis Natalis Solis Invictus ... ir daug, labai daug kitų senai užmirštų vardų. Ši gimimo diena yra ir gilesnės amžių gelmės ir atgarsis daug senesnio Tikėjimo, kurį švenčiame šiuo metų laiku, - atėjusio nuo pat laiko ištakų.

O dabar... trumpiusia diena atėjo ir praėjo; besiplėtusi tamsos karalija pradėjo trauktis. Ir kartu su tuo, mes paminime pergales ir pralaimėjimus, gimusiuosius ir mirusiuosius... Bet, kad dar svarbiau - mes švenčiame mūsų visuotinį tikėjimą Praeitimi ir Ateitimi.

Ir buvo taip, kad vieną speiguotą Naujosios Anglijos naktis užklupo mane girgždinantį sniegą ir klebenantį vienas duris po kitų kartu su linksmu būriu, susidedančiu iš katalikų, protestantų, keleto ortodoksų žydų ir net poros indėnų. Ir nors tą vakarą mes galėjome atrodyti keistuoliais, tačiau mes kartu ėjome švęsti mūsų bendro Žmonijos palikimo šventės vėlios nakties metu skleisdami džiaugsmo šūksnius.

Nors mes supratome, kad žiemos sunkusis laikas dar ateis, mes tikėjome, kad ateis ir pavasaris. Prisijunkime visi švęsti stulbinančią Gyvenimo Dovaną, dovanas Dalijančius, - neatsižvelgiant į tai, kokios būtų mūsų meamžinosios nuomonės.

 
Firework at Xmas night

O, tujei, kur esmi šventoji Naktie...
 

Pabaigos sentencija:
Pasijuok iš savęs, - Sutvėrėjas mėgsta draugiją ir ... tave...
Juk mes nenorime, kad Sutvėrėjas nutrauktų vaidinimą, ar ne?

 

Kalėdų atvirutės, kaip jos atsirado?
Global Lithuanian Net