VIZIJOS

Grandinėlė: Jietis nr.4 rinkinys
Pagrindinė interaktyvaus pasakojimo "Paslaptingas reiškinys" linija
Pagrindinis Vizijų puslapis

Jietis 2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis, 07:34:19
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.
GEGUTĖS PASAKA
.
Užaugino tėvelis paukštelį
Sumeistravo sparnus
Plunksnas iškedeno
Ir ėmė spalvoti
Kai pakilo paukštelis iš lizdo
Ir ėmė plasnoti
Nukrito dažai
Dargi šūdus palikęs
Išskrido laimės ieškoti

Jietis 2014 m. gegužės 30 d., penktadienis, 09:12:06
A+A+A+A+A+A+A+A+A+A+A+A+A+A
.
ATOSTOGOS
.
Boba-Diedui:
.
Dar ilgai savo sultyse virsi?
Kelkis, eik kažką dirbti
Pragulos rasis, balvone
Pailsėsime kai numirsi
.
p.s.
Pailsėsime kai (tu) numirsi

Jietis 2014 m. gegužės 22 d., ketvirtadienis, 08:47:34
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
.
VIENUOLYNE
.
„Man Dievas atsiuntė karvelį“
Bet ne tą, kurs nešioja pašto laiškelį
.
Pro atvirą langą įskrido putpelė, paukštis
Nežinau ką ir daryti, verkti, ar džiaugtis
.
Tada ėmiau klausinėti kiekvieną kaimyną
Kelias baigės pas tą, kuris turi plunksnų pešimo mašiną

Jietis 2014 m. gegužės 10 d., šeštadienis, 11:01:21
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
.
BIG BANG
/gegužinė/
.
Pumpurai susprogs
Meilė jau sunoks
Bet tada iš debesų
Trenks Perkūnas su Žaibu
Ir parodys-nu, nu, nu
.
Eikite visi į kiemą
Pjaukit žolę
Minkit pievą
Netingėkite, ravėkit šieną
.
Gegužinė per Stasinės
Obelų sniege maudynės
Už berželių bus Joninės
Už mėnulio- Povilinės
Neužilgo
.
Tik Marijai ilgu, ilgu
Kursim ugnį
Kažką kepsim
Rudeniop jau per balas
Žiemužėlei slides tepsim
.
Per šalčius visi prie pečių
Metai baigės, ačiū, ačiū
O paskui vėl iš pradžių
Gegužėlė-ku, ku, ku

Jietis 2014 m. gegužės 2 d., penktadienis, 10:24:06
ĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄ
.
ĄŽUOLO RAUDA
/Iš serijos-Tėvyne, brangi.../
.
Ateis medkirtys į tavo pavėsį
Ir išaiskins tau tavo vietą
Kryžium kapinėse stovėsi
Kryžiuočių buvo jau pažadėta

Jietis 2014 m. gegužės 2 d., penktadienis, 10:22:08
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
.
PREZ-IDENTO RINKIMAI
/Pranas`as/
.
Rinkėjas velniams pastatė namą
Tie kas olimpe gerai ten gyvena
Kla/y/nas ištroškęs garbės ir šlovės
`Pakabintas už genitalijų` ten pasislėps
Esant geram, ar blogam orui
Greituoju būdu bus paskelbta
Maištininkas žuvo, šlovė drakonui

Jietis 2014 m. balandžio 26 d., šeštadienis, 21:41:56
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
.
NUŠVITIMAS
.
Jaučiu vis skęstu gilyn
Lyg ir pasiekiau dugną
Sąmonė jau nušvito
Prieš akis matau urną...

Jietis 2014 m. balandžio 26 d., šeštadienis, 21:40:29
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
.
MĖLYNAKRAUJAI
.
Aš nekariausiu, bet supirksiu žemę, dar sąžinę
Niekada negyvensiu gyvenimą varganą
Parduosiu viską kas perkama
Net tėvą ir motina, svetimą
.
Pažinsit mane iš kląstos, iš godumo
Šypsotis galiu, per sukastus dantis
Bet bajerius skaldau gerai ir Š malu
Žinoma, viskas tik iš aršumo
.
Rasit mane kur daromos nuodėmės, raudama
Užsisvaigstu kai kada pozoje merkaba
Pažinsit mane kaip turtuolį
Kuris gali ir perka jūsų vaikus
Darbui tave ir tavo žmonos guolį

Jietis 2014 m. balandžio 5 d., šeštadienis, 09:45:08
~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~> ~~~~~~>
.
Šv. JURGIO INKARNACIJA
/koveris/
.
Buvau ir arkliu, buvau ir po arkliu, dabar ne kiekvienas mane pagąsdins. Laikas lipti ant arklio.
.

N 2014 m. balandžio 4 d., penktadienis, 20:54:50
Aš mačiau veidą liūdesio
Liūdną veidą tarp ašarų upių


Gilumoj, kur be galo tylu,
Šitas liūdintis veidas gulėjo.

autorius N 2014 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis, 21:30:55
Negi tikrai gerai žinai,
Kad jautiesi praregėjęs,
Tuomet iš kur tokia kančia,
Iš kur tas šaltas vėjas?
-
Kodėl tu nerandi prasmės,
Kodėl jautiesi vienas?
Kodėl šauki visiems kurtiems
Iš už stiklinės sienos?
-
Kokių atsakymų tikies,
Juk mes visi skirtingi,
Negi tu esi unikalus,
Bet ar esi laimingas?
-
Ką tu jauti kitiems žmonėms,
Tik priekaištai kasdieną?
Gal būtų metas pagaliau
Sugriaut tą stiklo sieną?
-
Priimk ramius gerus žodžius,
Išgirsk ką sako vėjas,
Ir su ramybe širdyje
Sutiki naują dieną...

Jietis 2014 m. balandžio 4 d., penktadienis, 09:18:18
"PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
.
PAGONIŠKAI
.
Kristus pasakė maždaug ir kažkam
-Gerkite vyną, tai mano kraujas
Kuris už jus išliejamas
.
Gersiu ir valgysiu savo aš Dievą
Iš girių, pievų ir bičių midaus
Anas man per silpnas

Jietis 2014 m. balandžio 2 d., trečiadienis, 08:22:51
LIUSTRACIJA
(iš serijos-Močyt v sartyre)
.
Patriarchas Dedulė apsišvietė
Prisikirtęs čipsų Estrelos
Gyvenimas patapo išviete
Tarpe lietuvių banderos
Masonry Blyn, Padla ir Donky
Svetimą gentį išnaikint nusitaikė
Sukurpė tautai (ne savo) odę
Velnio vaikai manifestą suraitė
NWO (New World Order)
.
http://alkas.lt/2014/02/06/europos-parlamentas-nutare-primesti-es-saliu-pilieciams-homoseksualistu-ideologini-diktata-video/

Jietis 2014 m. kovo 28 d., penktadienis, 08:32:35
KOMPROMATAS
.
Negalvok kad esi
Asmenybė
Nepažeidžiama
Mes nepamiršome
Mažas buvai
Šlapinaisi į lovą
Nosį krapštei
Šitai nuslėpti bandai
Dabar mums priklausai
.

Jietis 2014 m. kovo 4 d., antradienis, 09:40:09
PYKTIS
.
Pikti ir naivūs žmonės labai
Nori kad priešai greičiau išmirtų
Veja mintis tas šalin apie save
Vis bando kabintis už kito gyvenimo
Kad šį sugadintų
.

Jietis 2014 m. kovo 1 d., šeštadienis, 12:17:25
TABALUOJA IŠKLIŠĘ VARTELIAI
.
Dulkės kyla po kojom
Žengia pulkas kariūnų
Žavi tvarkinga rikiuotė
Tabaluoja varteliai
Mergelių žavių
Negali užsibūti
Kada rokiruotė
.
Tėvynė šaukia
Ir vėl man reik skubėti
Nėra kada ir pagulėti
Bet Ji, Tėvynė
Kaip ir palaida merga
Gali galvą guldyti
Leis ant krūtinės numirti
Laukt pažadės visada
Bet ir neprisimins niekada
.
Nes čebatai vis jau kiti
Mina slenkstį, papilvę, nugarą
Kažko vis lauki, tikiesi
Bet kieno benkartas
Tam ir meldiesi
.

Jietis 2014 m. vasario 16 d., sekmadienis, 08:04:41
OLIMPIJA DA, DA
/Arba-b lia tsvo na parachode/
.
Mergaitė nebus niekada
Meistru sporto
Jei suglaustos kojos
Ir niekas neglosto
Turėk nuolatos omeny
Neišvengsi aborto
Kai viskas tik raumeny
Olimpiadoje Sočy
Ant olimpiečių kelių
Pritvinkę pasismagins sočiai
Laukia 30 supakuotų gumelių
.
Kada žiema zaidžia vasarą
Sniegas ištirpo
Kai kas ištekėjo
Ar išvarvėjo ne ašara
Teletabiai šauks –Bravo
Bravisimo, mačo !!!...
Į teleekraną per
Raumenų mačą
.
Pagal definiciją
Olimpietis-didžiausias raumuo
Kietas tarsi akmuo
Tobulai ištreniruota figūra
Reikėtų pastatyti skulptūrą
Turi būti raumuo tas įmautas
Į guminį hidro kostiumą
Kad būtų kūno kultūra
.
Olimpo kalno statula
Stovi man mintyse
Prie didžiausios skylės
Kažkur prie eketės
.
p.s.
.
15min.lt/naujiena/sportas/socis-2014/kiekvienam-lietuvos-olimpieciui-socyje-teks-po-36-prezervatyvus-800-404816
.
15min.lt/naujiena/londonas-2012-olimpiada/perliukai/istoriniai-olimpiniu-zaidyniu-kuriozai-2000-metu-olimpiadoje-sportininkai-sunaudojo-70-tukst-prezervatyvu-618-232136
.

Jietis 2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienis, 13:41:36
INDIGO
.
Jau keičia jie mūsų pasaulį
Padarys tai savaip, tikriausiai
Neįsprausi į rėmus, bet suprasi
Jei prireiks nušaus,ar privers
Tada pats nusišausi
.

Jietis 2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienis, 13:36:53
PIRŠTAI
.
Barbena į tavo palangę
Lyg pašto balandis
Kaip zylė lesyklėlėj
Arba lašai į balas iš padangės
Barbena į sielą
Nori kažką pasakyti
Bėgioja skirsniais
Per gitaros stygas
Ar klavišais oktavos
Negali kitaip išsireikšti
Ir nieko matyti
.
Suėmę tavo rankas
Delnais susiliečia
Pasiekia sielos kertelę
Ir kūno pavėsius
Groja jie savo dainą
Priverčia kūną virpėti
Ir pajausti palaimą
Liečia jie lūpas
Antakių linijas
Garbanas, odą
Stebisi, kairė dešinė
Tiksliai vienoda
.
Per čakras
Kundalini rozetę
Jin ir Jan susiliečia
Žaibais sužaibuoja
Griaustiniai sugriaudžia
Pavirsta į rutulį
Po trumpo jungimo
Pavasaris pakelia žolę
Medžiai susprogsta
Ir varpas vis gaudžia
Vis gaudžia...
.

Jietis 2014 m. vasario 1 d., šeštadienis, 17:52:19
PO ANGELO SPARNU
.
Kaip gerai
Kad yra angelai
Žiauriai jie teisingi
Ir prižiūri mus griežtai
Nėra žodžio Ten
Jie tingi
.
Bet sakau Jiems, pavargau
Tada meilės daug išrašė
Ir atsigavau
Nei kas meldės
Nei kas prašė
.
Žino Jie geriau
Kam ko trūksta
Ko per daug
Ir neglosto Jie galvos
Ir nesako-auk, vaikeli, auk...
.

Jietis 2014 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 10:39:21
ANU NAKUI
.
Ui, kgbistas Gegutis pasidėjo
Kiaušinius į svetimą gūžtą
Aguročių lysvės gale
Reptiloidų lizde
Kad nesimaišytų
Tarpe kojų kelių
Šokt netrukdytų
Pagal sutrenerio dūdelę
.
Ir atsitiko kaip atsitiko
Konspiraciniame bute
Kontaktas įvyko
Susikryžmino, apsivaisino
Teks mokėt alimentus
Skant kontribuciją
Velniop restituciją
Viską Dievai mato ir žino
.
Buvo kaip buvo
Yra kaip yra
Kgbistinei šliurei
Gyvatės vaiką padarė
Benkartus augina daba
.
Pasklido po pasaulį platų
Mėlyno kraujo apnašos
Raudonieji kraujo kūneliai
Patapo lyg atmatos
.

Jietis 2013 m. gruodžio 30 d., pirmadienis, 14:06:30
Taigi kaip žadėjau, vakar užminiau, šian išminsiu. :)
Atkreipkite dėmesį, jog buvo su [s] ženkliuku.
.
MIEGAMAJAME KETURIOS KOJOS LOVOS IR KETURIOS MŪSŲ. : )

Jietis 2013 m. gruodžio 29 d., sekmadienis, 10:32:43
MĮSLĖ [s]
.
MAGAMAJEVO AŠTUNKOJIS.
.

.
Kas?
Išminsiu mįslę dar šiemet, t.y. rytoj. :)
.

Jietis 2013 m. gruodžio 28 d., šeštadienis, 21:36:17
Šios mįslės atsakymas būtų toks:
.
SIŪLAI ir medinė ritė ("špūlė": )

Jietis 2013 m. gruodžio 27 d., penktadienis, 14:54:46
MINKLĖ
.
Ilgas kaip kelias
Stiprus kaip jautis
Lanstesnis už rykštę
Spalvų vaivorykštės
Širdis medinė
O pats kaip šilkinis.
.

.
Kas?
.

Jietis 2013 m. gruodžio 27 d., penktadienis, 14:52:36
Jietis 2013 m. gruodžio 20 d., penktadienis, 18:36:39
......................
Nesakiau kad atsakymas rytoj, o kitą dieną. Ta diena yra šiandiena.:)
.
Kas guli ant lentų, lentynose?
Ką paslėpsniuose slapstė knygnešiai?...
.
Tad mįslės atsakymas yra
KNYGA.

Jietis 2013 m. gruodžio 20 d., penktadienis, 18:36:39
MĮSLĖ
.
Priraityta, privartyta
Nužiūrėta, čiupinėta
Priraizgyta, primazgyta
Išguldyta, pastatyta
Ant lentų, o ir paslėpsniuos
Kožno vieno ne po vieną
Vietoj lempos šviečia dieną
Ne į kūną, bet į sielą
.

.
Kas?
Įminkite.
.
Atsakymas kitą dieną.

Jietis 2013 m. gruodžio 15 d., sekmadienis, 10:27:57
JURISPRUDENCIJA
.
Įvaldžiau „Vsio Zakonno“ ėjimą
Koks esu protingas visi mato
Prisidengęs Dura Lex širma
Šacho žirgu skelbiu matą
.

Jietis 2013 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 09:53:23
RESTART
.
Eksternu einu per klases
Plaukai jau pražilo, išpliko
Dangaus kodą aš supratau
Tikiuosi Dimens X virsmas įvyko
.

Jietis 2013 m. gruodžio 13 d., penktadienis, 09:52:01
IŠSIGIMĖLIAI
.
Kaip trumpiau išsireiškus
Atvėrus jų stalčius ?
Kaip tuos valdžiažmogius
Prie sienos pastačius?
.

Jietis 2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 08:16:11
PINIGŲ KARTA
.
Ar jūs matėte vėjas kaip žaidžia, ritinėja lapus pažeme
Būna Jis ir supyksta, įsiunta, varto medžius naktyje
Ar jūs matėte debesis plaukiant, taip žemai danguje
Ar jūs matėte medį be gėdos styrantį nuogą palaukėje
Ar jus matėte tėvo džiūstančią ašarą vienumoje
Aišku jūs nieko nematėte, nes gimėte pinigų kartoje
Jūs tik matėte atsakymo ieškančius bedugnėje taurėje
O ir kam čia kankintis, kai gali gauti dykai
Sąmonė jau aptęmusi, liko vien pinigai, pinigai
Tai vadinasi nieko nematėt, gal tik varguolį, teisuolį teisme
Pardavėte laiką gražiausią, esate visas savo darbe
Tai ir gerai kad nematėte, Likimas paruošęs jums bliūdą
Nemanyk kad Jįji apgausi, vis labiau ir labiau tau jau liūdna
Kam tau ašaros duotos, negi Sacharoj užaugęs
Savo turi irgi apsčiai, sielvarto raugą užraugęs
Bet dabar tavo laikas ne kentėt, o kankinti
Ratas kada apsisuks, prisiminsi ir tu savo Lemtį ir motiną Viltį
.

Jietis 2013 m. lapkričio 30 d., šeštadienis, 09:02:48
DURNĖ
.
Jūs lėktuvės mergos
Esat labai gražios
Nors ir atsibastėt
Čia iš savo ežios
.
Mūsų bobos storos
Dargi bjaurios
Mielai busiu aš ketvirtas
Prie vartelių tavo jaujos
.
Ryžas britas, pilvas atsikišęs
Bentlį jis vairuoja ir neaimanuoja
Chi, chi, chi, kaip faina
Anglys kelia mano kainą
.

Jietis 2013 m. lapkričio 29 d., penktadienis, 08:41:31
SAULĖS RAITELIS
/Iš vaikystės pasakų/
.
Juoda skraistė debesų
Uždengė Saulelę
Nelaboji su svita
Orgijas jau kelia
.
Kipšas jai iš dešinės
Pasirašė jie konsesiją
Ilgins naktį dar ilgai
Žądins mums depresiją
.
Bet Pavasaris ateis
Nors ir už kalnų
Saulės Raitelis drąsus
Perkirs skydą debesų
.
Vėl gamta nubus, viskas suspindės
Sužydės žibutė ir purienos
Ledo rūmai išvarvės
Saulę garbinsim kiekvienas
.
Saulės Raitelis gražus
Išvaduos iš tamsos vergijos
Kelią šviesų mums nuties
Protėvių nuaustos gijos
.
Vėl bus laikas, bus diena
Be nakties tamsybių
Šviesa naktį nugalės
Ir neliks blogybių
.

Jietis 2013 m. lapkričio 22 d., penktadienis, 07:50:49
KAS?
.
Klausia manęs:
-Gal tu medum pateptas
Kad moteros kaip musės
Limpa prie tavęs ?
.
Hm? Galvoju viens pats sau
Būčiau meduolis
Tūptų ir liptų
Bitelės darbštuolės
.
Bet musę tai vieną žinau
Vis limpa ir tūpias
Ant manęs nusičirkšt
Ta musė vardu Tau
.
Stačiai į atlapus kimba
Dabar sako esu didelis Š
Tarpsta, tarp kojų voliojas
Bet vis nenustimpa
.
Sakau reikės pasibarstyt
Man pelenais, vibuti
Ir tarpą, ne tik galvą
Pakeisiu taip nors spalvą
Iš tikrųjų sakau jums
Kas esu aš
Supras tik tas
Kas manęs atsikąs
.

Jietis 2013 m. lapkričio 15 d., penktadienis, 17:51:22
GYVENIMO SPALVOS
/Sielos kelionė/
.
Būna jos tamsios ir šviesios
Džiaugsmo, tamsybių ne viešos
Gyvenimai būna margi
Nežinai tu sapne, ar gyveni
.
Būna kad vaiskios ir blyškios
Lyg akvarelės, pastelės neryškios
Būna sudrumstos, ar magiškos
Tarsi sparnai peteliškės
.
Išgyveni visą spektrą spalvų
Pakylimų ir nuopolių
Nuo valdininko ligi šlavėjo
Prie durų monopolio
.
Kažkas sumaišo kaladę
Nuo kvailio lig pokerio
Keiti veido kaukes
Tūzo, valeto ir jokerio
.
Tik balta-visų mišinys
Pažengęs gal tik išvys
Ne dabar ir ne čia
Gal aušroj, gal delčioj,
Gal žaros, gal nakčia
Kai ateis nušvitimas
Tunelio gale apsireiškimas
.
O paskui viskas iš naujo
Vėl baltas popieriaus lapas
Vėl tavo delnų linijos saujoj
Liesis laisvai vynas ir kraujas
.
Bus didelis džiaugsmas ir pyktis
Stumdys tave ant lentos vis Kiti
Bokštus, Valdovus ir Rikius
Tiek savi, tiek svetimi
.
Raudonus kilimus tau ties
Taip pat tu Jiems tiesi
Į ešefotą tave palydės
Arba pats ietį sviesi
.
Vėl Likimas teptuką mirkys
Ir pėduos tavo molbertą
Pasirašysi kampe kitados
Adomas ir Ieva, Barabas, Pelenė
Mone, Gabrielius, Kajus ir Gerda...
.

2013 m. lapkričio 12 d., antradienis, 16:31:04
Yra čia tokių
kurioms(iai) tas
eilėraštis skirtas?

Jietis 2013 m. lapkričio 12 d., antradienis, 10:29:32
DAUGIAVAIKĖ
.
Manyte, jūs turite daug vaikų
Kodėl vadinat Petru, visus vienu vardu?
.
-TAIP DAUG PAPRASČIAU IR GERIAU
KAI JAU KAS PIETUS PADARO
SAKAU PETRAI, EIK VALGYT
IR VISI SĖDI PRIE STALO
.
Kaip tada, jei kuris prasikalsta
Jūsų anklave, sąvade, garde ?
.
O, TADA TAI JAU PAGAL PAVARDE
.

Jietis 2013 m. lapkričio 11 d., pirmadienis
ŠIPULIAI
/Svetimi/
.
Svetimas vyras ir svetima žmona
Atsitiktinai susitiko ir vienas kitam baisiai patiko
Nes abu su savais sakramentais kaip tik susipyko
.
Viskas daug paprasčiau kai daug dirbi
Ir prisidirbi kai tą darbą žinai mintinai
Susimirksėjo ir apsisprendė pasimatuos laikinai
.
Ai, pagalvojo kiekvienas pas sau
Ne bala, neištaškys
Jei nieks nežinos, negirdės, nematys
.
Vadinas šis darbas abiems ne baisiai patiko
Bet kirvis ir kotas vienas kitam atatiko
O vyrai ir žmonos vis pykos ir pykos
.
Apsidairius matau kiek kotų kirviams pritiko
Ir kiek šipulių iš jaukių židinių jau paliko
Irgi matau kaip skaityt apie tai daug kam patiko
.

Jietis 2013 m. spalio 18 d., penktadienis, 15:03:21
UŽUITASIS
.
Išėjau nusipirkt cigarečių
Ji piktai suraukė kaktą
Kai parsinešiau dar ir alaus
Netilpau vėl pro staktą
.
Pasitiko mane su gėlėm
Vos spėjau vazoną pagauti
Eisiu geriau aš laukan
Šieną sukrauti
.
Kai ėmiau atgailaut
Dar labiau ji pasiuto
Ėmė daužyti lėkštes
Ir jau, jau griebėsi knuto
.
Teko tada išsitiesti
Ir kad trenksiu
Kumščiu dar į stalą
Plevėsuoja daba
Su apdukcija
Ir toliau š mala

Jietis 2013 m. kovo 8 d., penktadienis, 19:12:00
Būkit pasveikintos moterys
Kurios mylite vyrus
Šian vištgaidžius meskit į puodą
Beigi visokius iškrypėlius
Pasirinkit teisingus kaimynus
.
Mielos moterutės, mano tik šis eilius.

Jietis 2017 m. lapkričio 12 d., sekmadienis, 12:05:30
NESENEKA NELIUCIJUI LXXXII
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
-Turime laiko, pasikalbėkime.
-Apie ką?
-Bele ką. Apie gyvenimą. Na kad ir apie tavo. Vis tiek čia mūsų niekas negirdi. Tavo namai-tavo tvirtovė.
-Visa tai iliuzija. Bet ir apie ją verta kalbėti. Tik geriau be asmeniškumų, nes vėl prieisime iki „mawashi geri“. Šian aš ramus, neturiu tokio noro.
-Aha, aha, tai ramybės, ramybės tau, kaip kryžiuočių božnyčioj pasakytų.
- Tada geriau ne asmeniškumus, o globališkumus kabinam. Juk tokie įdomūs dalykai pasaulyje vyksta, kurie nuo mūsų slepiami. Tiesa sakant, visada taip buvo. Kas ganomai avių kaimenei gali rūpėti? Tik nuosavas kailis, kuris nėra ypatingo švarumo. Dar skanios, sultingos žolės parupšnoti papigiai, o pasisotinus ir apžergt kokią avį. Viskas.
-Jo, jo, mes visi tokie avinai, tik tu vienas lipi savo laiptais į dangų. Jo, matėm, girdėjom.
-Nebūk spygliuotas narcizas, kaip koks peredastas See monkey. Susišukuok geriau savo skeuterę.
.
Stojus slogiai tylai,abu bičiuliai nebežino kaip išeiti iš susidariusios situacijos taikiai. Tai abu laukia, lyg būtų davę tylėjimo įžadus, kuris pirmas pradės kalbą.
Bet panašu, kad tas kuris pradėjo kalbą, turi ir tęsti. Nes nieko doro taip ir nepakalbėjo, o tik pakibirkščiavo tarpusavyje.
.
-Globalizmus-tai globalizmus. Tada panaršykime globalistus. Visi kalba apie Globalinį Prediktorių, bet niekas nežino kas tai yra.
-Panašu kad taip. Viską suveda į kažkokį elitą, kuris neaišku kas ir kur. Dar Rodšildų, Kisindžerių...Romanovų, Vindzorų. ir kitokias šeimas pataršo, išsiaiškina ką jie turi, ką valdo. Dar kad pinigus spausdina ir viskas.
. O kas vyksta iš tikrųjų, tai ne jūsų reikalas. Jie kuria Naują Pasaulio Tvarką su auksiniu milijardu žmonių. Visa kita sistemingai pavergiama ir turi būti sunaikinta. Tie jų visokie gripų virusai, aids ligos, paukščiu, karvių, kiaulių marai ir visa kita neduoda tokio efekto kaip pasaulinis karas.
Bet šachmatų partija tai žaidžiama danguje. Šitie žaidėjai žemėje, tai tik stumdomos figūros ant lentos. Trečias holokaustas irgi buvo pažadėtas. Dabar tarpusavyje jau ir žydai pjaunasi. Ko nėra buvę. O kodėl pjaunasi? Todėl kad vadai kurie jiems deriguoja, kažkokiu mistiniu būdu dingsta iš čia. Ortadoksai likę be valdžios sutrikę, pradeda aiškintis kuris čia yra viršesnis.
- Tai tu nori pasakyti, kad ne mes renkame savo atstovus į parlamentus, asamblėjas ir kitokius valdžių ir lyties organus?
- Aišku kad tai irgi iliuzija. „Visada laimi ne tie kurie balsuoja, o kurie balsus skaičiuoja.“ Tai teisingi žinomo generalisimus žodžiai.
- Tai kur tada Tiesa?
- „Mes gyvename didžiausiame melo košmare. Baisiausia yra tai, kad 50 procentų tai tiesa.“(V. Čerčilis)
-Ką tu čia lankstai svetimomis frazėmis, kalbėk konkrečiau, kad avims ir avinams būtų aišku.
-Tai ir sakau, kad tikriausiai jau yra prabudusiųjų kritinė masė. Nes mus palaikančios Šviesiosios jėgos galima sakyti perėjo į puolimą ir vis įdomesni dalykai vykta ant šachmatų lentos. Kai ką ir mums jau leidžia žinoti, matyti ir suprasti.
-Vis apvalainai kažką vinioji, o tavęs suprasti neina. Ką tuo norėjai pasakyti?
-Na gerai, kalbėsiu paprasčiau, konkrečiau-„Dlia rabočich i krestijan“.
.
Kai kuriose pasaulio vietose žmonės girdi kažkokį nepaaiškinamą, šiurpą keliantį garsą, sklindanti, nei tai iš žemės gelmių, nei tai dangaus. Tavo moklininkai patys nieko nežino, o tik traukioja pečiais. Paprasti žmonės sako, jo mūsų Žemelė verkia. Ir jie teisūs. Jai skauda kaip valomos votys ir furunkulai ant jos kūno. Nes Ji gyva.
Kaip sakiau, karas vyksta danguje tarp Juodųjų ir Baltųjų, dėl įtakos Žemėje, už mus.
Tai tie tavo globalistai, prieš sukeldami trečią pasaulinį karą, jau buvo pasiruošę savo elitui miestus po žeme, su moderniausia infrastruktūra, su „Free energy“ generatoriais, apie kuriuos mes dar tik galvojame, su fantastinėm metro linijom, tokiomis kaip tarp Londono ir Amerikos, kur per akimirka karališkosios šeimos atstovai gali atsidurti kokioje Kanadoje, Škotų provincijoje, ar kitur. Tie jų miestai su pilnu aptarnaujančiu personalu, apsaugos darbuotojais, net prostitutėmis. O jums, paruošti milijonai plastikinių karstų ir konclageriais su laukiančiu personalu. Anunakiai ateis nusiimti derliaus.
Bet kaip vaizduojama šventuose paveiksluose, dangaus angelai užtrimitavo savo trimitais ir mums neaiškiu, nesuprantamu būdu, tie miestai buvo sunaikinti ir užlieti vandeniu. O mes tik traukome pečiais, kaip tavo moksininkai ir nesuprantame iš kur toks šiurpą keliantis garsas? Kur dingo vanduo iš ežerų, kodėl nuseko upės, kad jau visi laivai
liko kur stovėję, tik sausumoje?
Beje, apie garsą. Jūs visi įtikinti, kad Egipto piramides pastatė egiptiečiai, Archimedo sverto pagalba ir nesuskaičiuojama armija vergų, kurie tempė ir rideno tuos sunkiausius blokus ant kažkokių pagalių. Tai yra Egipto liaudies pasakos, kurią tu vadini istorija.
Iš tikro toms sunkenybėms kilnoti buvo naudojamas garsas, kuris levitacijos būdu ir kilnojo.
Tai čia tarp kita ko. Nukrypome nuo temos.
.
Matomai Globalinio Prediktoriaus darbeliai jau išvedė iš kantrybės Baltuosius. Kurgi ne. Jau vien ko vertas faktas, kad japonams nepaklusus susimokėti Prediktoriui, taip kaip padarė mūsiškiai, pasiimdami NORO banką ir atiduodami jiems, buvo sukeltas cunamis, pasinaudojant branduoline galvute, išvogta iš paskendusio Kursk laivo. Tokiu būdu sugriaunant japonų branduolines jėgaines. Matomai šviesos angelams trūko kantrybė, nes pridarė jiems eibių, besirūpinant „Dievo vynuogynu.“. Jie turėjo labai pasistengti, kad neutralizuotų tuos radioaktyvius debesis , kai Černobilio, tik dar didesnius.
-Baik tu čia pasakoti pasakas. Aišku, įdomios jos, nes juokingos. Bet niekas jomis nepatikės. Neieškok kvailių.
-O tu eik tada skaityti savo istorijos vadovėlius, kur pasakos neblogesnės, nes tikros savo istorijos žmonija nežino toliau dviejų šimtų metų.
-Nu gerai, sakykime tu teisus. Bet kokia prasmė čia taip mumis rūpintis, mumis, avių banda?
-Geras klausimas.
Mes, žmonės esame unikalūs Visatoje, nes esame galima sakyti dievai, tiksliau turintys tą dievišką DNR kodą. Mes čia į Žemę inkarnavomės iš daug tobulesnių pasaulių, iki dvyliktos dimensijos imtinai. Čia mes atėjome į mokyklą išmokti pamokų, kurių dar nemokėjome. Tik aišku, mums turėta patirties atmintis užblokuota.
-Pala, pala, pasakoji man Anderseną apie princą ir elgetą, tik savais žodžiais.
-Bet juk taip ir yra. Mes galima sakyti ir gyvename toje pasakoje.
-Pradedu suprasti, kad tu tuo net jau ir įtikėjęs, nes su paskutiniu bomžu ir girtuokliu kalbiesi kaip su sau lygiu.
-Čia tu visiškai teisus. Nerandu kito atsakymo, kaip pasakymą-žinau ir tiek. Bet nežinau iš kur. Klausiu kartais savęs to ir tada kažkur perskaitau, kad jeigu jus, būdamas sveikas, kartais nei iš šio, nei iš to girdite ūžimą galvoje, gali būti, kad jums tuo metu yra dedama informacija. Hm? Galvok kaip nori.
-Galiu jau pradėti sukioti pirštą? :)
-Sau gali.:)
.
Tai aš jiems ir sakau-nieko nepadarysi, teks atidirbti karmą. Dar ne visi tave apspjaudė, pažemino, paniekino. Ir negalvok kad taip lengvai numirsi, neiškentęs tų kančių ir pažeminimų.
Taip yra. Paklausk Sokrato, jis tau pasakys,kad „Visi karaliai kilę iš vergų ir visi vergai-iš karalių.“
-Nu jo, sunkoka su tavimi ginčytis. Bet sakyk, kaip tada gyventi žinant?
-Irgi geras klausimas.
Jau ne už ilgo tas laikas, kai visi sužinos Tiesą. Tik reikia suprasti, kad daugelis tos Tiesos girdėti nenori ir nenorės. Todėl iki to laiko Žemė valysis. Serijos ugnikalnių išsiveržimų, potvyniai, vandens lygio kilimas, skęstantys miestai, net didžiulės salos ir pakrantės, bus tie ženklai.
Bet nenusimink, viskas tik į gerą. Ir pasitik ateitį su palaima.
.
-Hm...Galiu paklausti nekuklų klausimą?
Tu gali.
-Šiaip tai man juokinga. Bet vėl gi, matau kad tu kalbi užtikrintai, lyg žinotum. O tai jau kelia , švelniai sakant, Įtarimą, kad... :)
-Suprantu ką turi omeny. Žinau ir tiek. Tai paklausiu tavęs žydiškai, klausimu į klausimą; Ar tu tiki stebuklais?
-Hm?...
-Matau abejoji, nes jų nesi patyręs, arba nesupratęs, jog tai buvo stebuklas, nes tu visus nuopelnus susižėrei sau, savo „genijui“.
-Tai papasakok tada savo stebuklus.
-Tai kad visas mano gyvenimas yra didelis stebuklas man pačiam. Bet gerai -„Dlia rabočich i krestijan“, vieną tokį.
Šiaip aš žmogus esu geranoriškas ir patiklus kol...Tai kol žmogus gražiai šneka ir elgiasi yra beveik mano draugas. Bet yra pasakyta-„Juos atpažinsite iš jų darbų.“
Turėjau tokį atveją. Į šeimą atėjo toks, kaip sakiau. Matomai mano angelai sargai suprato, kad ar apsižiūrėsiu per vėlai, kol tą riešutą perkasiu, tai padarė savo, kaip aš sakau stebuklą.
-Nu ir...?
-Nu ir parodė kas jis yra. O parodė per TV, dienos metu, per nacionalinį kanalą peredastų porno vaizdus, kaip kažkokio quningo jis gaidinamas. Buvau šoke ne tiek nuo to ką mačiau, kiek nuo būdo, kuriuo man buvo atmerktos akys. Suprantu jog ta transliacija nebuvo visuomenei, o tik asmeniškai man. Kaip Jie tą padarė, man didelis stebuklas. Ir todėl-ačiū Dievui. Ir Jiems.
-Tai kaip suprantu, dar norėjai pasakyti Amen. :)
-:) Eik tu NATO. Baigiam geruoju. :)

Jietis 2017 m. spalio 29 d., sekmadienis, 13:44:13
NESENEKA NELIUCIJUI LXXX
/slapto pasiklausymo išklotinė/
.
-Turime rimtą temą, pagvildenkime.
-Jo, visos temos labai rimtos, kaip ir mes patys. Bet tęsk, tęsk ką pradėjai. Įdėmiai klausome.
-Nereikia čia kiekvieną kartą iš manęs tyčiotis ir save aukštinti mane žeminant. Fui, koks tu kartais būni bjaurus.
-Gerai jau, gerai, galiu ir atsiprašyti jeigu toks didelis popa . Bet daug blogiau, jei pas tave išoperuotas humoro jausmas. Tai tęsk, tęsk ką pradėjai. Gal bus įdomu.
-Įdomu ne tas žodis. Sakyčiau tai labai, net labai svarbu kartą ir ant visados išsiaiškinti. Kalba juk eis apie pinigus.
-Va čia jau kas kita. Taip ir reikėjo sakyti.
.
Prisimeni, buvo toks iešmininkas premjeras Shimanas, kuris ar tai supratęs, jog bus paaukotas, ar tai iš didelės baimės, ar tai iš dar kažko, nėrė į krūmus, palikęs valstybę hienoms taršyti. Tai prisimenu jo apsiseilėjusias šnekas, kad pinigai- didžiausias žmonijos išradimas.
- Na taip, tas daug ką pasako apie žmogų. Toksai tėvą, motiną ir valstybę parduotų. Jo valstybę. Ui, svetimą Tai kur lenki?
- Tai ir noriu žinoti tavo nuomonę tuo klausimu. Ką manai ? Prisimenu tavo sparnuotą pasakymą, jog pinigai tai velnio šūdas. Bet gal galėtume išvystyti šią temą, numėtyti tuos sparnuotus sparnus ir prisikasti prie tiesos?
- Aukštai pjauni, brolyti. Bet giliai kasi.
- Visų pirma, tai muzika gal ir mano, bet žodžiai tai liaudies. Liaudies, kuri dar nepraradusi sveiką protą.
- O ką, paklausti negalima? Juk visi jiems, pinigams meldžiasi net nesusimąstydami kad meldžiasi. Pasižiūrėk tą savo suplotą vaizdadėžę, tai ten tik ir aiškina visokie neūžaugos velniūkščiai kaip gerai būti milijonieriumi, kokios prabangios tos jų gyvenimo būdos, kokius turtus jie valdo, kokiais laivais plaukioja, nuosavais lėktuvais skraido, kokiuose namuose gyvena...
- Aha, kaip tik neseniai žiūrėjau paveikslėlius tokių namų, įkainuotus daug milijonų. Kiek juose miegamųjų, kokie baseinai, nuosavi golfo laukai ir t.t. Tik kažkur už kadro visas jiems tarnaujantis, tvarkantis ir prižiūrintis personalas. Tai tavęs ir paklausiu- Ar norėtumei gyventi kad ir prabangiausiame, bet viešbutyje?
- Na, aš kalbu apie nerūpestingą, viskuo pertekusi gyvenimą.
- Tai tu galvoji, kad tie tavo milijonieriai taip nerūpestingai ir gyvena? Bijau kad jie neturi ramybės net naktį. Jiems rūpi jų pinigų dauginimas. Nes prarasdami kad ir dalį jų, kiti žudosi. Ir visą laiką tikisi iš artimiausios aplinkos kiaulysčių, jei ne blogiau. Tai paranoją varantis gyvenimas. Pavydi tu jiems?
.
Bet pradėti reikėtų iš ankščiau. Nors kokiu amžiumi ankščiau.
Dar prisimeni, buvo toks blogio imperijos imperatorius Kruš Čiova`s , dar toks Brėžia Neva`s. Jau nepamenu kuris žadėjo šalį atvesti į šviesų komunizmo rytojų, o iki aštuoniasdešimtų metų visoje imperijoje nemokamą viešąjį transportą. Aišku ir tai nepavyko. Po jų atėjęs dar kitas reptiloidų pranašas jau tik išsivysčiusį socializmą žadėjo, kuris mūsų visų akyse ir subyrėjo. Tačiau pažadais maitinamai liaudžiai buvo smagu klausyti ir girdėti. Juk ji, ta liaudis nežino, kad „Juos atpažinsite iš jų darbų.“
- Kalbėk apie pinigus, o ne vėjus kažkokius.
- Tai noriu ir pasakyti tą, bet kaip visada tik tau. O tu niekam nesakyk, nes...kaip jau ne kart esu sakęs...
Jeigu išlaisvinsi savo sąmonę, mintį, pakėlęs akis į begalinį dangų, tai suprasi, jog tokių pasaulių, kuriuose egzistuoja tokia valdymo forma, kaip mūsų vadinamas komunizmas, kada „Iš kiekvieno- pagal sugebėjimus, kiekvienam pagal poreikius“, gali būti nesuskaičiuojama galybė. Tai tik čia šiame, buvusiame Visatos pakraštyje, puolusiųjų angelų, bet dabar vis labiau peršviečiamoje fotonų juostos ir vis greičiau artėjančioje link Centrinės Saulės planetoje, bandymas pritaikyti tokį valdymo modelį, buvo iš anksto pasmerktas žlugti, neturėjo ir neturi jokios perspektyvos. Mūsų viršininkų viršininkui visai nereikia, kad žmonija gyventų santarvėje ir pritekliuje, kaip rojuje. Tai pinigai kaipo tokie, su tokiu jų pasiskirstymu yra labai geras įrankis visus valdyti.
Kodėl vienų rankose milijardai, o kitus-centusturijonai ? Kodėl niekaip neprasiskina kelią progresiniai mokesčiai? Vėl pasikartosiu į temą, paklausk šv. Augustino ir jis tau pasakys, kad „Kas valdo perteklių, valdo svetimą turtą.“ Norėčiau pažiūrėti kaip gyventų tavo VISI milijonieriai negyvenamoje saloje?
Kad Dievai jiems leido valdyti tokius kiekius pinigų, tai yra tik jų pačių patikrinimas. Bijau kad daugelis iš jų patikėjo, jog jie genijai. O iš tikrųjų-velnių pinklėse esantys jų tarnai. Sunkus kliuvo jiems išbandymas pinigais, sunkus.
Pinigai yra taip pat energijos rūšis. Netgi labai didelės ir koncentruotos, nuo kurios esame priklausomi visi. Todėl nuo to niekur nepabėgsi. Privalai paklusti tiems dėsniams ir išmokti jais naudotis. Kaip ir mūsų pačių kalėjimuose, jeigu nesugebėsi prisitaikyti prie „ paniatkių“ , o laikysiesi savo , tai būsi tiesiog pagaidintas, arba net visai neišliksi. Kaip tavo centurionai sako- - „Su principais ten toli nenueisi.“
- Nu jo, sako. Bet tai ką, gyventi be jokių principų? Kažko tai tavęs jau nesuprantu. Vyniokis, braliukas, iš keblios situacijos dabar.
- Tai aiškinamės paprasčiau. Matau kad tavo Windausai lūžinėja.
Sutiksi turbūt, jog pinigai-tai tik priemonė pasiekti tikslą. Kaip meistrui įrankis, padaryti stalą, kėdę, žodžiu-atlikti kažkokį tai darbą. Juk tai tik spalvotas popierėlis, ar metalinė moneta. Nors kai kas ir kaip paveikslą įsirėmina. Sutik, beveik visi nusikaltimai padaromi dėl jų, dėl tų prakeiktų pinigų ir žmonių nežaboto godumo.
Ko gero aš sutinku su vienos mano pažįstamos pasakymu, jog pinigai yra blogis.
Pinigų paskirtis ir yra –pasiekti tikslą, o ne pinigai savaime. Ir kad pasiekti, tai pirmiausia reikia jį turėti. Kaip pasakytų personažas iš „Trylikos kėdžių“-Kam tau pinigai jeigu tu neturi fantazijos?“, turi prasmę.
Bet daug svarbiau kokiam tikslui tu juos naudoji. Daug kas, net sakyčiau didžioji dauguma to išbandymo neatlaiko, nes tiesiog nesupranta, nesuvokia, nežino, o ir nenori žinoti, jog taip yra. Štai čia ir yra akivaizdus pasitikrinimas ir kiekvieno patikrinimas. Juk yra pasakyta;-„ “ Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai”. „...nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”Mt 6,19-21
.
Nebūtina kiekvieną kartą išradinėti dviratį. Paskaitinėk iš mano užrašų kas jau seniai pasakyta, kol aš atnešiu vyno iš rūsio. Tada galėsime temą ir pratęsti, arba baigti.
.
Tim 6,10
10 Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams.
.
Mt 6,24
24 “Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai”.
.
Mok 5,10
10 Kur daug gėrybių, ten daug ir valgančių. Tad kokia nauda yra savininkui iš turtų? Nebent ta, kad jis mato juos savo akimis.
Lk 16,11
11 Jei nebuvote ištikimi, tvarkydami neteisiąją Mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus?
.
Apd 20,35
35 ‘Labiau palaiminta duoti negu imti’ ”
.
Pat 23,4-5
4 Nepersidirbk siekdamas pralobti, būk išmintingas ir liaukis.
5 Nežiūrėk į tai, ko nėra, nes turtai pasidaro sparnus ir išskrenda kaip erelis į padangę.
.
Lk 6,38
38. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta”.
.
Tim 3,1-5
1 Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai,
2 nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi,
3 nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera,
4 išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą,
.
Mt 6,21
21 nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”.
.
Mt 22,21\21.“Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo-Dievui”.
.
Mok 7,12
12 Išmintis yra tokia pat apsauga kaip pinigai, bet pažinimo pranašumas tas, kad išmintis suteikia gyvenimą tam, kuris ją turi.
.
Mok 11,2
2 Padalyk ją į septynias ar aštuonias dalis, nes nežinai, kokia nelaimė gali įvykti žemėje.
.
Mt 6,34
34 Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo”.
.
Mt 19,24
24 Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę”.
.
Lk 16,9-12
11 Jei nebuvote ištikimi, tvarkydami neteisiąją Mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus?

Jietis 2017 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis, 16:23:56
NESENEKA NELIUCIJUI LXXIX
/slapto pasiklausymo išklotinė/
.
-Jau galvojau užbaigėme ką turėjome užbaigti. Sudėsime į laikmenas ir archyvuosime. Tačiau vertėtų dar luktert, pratęsti, kol Saulė neužgeso.
Ką turi raumeny, taip teigdamas ?
Tik gal šį kart kalbėk tu, nes vis aš ir aš, o tu tik kaip antipodas įsiterpi.
Ką, manai aš nemoku kalbėti? Dar kaip.
-Tai prašau, imk kokią temą ir išlukštenk. Pažiūrėsime koks tavo IQ.
Laisvai. Siūlyk temą, paskaldysim malkas.
-Tai pats pasirink kokia tau patinka. Jokių apribojimų nedarau. Gali ką nori analizuoti, politiką, ekonomiką, gamtos mokslus, apie moteris...
Apie bobas sakai ? Nu gerai, galime ir apie bobas.
Vakar kaip tik buvau pas savo centurionus, Centurijos valstybės viduryje. Aptarinėjome karinį biudžetą, kiek kam skirti centų, kad taikos metu būtų pasiruošta karui. Paskui ėjome susitikimui su miestelėnais.
-Tai kur čia moterys?
Gerai jau, gerai. Čia tokia įžanga. Tai jo. kaip tik pačiame Jofanos provincijos centre sutikau dvi bobas. Viena stora, juoda čigonka, pardavinėjančią prie turgaus aikštės kontrabandą, kuriai niekas nieko negali padaryti. Ir kūdą , ryžą žydelką, pardavinėjančią prisigrobtas Centurijos žemes. Kuriai irgi niekas negali nieko padaryti. Mat vieną dengia čigonų mafija, o kitą-chazarų.
-Gal sakau jau gana. Kalbi visai ne į temą ir man tai neįdomu.
Tai palauk. Visas įdomumas tame, kad abi apiplyšę, sutrinos, bet pilnos burnos auksinių dantų.
Gana. Sakiau-ga na. Sėsk, du.
Yra daug įdomesnių ir aktualesnių temų, kurios vertos mūsų panagrinėjimo ir ne tik.
Kaip žinai. Pats prisiprašei. Ką jau tokio įdomaus siūlai?
.
-Dar indėnų buvo išpranašauta, kad laikų pabaigoje, danguje atsiras mėlyna žvaigždė, kuri uždengs Saulę. Nuo tada prasidės perėjimas iš ketvirto dėmens į penktą. Įdomiausia yra tai, kad pernai mokslininkai aptiko tokį naujadarą Saulės sistemoje, mėlyną gigantišką sferą, net didesnę už pačią Saulę. Kuri kažkurią akimirką ir buvo uždengusi Ją. Kadangi apie tai niekas nieko nekalbėjo, tik mokslininkų tarpe, tai ir liko nepastebėta.
Dabar staiga visi prisiminė apie tą darinį, kuris yra Saulės sistemoje. Būtent dabar. Ir šiandien kada planetos išsirikiavo vėl į planetų paradą, vieną liniją, įvyks pilnas Saulės užtemimas. Amerika sunerimusi laukia, nes pas mus bus jau vakaras.
Nu ir ką ?
Kam reikia, tas žino apie tai. Mūsų pasaulio visų valstybių pagrindinė sostinė yra Londonas. Ir visai neatsitiktinai, kaip tik šiandien `remontui` sustabdomas pagrindinis pasaulio laikrodis, esantis Vensmisterio abatijoje. Tau nieko tai nesako?
O ką čia gali reikšti paprastas, eilinis, kažkokio mechanizmo remontas? Matėme ne tokių. Ir Gipso Bizonų kolaiderį buvo sustabdę ir nieko.
-Prisimink. Mes kažkada esame jau kalbėję, jog tris paras užges Saulė. Bus tokia tamsa, kad nieko nematysi nė per ištiestą ranką. Kur ten ranką, per plauko stori. Jau tada aptarinėjome, jog po to daug kam nuvažiuos stogas, kas apie tai nieko nežino ir niekaip neinformuotas. Tai aš tau ir sakau. Mesk visus užsiėmimus šalin ir einam ieškoti žvakių.
Tai gal geriau baltą paklodę ant galvos ir tiesiai į kapines?
-Kaip žinai. Gali ir ten. O aš kažkur turėjau atsargoje žvakių. Pats laikas turėti po ranka. Tikslaus laiko tau niekas nepasakys, nes niekas nežino, net angelai, tai ir skiltuvas nepamaišys.
Galėsime pasijuokti vėliau, jei bus iš ko. Ir tada , bijau kad mūsų juokas bus kaip yra pasakyta; „Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.“
.
Skirstomės.

Jietis 2017 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis, 10:16:24
NESENEKA NELIUCIJUI LXXVIII
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
-Matau kad smalsumas ir tave pražudytų, jei jo nepatenkintumei. Tai tik iš gailesčio, kaip sakoma...Nieko asmeniška...
Nevengdamas sarkazmo, tęsia Neseneka ką buvo vakar pradėjęs.
-Tai dar kartą kartoju, bet tik tau. Nes vėl netruks sulėkti visi skeptikai, bailiai ir šv. Inkvizicijos garbintojai, pasirengę ką nors sudeginti ant laužo, išsukinėti rankas ir kojas, bandantiems ištrūkti iš matricos gniaužtų. Tai daryk ką sakau.
.
-Jeigu prisimeni ką ankščiau esame kalbėję apie ateivius iš Zeta Reticuli, taip vadinamus pilkuosius, tai gerai iliustruoja situaciją pagrobtų liudininkų pasakojimai, kokius klaikiai skausmingus eksperimentus jie atlikinėja su žmonėmis. Jie patys, tie Zetai yra visai bejausmiai padarai. Kai moteriškė su kurią buvo atliekami eksperimentai tiesiai paklausė jų:
-Ar negalima bent kokius nuskausminamuosius naudoti? Juk esate protingi ir tikriausiai tai pajėgūs?
Jie jai atsakė, jog gali. Bet būtent jiems reikalinga ši vertingiausia kančios energija. Jų civilizacija išsigimė ir naudojantis humanoidais, tai yra mumis, jie bando regeneruotis.
Taigi, žmonijos sukaupta Karminė energija yra didelėje paklausoje.
.
Tačiau. Mūsų žinoma Devintoji Planeta, kitaip dar vadinama Planeta -X , dar kitaip - Nibiru, niekur nedingo. Atvirkščiai. Ji jau taip arti, kad gali drąsiai imti banko kreditus, nes jų gražinti nereikės. Tiesiog nebus kam.
Šiaip tai pats laikas susitaikyti su visais, kuriuos esi įskaudinęs, nurimti sieloje, nes viskas tik į gerą ir pasistengti šiuo laikotarpiu, niekur nekeliauti toli nuo namų. Patartina būti su savo artimaisiais, nes gali reikėti tavo pagalbos.
Jo, jo. Sakei kai pamatysi dvi saules danguje, bus likęs koks pusvalandis iki...
- Ne visiems Žemės gyventojams tuo metu dienos metas. Knygų knygoje yra pasakyta ir kitaip. „Ji atsėlins kaip vagis į namus naktį visiems miegant, nesitikint ir nelaukiant“. Maždaug.
.
-Bet nėra viskas taip blogai. Tik žmonija suklaidinta, nežino ko nori. Gyvena pagal jiems primestus kapitalizmų, socializmų ir kitokių ...izmų modelius ir net nepagalvoja, kad galima gyventi kitaip. Daug geriau, prasmingiau, tobulinant savo dvasinius išteklius, be jokių kančių, o su meile.. Bet taip ir bus, kai užsidarys Karmos ratas. Tereikia kaip sakiau, kantrybės. Šuolis į penktą dimensiją neatšaukiamas. Tai ir yra tas ĮVYKIS. Kam lemta, tas pasitiks aukso amžių. O ir kiti, išlikę po baisių kataklizmų, turės, nudirbti paruošiamuosius darbus ateities kartoms.
Bet kol kas, jūs dar esate Matricos gniaužtuose. Nors tiesą sakant, jau yra nemažai žmonių, kurių sąmonė pasiekusi penktąją dimensiją, bet gyvena tarpe mūsų, trečioje ir visokeriopai padeda Šviesos Jėgoms. Jų yra ir valdžios struktūrose.
Hm? Intriga įdomi sakyčiau. O tai kaip juos atpažinti, jei jie tarpe mūsų?
-Iš išorės jie visai niekuo nesiskiria nuo mūsų. Bet juos gali atpažinti pagal skleidžiamą ramybę. Jie bendrauja su visais. Su pasikėlusiais ir puolusiai, su karaliais ir vaikais. Su visais randa kalbą ir žino kam ko reikia. Tikriausiai jų neįmanoma išvesti iš kantrybės.
O kur dar indigo, deimantinių, briliantinių vaikų armija, kuri atgimusi laukia savo valandos? Užtai dabar, kaip gali matyti, vykdomas nuožmus puolimas prieš vaikus. Jie pratinami prie narkotikų, palaido gyvenimo, net grobiami ir aukojami satanistiniuose ritualuose.
Nors visada taip buvo. Ir ankščiau juos ridendavo užkaltose statinėse, prikalinėtose vinių, sunkdami kraują ir kančias.
Baik, nešiurpink mano Šiurpaus ir jo plaukuotos nugaros. Niekas nepatikės tavo paistalais. Mano mokslinio skepticizmo principai neturi kontra orgumentų, bet tai visai nereiškia, kad jau puolam kniūpšti ir kalbame rožančių. Ne viduramžiai, gi.
-Tavo reikalas tikėti, ar netikėti. Bet gerai pasikapstęs po Šumerus, užsilenks ir tavo mokslinis skepticizmas.
Įdomu kiek toli šiuo metu pažengęs mūsų bendras pažįstamas Tesėjas, tuo klausimu ?
Tai kur čia paslėptas tas raktas, atrakinantis Pandoros skrynią? Kas superka popigiai, ar pobrangiai tą Kančios energiją? Gal daliname dovanai? Gal pas Marduką ?
-Tada kalbėsiu iš esmės. Sudėkime taškus.
Kaip danguje, taip ir žemėje. Visur vyksta žūtbūtinė kova. Ir ta kova tarp šviesos ir tamsos, tarp gėrio ir blogio. Deja, mums nematoma.
Su kiekvienu Nibiru pasirodymu, Žemę ištinka tas pats kolapsas. Ir šis kartas ne išimtis iš taisyklės. Skirtumas šį kart tik tas, kad Šviesos Jėgos stengiasi kad su kuo mažesniais nuostoliais apsieitų žmonija. Todėl šį kart pilnas Žemės polių pasikeitimas neįvyks, o tik pakryps ašis 30 laipsnių. Bet to pakaks, kad Panamos kanalas tiek išplatės, jog susijungs Atlantas su Didžiuoju vandenynu, paskandindamas didžiąją dalį Amerikos. Užliedamas Europos pakrančių miestus ir Indijos pusesalį, aktyvuodamas ugnikalnius, kurie ramiausiai snaudė daugelį amžių, judindami tektonines plokštes ir kontinentus, neatpažįstamai pakeičiantis lanšaftą. Tai išsigelbėjusiųjų bus, hm? kaip čia pasakius...
.
Bet atidirbta Kančios energija atiduoti Anunakiams taip sau nesiruošiama. Per daug jau nušvitusių ir atidirbusių Karmas sielų, kurios nusipelnė geresnio gyvenimo, nei trečios dimensijos Nibirų pragarinių pasaulių. Kaip Knygų Knygoje pasakyta, bus kruopščiai atsijojami pelai nuo grūdų. Kupranugariai lys pro adatos skylutę..
Neišvengiamai tvanas, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, pasiims didesnę žmonijos dalį, kurių sielos keliaus tiesiai į Nibirų. Kaip ir visas jų čia sukauptas auksas, kaip į kokį paskirstymo punktą .
Bet atrodo to dar maža. Jų emisarai, vietininkai Žemėje, turi ir kitų užduočių.
Britanijos sosto valdovė, reptilija persikūnijime, Drakulos palikuonė yra viešai pareiškusi, jog Trečiasis Pasaulinis karas neišvengiamas ir jis jau ne už kalnų. Atrodytų kam viso to reikia? Juk jie žino, kad Nibiru jau čia pat?
Nu jo. Prasprūdo tokia info į viešumą. Tai ką tuo nori pasakyti ?
-Tą ką ir sakiau. Štai dėl to Trečio Pasaulinio dar klausimas. Jeigu tikrai Jėgos Ten kovoja, tai `baltieji` neturėtų pralaimėti šią šachmatų partiją. Neturėtų leisti jam kilti. Manau čia ir bus tas indikatorius.
Tačiau kaip sakiau, anunakiams reikia kuo daugiau Kančios energijos. Visa ta iliuminatų, masonų, rodšildų ir kitokių inkvizitorių, satanistų velniava ir buvo karų ir nesantaikos kurstymas. Čia reikia prisiminti, kad visais amžiais buvo, kaip mes vadiname išsigimėlių, kuriems kitų kankinimas teikdavo malonumą. Taip buvo majų civilizacijos laikais, taip daug vėliau. Taip ir šiais laikais. Gali pasidžiaugti, minėdamas Spalio revoliucijos šimtmetį. Jiems nieko, net savų negaila. GULAG ai paruošti jau laukia.
Tai čia turi raumeny-savi šaudė savus???
-Eik tu, shaude to shaude. Pasakiau ką pasakiau. Tavo reikalas galvoti.
Baigiam šian tuos po string avimus.
Ir ramybės, ramybės tau....Nes bulviakasis jau arti, o kas sulauks, tai matysime.
Arba irgi nematysime, nes jau net ne mėnesių, o dekadų klausimas. Tik vėl nekišk man savo žodžių apie pasaulio pabaigą rugpjūčio 21-23 , nes tos datos niekas nežino. Net ir angelai. Tik Dievas. Bet apie Kali Juga pabaigą mąstyk.
Šiaip tai einame stiklą aprūkyti. Kaip tik bus pilnas saulės užtemimas. Gal kokias kyšančias ausis pamatysim?
Ar galiu jau atsinešti telefoną?...

Jietis 2017 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienis, 12:31:11
NESENEKA NELIUCIJUI LXXVII
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
Šian ganėtinai karšta ir tvanku. Todėl gal geriau apsieikime be svaigiųjų. Nebent pinta alaus, troškuliui numalšinti.
-Kaip pageidausite, „Jūsų Ekscelencija.“ Tai ir kiaulės uodega su žirniais nepamaišys?
Kas galėtų prieštarauti?
Vieningai vakaro pokalbį pradeda du garbūs, negarbanoti vyrai.
Beja, vis ruošiausi paklausti. Kada tu baigsi šią knygą? Juk kaip sakei, laiko jau nelikę. O kur dar korektūra, recenzija, leidybos subtilumai...?
-Knygų leidyba tai jau verslas. Visi rašytojai turi tokį tikslą. Per tai turi atsipirkti, kuo didesnis tiražas ir kuo didesnė skaitytojų armija. Bet kadangi aš neturiu tokio tikslo, o ir armijos, tai..
Tačiau yra vienas geras dalykas. Kas norėjo, tas matė kaip gimdomos knygos. Tiesa, ne viskas šiame virtualiame portale ir paviešinta. Yra tokių skyrelių, nuo kurių daug kam plaukai pasišiauštų, ar net šriubai išlakstytų. Tada ir čia pradėtų mane plūsti necenzūriškai.
Tačiau pažymėtina, jog tai ne vienos nakties, ar su Mūza vienkartinės sueities nuotykis. Tai išnešiotas kūdikis. O jų būna ir neišnešiotų ir apsigimusių...
Bet gal palikime tai virtualybei. Vis tiek niekas niekur nedingsta. Kaip Havkingas pasakytų-„Juodoje skylėje dingsta viskas, net šviesa, išskyrus informaciją. „ Taigi Akaši juostoje liks ir tai. Kam reikės, tas susiras. Grįžkime prie stalo.
Sakyčiau šian gvildenimui galėtume paimti kokią temą iš ef (F) raidės.
-Turi raumeny filosofija?
Kodėl gi ne?
Nedvejodamas antrina Neliucijus.
-Tai tada dar ir fiziką užgriebkime .
Iš pusės žodžio sutarę, du filosofai imasi kieto riešuto.
Jų aptarinėjami dalykai beveik niekada netelpa į normalius rėmus, nes dažniausiai nukrypstama į paranormalius ir kitaip, pasakytų nenormalius dalykus, kurių mūsų visuomenė nepasiruošusi dar priimti. Bet jiems tai ne kliūtis. Jie žino, jog ankščiau, vėliau, šį suklaidinta visuomenė praregės ir pradės ieškoti atsakymų į vis iškylančius neatsakytus klausimus. Jie turi ką pasakyti ir atsakyti vienas kitam. Ši šventa trejybė, kurią jie taip vadina, yra tarsi nuosavi marškiniai prie kūno. Todėl Sąmonė, Pasąmonė ir Nesąmonė visada šalia. Šios trys priešingybės, ne visada tiesiogiai suvokiamos, tačiau veikiančios sąmoningą elgesį.
Tai atsakyk man, gerbiamasis, gali ir Froido postulatais. Kodėl žmonės, darydami gėrį, padaro blogį ir atvirkščiai?
Užduoda suktą kausimą antrasis. Bet Neseneka nebūtų Neseneka, jei nežinotų pagrindimo.
-Sakiau be fizikos neapsieisime. O ir matematikos. Ieškok šaknies ir pasitelkime prastinimo veiksmą.
Supraskime vieną dalyką, kad vietoje niekas nestovi. Viskas evoliucionuoja ir yra nenuilstamame judesyje. Netgi mūsų menės vaišėmis nukrautas ąžuolinis stalas, kuris čia nuo jo atsiradimo, nuo krokosmečio laikų, niekada niekieno nebuvo pajudintas iš savo vietos, dėl jo sunkumo. Tai žinok ir jis pastoviame judėjime, besistengdamas išlaikyti užduotą jam formą. Paimk pačią mažiausią jo dalelę, molekulę, gal atomą ir pamatysi, kad elektronai, skriejantys apie branduolį, nėra statiški, kaip mokyklinio atomo modelio pavyzdys. Jie nepaliaujamai juda pagal Visatos dėsnius.
Bet tada ir klausimas. Kokia jėga juos verčia judėti, nesustoti ir nepavargti? Juk pagal Žemės mokslininkų termodinamikos dėsnius, Perpetum Mobile yra neįmanomas? Kur ta jų baterija, akumuliatorius, ar vis pakraunamas kondensatorius? Kas moka už tą jų eikvojamą energiją?
-Štai čia ir visa esmė.
Mąslusis mąstytojas atsistoja ir reikšmingai iškelia savo smilių. Taip parodydamas klausimo svarbą.
-Tu man pasakai. Kaip taip atsitiko, gyvendami nieko nekainuojančių energijų okeane, esame priversti už tai mokėti?
Turi raumeny N. Teslos pasakymą, kad kiekvienas kvadratinis metras eterio, kas sekundę atiduoda penkis kilovatus elektros energijos ?
-Tai ne. Tu kaip ir daugelis, tikriausiai nė nežinai, kad Mendelėjevo lentelė prasideda, turėtų prasidėti nuo pirmojo elemento, nuo Eterio, kurio, deja, ten nėra. Ir niekas apie tai net nekalba.
Taigi, kaip sakiau, viskas yra nesibaigiančiame judesy. Viskas aplink mus ir mumyse vibruoja, banguoja, vilnija, siūbuoja...
Tai jo. Jau pradedi kartotis. Gal išgerk bilobilo, jei turi. Galiu priminti tavo kažkada rašytą eilių:
.
FIZIKA
.
Fizika ne muzika? Kas sakė taip?
Tik užrašyta gal skirtingai.
Šis stalas, langas, medis kur kieme
Su šakomis siūbuoja vėjy įnirtingai.
...
Žinia, juk viskas virpesiai yra
Vibruoja mums negirdint čia, čia, čia.
Ir oras ir erdvė aplink pulsuoja
Žmonių kalba, ir auto kur gatve važiuoja.
Ir tai, kas aplink mus ir mumyse banguoja.
Tai jūra, okeanas, ar kaip kas įsivaizduoja.
...
O ką šviesa? Kas kvantai, pliūpsniai ir kvazarai
O kas gi, gravitacija, ciklonai, ar pulsarai?
Tik tai skirtingų dažnių skalėj sutalpinta
Ir sąveikauja harmoningai , nes protingai padalinta
...
Yra bangų, stygų teorija, sakot ekstravertiškos?
O bangos jei panašios, tai vadinas koherentiškos.
Bet gali būti virpesiai ir priešingos krypties,
Kaip žmonės tos, ar skirtingos lyties.
Kurie vis konfliktuoja, dar kažkaip nervus gadina
Taip skleidžia jie bangas, kurios viena kitas gesina.
...
Taigi, tai kur ta fizika?
Ar fleitos, smuiko, mušamųjų garsuose?
Kai skamba visų mūsų ausyse.
Tik užrašyta skirtingai, kitaip
Vienaip, antraip, kad susigaudytume mes kažkaip.
Ne pošakny, ne laipsniu, dar kažkuom
Nepanašiai, tik penklinėm, natom.
...
Tai pagaliau sau nusakyt galiu kaip seką, aibę
Nuo atomo, molekulės, amebos, to, ano, kas nesibaigia
Visi pulsuoja, kruta, virpa, birbia, trata, traška, skleidžia garą
Kiti apjungia, daugina, sumuoja, renka kaip nektarą
Į didelį tą virpesių orkestrą, chorą
Bet tu girdi tik altą, tenorą , dar baritoną.
.
Einame toliau.
-Štai čia ir aptarinėjamos temos esmė, vinis jei nori. Sutiksi tikriausiai, kad Žemė nėra Rojus. Ir visi gyviai, padarai ir kitokios žmogystos, gyvena trečios dimencijos pragariniame pasaulyje. Kuris kažkam labai reikalingas, nes gamina energiją. Ypatingą energiją, kurios KAŽKAM labai reikia. Ir atėjus laikui, ateina jos pasiimti, kaip Dievai į savo „vynuogyną susirinkti derliaus“.
Sukonkretinam, nepaliekam palaidų galų. Apie ką čia kalbame?
-Kalbu apie ypatingą energijos rūšį-Kančios energiją. Taip aš ją pavadinau, nes lig šiol niekas, niekur, niekaip apie tai nėra įvardijęs. Būtent šios energijos gamybos fabrikas mes ir esame. Sutik, visas mūsų gyvenimas , tai amžina kančia, su laimės akimirkomis, su trumpomis prošvaistėmis.
Tai jo. Su nuraminimu „PAR ASPERA-AD ASTRA“. Bet tai tik skambūs žodžiai ir nieko daugiau.
-Neapsirik. Tai būtent tas lobis, kurio ir buvo pareikalauta iš Jėzaus Kristaus, atperkant jo išsirinktą tautą, kaip labiausiai puolusią, bet vis tiek Visagaliui brangią. Kaip ir visos kitos.
Nu jo. Kitas ginčitusi. Juk Kristus tikrai galėjo išvengti tos savo kančios ir parodyti liuciferiui savo galią. Bet pasirinko kančios kelią. Argumentai būtų kaip uola, jeigu žinotumei kas sandėliuoja tą kančios energiją, kur ir kokiam tikslui.
-Taip stepas paskui stepą ir priėjome prie paranormalių, nenormalių reikalų.
Štai čia jau tikrai išimk akumuliatorių iš savo telefono, nes ir tie, kurių ausys labai didelės, gali pradėti sukioti pirštą prie smilkinio. Savo.
Pasakyta-padaryta jeigu jau tokią intrigą. Tai įdėmiai klausome, aukštai kerpamas pone, vadinantis mane paprastai...
-Bet apie tai jau rytoj. Turėk kantrybės, kuri vertinama visuose pasauliuose.

Jietis 2017 m. kovo 2 d., ketvirtadienis, 13:15:13
NESENEKA NELIUCIJUI LXXX
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
-Mielas Neseneka, šian grįžkime prie mūsų seniai paliestos temos ir išsiaikinkime kai kuriuos dalykus, kurie svarbūs ir mums nūdienos sąlygomis.
-Ką turi raumeny? Kas taip neramina mano ištikimą draugą? Kokia neišgvildenta tema verčia tave pradėti mūsų pokalbį, pašiurpusia dilbių ir nugaros oda?
-Nei čia pašiurpusia, nei ką. Tiesiog pati tema tokia, sakyčiau šiurpą kelianti. Kas prie tos temos nesiliečia, gyvena sau ramiai, ramų statistinio matricos gyventojo gyvenimą. Bet mes gi ne tokie. Sutiksi, neramios mes dušios?
-Kalbėk aiškiau. Ir iš vis, laikas būtų visiems pradėti mažiau šiukšlinti eterį. Pasiimi laikraštį pasiskaitinėti greituoju būdu kas vyksta pasaulyje, tai esi priverstas skaityti „romanų ištraukas“, kol supranti apie ką ten autorius. Dar visai neseniai užtekdavo perskaityti tik antraštes ir jau galėdavai susidaryti bendrą vaizdą. Dabar gi, taip ta matrica išgudrėjo, kad antraštės visai ne apie tai, kas kalbama straipsnyje. Žodžiu-smegenų skalbyklos dirba pilnu pajėgumu.
- Na tai gerai, įtikinai. Bet man rūpima tema ypatinga, sakyč paranormali, beveik nenormali. Nes žiniasklaidoje apie tai tik dūmai. Turiu raumeny NSO fenomeną. Net NASA informacija tokia skupi, kad aišku tik tiek, kad nieks neaišku.
-Baik tu su ta NASA. Ji užsiima visai ne tuo ką deklaruoja. Ar tau jie kada paaiškins kokį ten Marse stato miestą, drauge su reptiloidais, mūsų globalistams, atvirame planetos paviršiuje, kur žaliuoja spygliuočių miškai? Ar tau jie kada paaiškins su kokiais antigravitaciniais skraidymo aparatais skraido pirmyn ir atgal, užsukdami ir į Mėnulį?
Gerai, jeigu jau užkabinai tokią temą nuo kurios ir man atsiveria nervas, tai susitariam, neši mobiliakus į priemene. Nenervuokime tų su ausinėmis kažkur sėdinčių reptiloidų.
-Supratau. Atsibosta vis išiminėti `batareiką iš mobiliako`? :)
-Ei, a gidž, bachūras, ir duris uždarai.
.
Kaip įprasta tokiais atvejais, šeimininko menėje ištartas burtažodis-„stalelį pasidenk“, maloniai nuteikia pokalbio dalyvius (ir reikėtų neatmesti tokio nuojautos-nematomus padalyvius). Aptarinėjama tema delikati. Nors stalelis pasidengęs ne delikatėsais, tas netrukdo pašnekovams nuoširdžiai ir atvirai bendrauti. Žinant kad niekas nesukinės piršto prie savo smilkinio. Neduok Die, dar prasigręž.
.
-Gal pradėkime nuo to, kad Amerikoje, turtuoliai dabar finansines investicijas daro ne į naujų verslų, gamyklų plėtrą, o bunkerių statybą. Būtent, rimtų požeminių slėptuvių statybą. Yra net atskiri karteliai kurie tuo specializuojasi. Su patogaus ir greito privažiavimo galimybėmis, net helikopterių nusileidimo aikštelėmis. Mažą ką. Kad apokalipsės atveju neprastovėtumei kur nors gatvės kamščiuose. Ir patikėk, išsipirkusiųjų ten vietas ne dešimtys ir ne šimtai. Tai netgi pelningesnis verslas, nei viešbučių statyba. Patikėk manimi.
.
Taria jam Neseneka.
-Bet tai tuščias reikalas. Neišgelbės jų jokios slėptuvės.
-O tai ką daryt, ką siūlai?
Akis pastatęs klausia jo Neliucijus.
-Geras klausimas.
Susimąsto Neseneka.
-Netgi tai yra geriausias klausimas, kadangi aš neturiu atsakymo į jį.
Bet kartą taip giliai užkabinai, pabandykime kai ką išsiaiškinti. Gal ir rasime kokį tai bendrą vardiklį.
.
Du garbūs, garbaus amžiaus pašnekovai, sėdėdami patogiuose krėsluose, geria ir užkandžiauja paprastus, bet ne prastus valgius ir gėrimus. Kad kalba sklandžiau rištusi, vienas kitą vis paragina pakelti taurę, ištariant preteksto `formulę`su intencija, nelyginant kokie tai būtų ypatumai rusų generolo medžioklėje.
.
-Jeigu tu sakai pradėkime nuo to...,tai ir pradėkime.
Pradeda Neseneka.
-Apokalipsės neišvengt. Klausimas tiktai-kada ir kokios? Bet tai kas nuo mūsų nepriklauso, nereikėtų labai ir pergyventi. Yra Kas tuo Rūpinasi. Bet kai kuriuos dalykus ir mes turėtume numatyti, žinoti, kad nepadarytume lemtingos klaidos. Tik tikėtis kad matrica tau ką nors, tavo naudai paaiškins, tikrai neverta.
-Aha. Tai būtent dėl tos priežasties aš tave aplankiau ir bandau „patraukti už liežuvio“. Iš kur daugiau aš galiu tikėtis teisingos informacijos, kai neturiu jokių paranormalių-nenormalių gebėjimų?
.
Pasipiktinusiai klastinga veido išraiška ir primerktomis akimis provokuoja Neliucijus.
.
-Čia tau jokie UFOnautų klubai nepadės. Patys būdami neregiai, ieško juodos katės juodame kambaryje. Įsivaizduoja ufonautus medžioja. Kai tuo tarpu patys yra po padidinamuoju stiklu. Su visais suskaitytais plaukais. Tame tarpe ir ant galvos.:)
.
Su humoristine gaidele, kas priimta jo ne per didžiausiai didenybei, nuskaidrina aplinką pašnekovai.
.
-Bet mielasis mano Neliucijau, turiu pastebėti ir perspėti tave. Yra silpnas tavo tikėjimas. Negi tu galvoji, kad tavo Dievas apleis savo“ Vynuogyną“? Silpnas tavo tikėjimas, silpnas.
.Reikšmingai akcentuoja šią vietą vedantysis ir paragina pakelti taurę dabar ir už šventąją Dvasią.
-Tai gerai. Sakykime pasistiprinau savo tikėjimą. Na ir kas ? Kas man iš to?
.
Neatlyžta žingeidusis.
.
-Tu man pasakai, kur pasidėjo visi dinozaurai, kurių kitados Žemėje buvo milijonai? Tavo mokslininkai randa kaulus tik pavienių individų, kurie naturalia mirtimi žuvo dar iki To.
Tokie sutvėrimai tai ne adata šiene. Kur tie griaučiai, kur tie skeletai, a ?
Nežinai? Tai aš tik tau ir kaip tau pasakysiu , su sąlygą, kad niekam nesakysi.
Jie visi sėkmingai perkelti, teleportuoti į kitą, saugią, tinkamą jiems evoliucionuoti planetą. Taip, taip, gali čia nesijuokti. Lygiai tas pat laukia ir tavęs, jeigu...Nebijok, dabar tau Nojaus arkos nereikės statyti.
.
Staiga dingsta šelmiška šypsena Neliucijaus veide. Akys stoja stulpu ir nuo galimų klausimų, žodžiai ima strigti burnoje. Tarytumei mikčiojančio mokinuko gerklėje, mokytojai paklausus kodėl šis nepuošęs namų darbų.
.
-Tavo NASA nieko nekalba ir nekalbės apie jokias Nibirų, kol pats nepamatysi savo akimis, artėjančios iš už mūsų Saulės, kairiąjame jos flange. Kaip jau kažkada tau akis atmerkę buvo ZETai. Bet tu ir tada Jais netikėsi. Toliau sau baliavosi ir imsi banko kreditus. Ką Jie ir sakė.
Taigi, būk ramus. Tau čia ne Maximas, bet apie viską pagalvota.
Tokie štai pamatai, mielas mano drauge. Tačiau yra vienas dalykas kuris tikrai vertas mūsų diskusijos, nes kaip sakiau, viskas „pastatyta ant kortos“. Ir jeigu nežinai lošimo taisyklių, tai geriau net nesėsk prie lošimo stalelio.
-Apie kokį `pokerį` tu čia kalbi?
.
Truktelna vėl už liežuvio svečias.
.
-Tai yra pats svarbiausias klausimas, kuri ne tik mes turime žinoti. Tai šiek tiek praversiu tą užsklandą tik tau, su sąlyga, kaip sakiau, kad niekam nesakysi. :)
-Nagi, nagi? Įdėmiai klausome.
.
Pagaliau išlaukęs ko tikėjosi svečias, pastato ne tik akis, bet jau ir ausis.
.
-Pradėsiu nuo to, kad ateiviai nėra nei blogi, nei geri. Jeigu jų interesai sutampa su mūsų, tai tie vadinasi geriečiai. Jeigu ne-blogiečiai. Ir Jie lanko mus, mums nežinant įvairiais tikslais. Kas domisi augmenija, gyvūnija, kas naudingomis iškasenomis, kas žmonijos genofondu...Kas šiaip turistauja.
Dabar kada jau mūsų Žemė , atlikusi savo misiją Visatoje, pereina į Naująjį ciklą, naują kokybę, dimensijų šuolis pakeis viską. Bet mūsų motinėlė Žemė taip myli mus, savo vaikus, kad pati Saulės Orbitoje skriedama neįtikėtinu ir tau sunkiai įsivaizduojamu greičiu, laiko prisipaudusi prie savęs mus, kad jokia išcentrinė jėga neleidžia mums kaip šapeliams atitrūkti nuo jos, dėka motiniškų gravitacijos jėgų. Net ir didžiausių kataklizmų laikotarpiais, motinos niekada neišsižada savo vaikų ir kaip katės nagais gina juos iš paskutiniųjų. Netgi Jos pačios ašigalių averso atvejais.
Štai čia iš Niekur ir atsiranda „Visatos vaikų teisių gynimo tarnyba“, kuri įgaliota mumis pasirūpinti.
Tą Ji ir darys. Atskris aibė kosminių antigravitacinių laivų, kurie ir perkels kai ką laikinai, kai ką amžinai į kitas gyvenimui ir tolesniam evoliucionavimui planetas. Problema mūsų- kaip atpažinti tuos į kurių laivą sėsti. Pasakysiu aiškiai. Nepasitikėk savo protu. Juos atskirsi tik savo širdimi. Jei jausi kokią tai baimę,-nelipk. Nors sakoma, kad kiekvienam vartai bus atverti pagal kiekvieno asmenines vibracijas. O TIE Jų laivai, tai gyvi organizmai. Jų korpusai iš protingų molekulių. Prieš mūsų valią niekas neturi teisės taip sau pasiimti Homo Sapiens. Bus imamasi įvairiausių gudrybių, kad įtikinti mus. Pavyzdžiui: Ar tu nenorėtumei, kad tau išgydytų visas ligas akimirksniu, kad vėl pasijustumei kaip jaunystėje, pačiame jėgų žydėjime? Aišku kad norėtumei. Ir jų technologijos tai leidžia. Juolab kad pats savo akimis matysi, kaip tavo kaimynai, buvę chroniški ligoniai, net luošiai, pereina `pasagos formos duris`, nelyginant aerouoste metalų detektorių, patikros vartus ir išeina visiškai sveikut sveikutėliai? Aišku kad ir tu eisi.
Va štai čia ir slypi „žarijų duobė“.
Atvyks dauk įvairių rasių ir su įvairiais tikslais „gelbėtojų“, iš kurių dalis, labai vertingos Visatoje žmonių energijos pasivogti. Kiti, šviesos angelai iš Plejadžių, ar Andromedos, su tėviška gelbėjimo misija. Dar kiti ieškodami darbo jėgos savo nelabai tobulose gamyklose, kur darbo neatlieka ar negali atlikti robotai. Dar kiti –su seilę tystančiu apetitu, kuriems žmogiena yra delikatėsas, kaip tau avienos šašlykas, ar jautienos kepsnys. Tuo pats įsitikinsi, pasidomėjęs inkų ir majų civilizacijos `dievais`, kuriems buvo aukojami gyvi žmonės. Jų dar išlikę piramidės, gausiai aplaistytos žmonių krauju.
Tarp kita ko, ju aukojimo kulto statiniai tai yra tikli Lenino mauzoliejaus kopija. Jei dar tiksliau, tai šis mauzoliejus yra anųjų tiksli kopija. Pamastyk kada nors apie tai, ką tai reiškia.
Dar kiti ateiviai ir šiais laikais atskrenda ir pas juos labai vertinamos kraujo plazmos. Štai iš kur Amerikoje tos karvių lavonų gaišenos.
Homo Sapiens energija-tai energija sukaupta per daugybes reinkarnacijų, kurios įgyjamos per kančias. Todėl visos lkančias. Todėl visos ligos ir negalavimai yra Karminių procesų išdava.
Kada tu pereisi per tokią „ gydančią pasagą“, iš tavęs bus paimta toji energija. Taip, tu išeisi visiškai sveikas, bet jau-zombis. Be sielos.
Amen.
.
Stojus nejaukiai tylai, žingeidusis Neliucijus, bando ieškoti išeities toliau klausinėdamas, nelyginant ieškodamas šviesos tunelio gale.
.
-Kaip suprantu, tada mes ir pamatysime tuos ateivius, kokie jie.
-Tai labai plati, atskira tema. Gal kada kitų syk. Tik reikėtų pastebėti tai, kad jų neįsivaizdojamai daug. Nuo humanoidu, lygiai tokių kaip mes, reptiloidu, insekticoidų, kurių beje, svečias vis aplanko mūsų garbujį Gunarą iš Smėlėtų abservatorijos. Ir dar daug, daug visokiausių, mums neįsivaizduojamų protingų būtybių. O dar tų rasių įvairovė kokia“? Vien mūsų Galaktikoje pvz. reptiloidų yra apie 40 rasių. Taip kad, „dumai Fedia. „
-Kad būtų dar aiškiau apie ką kalbu, tai tau pasakysiu kaip ateiviai mumis manipuliuoja.
Visi galvoja, kad Antrajį pasaulinį karą pradėjo vokiečiai, o jį laimėjo rusai. Kai iš tikrųjų karas vyko tarp keturių ateivių rasių-reptiloidų, zetų, drakonianų ir šiauriečių. Žemės gyventojai buvo tik „patrankų mėsa“. Pasidomėk pats ir rasi liudijimus, kad visada ties fronto linijom kabėdavo ir kažkokios tai skraidančios lėkštės. Pasakyk man kur kaulai tų 20 milijonų žuvusiųjų rusų kareivių, kuriuos Stalinas siuntė į mirtį po šešis su vienu šautuvu , 18 milijonų vokiečių ir sajungininkų lavonų kaulų?
Lygiai tas pat vyksta dabar. Tu galvoji, kad Islamo teroristai kovoja prieš krikščionus ? Arba Amerika su Rusija? Tiesa vėl anapus. Nesiplėsiu, bet pasakysiu tik tiek, kad tai karas tarp Amerikos reptiloidų su Rusijos Pu... šiauriečiais dėl kosminių portalų, vartų į Visatos koridorius. Jie kaip tik tuose `karštuose` Irako, Irano, Sirijos, Krymo taškuose. Bet kaip sakiau, apie tai kitą kartą.
Gal dabar tau aišku kas čia mus „ pralošinėja ant šachmatu lentos“? Gal dabar tau aišku kokiai `eksportinei prekei` Amerikoje paruošti nesuskaičiuojami kalnai plastikinių karstų?
www.youtube.com/watch?v=1KexdfLFovU
Tik labai neapsirik. Panašūs konclageriai paruošti ir dabartinėje Rusijoje. Ta pati šėtono penkiakampė ant Amerikos vėliavos , ant Rusijos Kremliaus kuorų, komunistinės kinijos ir šiaurės Korėjos vėliavų .
Kai prasidės suirutė, nebus elektros, miestų gyventojai pakriks. Vieni pradės plėšikauti, kiti keliaus į kaimo vietoves. Tada valdžia pradės organizuoti tariamus žmonių vežimus į maitinimo punktus, kur gaus nemokamai pavalgyti. Tam bus ir autobusai paruošti. Tiktai niekas nežino, kad bus pristatyti būten ten, kur tie saugomi `Globos namai`.
.
Po tokio paprotinimo, ko gero ne vienam gali pavažiuoti protas. Štai kodėl garbusis Neseneka ne su bet kuo kalbasi tokiomis temomis. Štai kodėl jis liepia išnešti telefonus į verandą. Štai kodėl jo pašnekovui Neliucijui atvėpęs apatinis žandikausi vis nesusičiaupia.
Matydamas kad jau prarado pašnekovą, kalbėtojas bando perjungti registrą, skambesius tembrus ir tonacijas keisdamas iš minorinių-į mažorinęs, stilių iš roko-į „kantri“., tikėdamasis kad nuo to padaugės ir kantrybės. :)
-Bet, mielasis mano drauge, nėra viskas taip beviltiškai blogai. Tik reikia žinoti ir suprasti pagrindinį dalyką.
Šiame dimensijų virsme, kas ko laukia to ir sulauks. Jeigu tu vis kartosi-rusai puola, rusai puola, tai tokį agregorą ir užauginsi. Ir tai įvyks. Pajėgus juk suprasti, kad šioje matricoje, tūkstantį kartų pakartotas melas, tampa tiesa?
Tave išgelbės tik pozityvios mintys ir begalinė meilė Pasauliui.
Amen.
-Nu gerai, jau gerai. Tik pasakyk dar kaip atskirti tuos ateivius. Kurie čia ateis sielų pasivogti, o kurie Dievo „vynuogynu“ pasirūpinti?
Dievo vynuogyną saugo Aštaro komanda, kurio erdvėlaivis pastoviai `kabo` netoli Žemės. Jis yra paraleliniame pasaulyje ir didesnis už mūsų žemę. Aštaras pats yra kilęs iš vienos Sirijaus planetų. Kaip beje, ir Jėzus Kristus. Taip kad, gali nesibijoti jokių meteoritų, kometų, ar kitokių pavojingų Dangaus šiūkšlių, kurios gali sužeisti Žemę, išvesti iš orbitos, ar ją suskaldyti. Kaip ir neprašytų protingų, bet turinčių blogų kėslų Visatos `svečių`. Tačiau kadangi virsmo situacija ne ektraordinarinė, gali prisitatyti visokiausių „gelbėtojų“.
Taip kad, reikėjo vaikystėje daugiau skaityti pasakų. Būtum supratęs, kad knygose pieštas Saulės Raitelis, tai to paties veido Aštaras. Būtumei supratęs , kad nekaltų mergaičių aukojimas drakonui, tai tie patys drakonianai ir jokia tai pasaka. Kad Senajame Testamente aprašoma gyvatė, sugundžiusi Adomą ir Ievą- tie patys reptiloidai.. Su kuriais mes dalinamės mūsų Žemę ir kurie kląstingai manipuliuoja mumis, valdydami iš Žemės ir iš Mėnulio matricas.
Ir negalvok, kad ankščiau mūsų žmonės buvo kvailesni, sukūrę tokias kultūras kaip Baroko, Klasicizmo, Rokoko...Kad tiek parašę knygų ir kitokių sukūrę meno ir filosofijos šedevrų, ko nesugeba mūsų dabartiniai kompiuterių vergai. Yra pasakyta- kiekvienam savo.
Tai tokie pamatų apmatai šiame Samsaros rate.
Amen.

Jietis 2016 m. kovo 20 d., sekmadienis, 12:19:44
NESENEKA NELIUCILIJUI XLX
/Slapto pasiklausymo išklotinė/
.
-Aptarėme žemiškus reikalu, laikas pereiti prie-dangiškų. Tai gerai kad nėra pašalinių ausų, nes pašalietis ir nelabai ką suprastų. Bet nugirdęs, padarytų toli siekiančias išvadas. O paskui sugedusio telefono principu, būtinai padaugintų.
--Pokalbis ir įdomus ir aktualus nusimato. Bet tavo vaišių stalas neleis man giliai filosofiškai mąstyti, kol regėjimą gadins serviravimas, turinys ir taurūs gėrimai.
-Suprantu tave, kaip visada. Bet pereikime prie esmės, pakėlę aukštyn tauro ragus ir užkandę kepto fazano.
-Tai būkim sveiki.
--Ir už miglotą ateitį.
...
--Pagalvojau, ar tik vėl nepradėsi apie savo numylėtinę Nibiru? Che,che.
Šelmiškai mesteli Neliucilijus.
-Kad yra ir daugiau meilužių.
Nepasiduoda Neseneka.
-Matau šia prasme atsilieki nuo gyvenimo diktuojamo tempo, nes kaip suprantu, labiau linkęs pilvo vergavimui, nei sąmonėjimui. Bet nemanyk kad paliksiu tave kerpėti ir sąmanoti. Tai tave galimai pražudytų. Nes jeigu neturėsi, tai iš tavęs bus paimta ir tai ką dar turi.
--Kur link lenkia mano ištikimasis draugas? Ar ne Biblija cituojam?
-Būtent. „Kas turi, tam bus pridėta...“
--Na, iš manęs nelabai yra ką ir atimti. :/
Pagalvoja svečias.
- -Gal akmenį iš po galvos miegant? Ir ko vertas mano apsiausto slepiama šarvo liemenę? Pagaliau kad ir kardas makštyse? Tiesa, damasko plienas vis dar turi savo vertę. Bet ar to reikia mūsų Dievams?
Vėl ragus pildydamas gintarinės spalvos gėrimu, šeimininkas tęsia ką yra pradėjęs. Tik kad pokalbį pakreiptų į reikalingas vėžes, pradeda iš toli, labai toli, aplinkkeliais.
-Žinau tau nereikia aiškinti apie korėjiečių simboli, kuris atvaizduotas jų vėliavoje, bet čia glūdi esmė.
--Kalbi apie apskritimą In ir Yang?
-Tai ne apskritimas, o erdvinė figūra, rutulys. O rutulys, kaip žinia-tobulumo simbolis. Dar iš Euklido geometrijos, atstumai į visas puses nuo centro yra lygūs. Tai yra tobula net ne figūra, o Dievybės simbolis. Ne kokia ten daugiakampė žvaigždė, ar tuo labiau kryžius.
Bet tas paminėtas simbolis yra užpylditas juodai ir baltai, dviem energijomis, moteriškuoju ir vyriškuoju pradais.
--Na taip. Bet kur lenki su tokia mistine preliudija?
Jau nekantraudamas bando raginti savo pašnekovą.
-Persikelkime į dausas ir pabandykime pabūti jei ne pusdieviais, tai bent angelais, kuriems pavaldūs toliai begalinėje Visatoje. Ir jeigu persikeltume dar ir laike, tai pamatytume kaip atrodė mūsų Žemė žilų žiliausioje senovėje. O atrodė visai kitaip. Ir Vedose rasi užuominų, jog tada nebuvo dienos ir nakties. Nes danguje spindėjo dvi Saulės. Dėl mums nežinomų priežasčių, „Dangaus inžinieriai“ greičiausiai dėl karo veiksmų, ar karingų sielų ambicijų, eliminavo vieną iš Saulių. Nuo tada ir prasidėjo visos mūsų Žemės nelaimės. Likome vaikai be motinos.
--Sutinku kad taip buvo, kad buvo amžina diena. Netgi sutikčiau jei pasakytumei, jog ir mėnulio tada nebuvo. Bet kur dingo toji antroji mūsų Saulė? Ar čia nebegalioja energijos kitimo ir tvarumo dėsnis?
Ar nebus čia toji tavo `mylimoji`, išvesta iš orbitos? Kaip ir laikas jai sugrįžti, tęsti misiją. 3600 metų ciklą apsukus?
-Yra kitokia nuomonė. Klausyk ir dėkis į galvą, ko neišgirsi niekur, tuo labiau savo provincijose. Kadangi esame fotonų juostoje, pirmiausiai susidarys elektromagnetinių bangų rutulys, kuris veiks visų žmonių sąmonę. Bus Jis matoma tik po kelių metų fiziniame plane.Taigi bus atstatomas teisingumas, išaukštinami vyriškasis ir moteriškasis pradai, jų sąjunga. Dėl ko bus atstatytas balansas ir harmonija žmonių gyvenimuose. Tai stebuklas, kurio galimai mes verti. Tad siūlau dabar už tai po pilną, iki dugno.
--Hm? Kitas ginčitūsi. Bet ne aš. Valio ! Už šviesą tunelio gale.
Po tokios mistikos , labiau primenančios pasaką, įraudusiais veidais, du vyrai įninka į Dievo dovanas, kurias kas dieną pašlovina savo maldose, iš „Tėve, mūsų“, užsikišę už kaklų stalo servetėles, tarsi pienburniai seilinukus.
-Žinai, pagalvojau, jei kas klauso už durų apie ką mes čia, tai...
Pradeda garsiai kvatotis bičiuliai, kaip maži vaikai, besidžiaugdami nusimatančiais pokyčiais Danguje ir žemėje. Taipogi savo išskirtiniu žinojimu.
--Bet pala, pala.
Atkunta sugėrovas.
--Iš kur tu trauki tokius briedus, oi, vos nepasakiau briedžius?
Akis pastato klausiantysis.
--Ar tik nebus jau kokie sektantai tavęs `apvynioję`?
Susirūpina Neliucilijus.
-Ramiai, ramiai, brolau. Viskas kontroliuojama. Ar esi girdėjęs tokį terminą-kontaktuotojai? Jei dar ne, tai išgirsi. Jie turės pasiviešinti ir ne bet kam, o valdžios institucijoms. Aišku daug kas netikės jų `paistalais`, bet...
...
-Štai šitoje vietoje priversiu ir tave nepasiduoti euforijai, kažkokių neaišku kokių `kontaktuotojų` įkalbinėjimams, o įsijungti „Common sense“ ir pamąstyti. At tai ne migla akims, tikslu pridengti artėjančią Apokalipsę?
--Joooo. Kas jau kas, bet tu turi savybę reikiamu laiku, reikiamoje vietoje, užtraukti rankinį stabdį ir persimesti stūmtraukį ant priešingų bėgių, kai jau atrodo leki į bedugnę, sektantų linkui.
Na tai rėžk, ko dar neišrėžęs, nes matau kuo daugiau geriam, tuo labiau blaivėjam.
-Nežinau ar iš vis verta tau viską sakyti ką galvoju ir žinau. Nes kai tik kam prasitariu, tai kaip mat visos jau mūsų, mums padovanotos blakės prisipildo krauju.
Ai, bet tegul klausosi ir jie, nes tai vienodai palies visus. Lai ruošiasi visi tai Teismo valandai.
--Nu čia dabar? Negrįžtami procesai vyksta tavo smegduobėje? Viską taip gražiai aptarinėjome, kaip kokią vaikišką pasaką, o dabar še tau kad nori, vos ne Armagedonas. Hm?
-Kam reikia, tas seniai viską žino, visą scenarijų, bet įsivaizduok kas bus, kai visi sužinos. Prasidės baisi, nevaldoma panika.
--Nu jo. Su panikuotojais laive mes greitai susitvarkome. Pagal jūrų teisę, laivo kapitonas aršiausiajam avinui-šūvis į kaktą ir baigta. Ėriukai vėl garde. Bet tai kur ta priežastis, priežasties pasekmės dėsniui? Įdėmiai klausome, gerbiamasis. Tęskite ką pradėjote.
-Spėjai jau pamiršti ką kažkada emocingai aptarinėjome. Tada buvome panašūs į profesionalus astronomus, kurie savo rateliuose diskutuodavo ir dalindavosi ne kiekvienam mirtingajam neprieinama ir net draudžiama informacija.
--Tu čia iš serijos apie žalius žmogeliukus?
-Apie. Bet ne apie tuos dabartinius banderovcus ir banderlogus, iš Dono baso regiono.
Viskas dėliojasi jų naudai. Nė nepamenu kiek jau metų praėjo, kai ZETai mums atskleidė kai kurias Visatos paslaptis. Ir darosi panašu, kad jie neblefavo. Šią būsimą situaciją Jie jau tada aprašė. Tik tą antrą saulę vadino ne Nibiru, o Planeta X. Ir kalbėjo, kad kai žmonės pamatys tą antrą saulę savo akimis, vis tiek tuo netikės. Dar labiau, ims džiūgauti, švęsti, baliavoti, imti kreditus, nesuprasdami , jog tai jų–paskutinioji.
--Nu žinai ką, eik tu NATO su tais savo paistalais. Kokį šūdą tu čia pili iš tų savo molinių ąsočių, kad šviesios gyvenimo spavos, tampa purvinomis, kad rožinė pasaka virsta į siaubo trilerį?
Kur tavo ir mano garbės kodeksas, kurį mes įpratę ginti ginklu? Jeigu pamiršai, tai aš tau priminsiu. Daugiau nė žodžio neištaręs, Neliucijus pakyla nuo užstalės. Ir metęs po kojomis Nesenekai baltą pirštinę, nueidamas šūkteli.
-- Rytoj, ryte, auštant, laukymėje prie dviejų ąžuolų. Be jokių sekundantų. Tavo lavoną lai varnai išnešios.
Tvirtais ir ryžtingais žingsniais patraukia į priemenę, kur sudėti jo „dideli, didelio stalo įrankiai“, kardai ir mėšlo šakės.

Jietis 2015 m. sausio 20 d., antradienis, 11:28:18
Neseneka Neliucilijui LXXXV
/slapto pasiklausimo išklotinė/
.
---Palikime tas visas kundalini energijas ir nusileiskime į žemę. O čia, žemėje, pats žinai, pekla.
===Nu, nu? Kas mano prietėliui, kokie negerumai užspaudė staiga?
---Nei čia staiga, nei ką . Tiesiog-toks gyvenimas.
===Gyvenimas-gyvenimu, bet jei įsikalbėsi, išsipasakosi, palengvės. Lyg savo nešulį pasidalintumei su kažkuo. Šiuo atveju su manimi.
---Aha, pulkim ant kelių, liu, ir apsibliaukime liu, liu. Nesulauksi.
===Vėl ešerį statai. Matau iš akių, kažkokios liūdnos, tai ir paklausiau.
---Tai pats sakei, kad reikia džiaugtis, jog eksternu einame šią „Ašarų Pakalnės Mokyklą“. Ir gyvenimas dėl to toks trumpas, kad netektų amžinai kankintis. Viskas turi pradžią ir pabaigą.
=== „Žinok, kokie laikai, tokie ir žmonės. Tokie laikai - aklus bepročiai veda.
„, pasakytų Šekspyras.
Nesiginu, sakiau taip. Ir dar sakiau, kad visi daro tą pačią klaidą, galvodami, jog su saule gyvens. Dėl to nebrangina nei savo, nei svetimo gyvenimo.
---Tik nereikia man aiškinti, kad visi darbai kenksmingi sveikatai. Vieni kūnui, raumenims, sąnariams, kaulams, kiti galvai, o nervai visiems. Ir neaiškink man kad žmogui kenksmingiausia jo paties gyvenimas.
===Ir kada tu išmoksi taktiškai, neįžeidinėjant kitų bendrauti su žmonėmis? Tai dabar, maždaug, iš anksto reikėtų pasikabinti ant kryžiaus, prieš pradedant kalbėti su tavimi?
---Gerai, jau, gerai. Nemindyk čia man sąžinės.
Pats prisiprašei, tai būk malonus dabar ir receptą išrašyti.
===Nagi, nagi, įdėmiai klausome?...
---Ai, lyg ir nieko ypatingo. Greičiausiai koks tai klasikinis atvejas iš skruzdėlių gyvenimo.
Kalba apie vaikus. Kaip sakei, maži vaikai spardo kelius, užaugę-širdį. Nedėkingi mano vaikai, nedėkingi. Lyg ir gyvenau, stengiausi, dirbau, ariau, kariavau dėl jų, o pasirodo niekam to visai ir nereikia. Bet suprasdamas ir kitų gyvenimus, jau ir tikėjausi, jog už tai, kai ateis laikas, pakraus mane, mano paties vaikai ant rogučių, išveš miškan ir paliks Dievo valiai. Na, šitai numatyt aš galiu, nes senais gūdžiais laikais, kai kraštas būdavo nualintas priešo antpuolių, niekas nesivozodavo su gyvais lavonais. Bet dabar, kada didėja didėjimas, mažėja mažėjimas, gerėja gerėjimas, auga apetitai ir gerbūvis netelpa nei į kišenius, nei į seifus, tikėtis tokios nekrikščioniškos baigties būtų kaip ir nebesuprantama.
===Hm? Klausausi aš čia tavęs, žiūriu į tave ir nebeatpažįstu. Tu čia, ar ne tu?
---A ką yra? Galiu ir nekalbėti. Kam iš vis čia pradėjau tą kalbą. Tikras mulkis esu, nors nusiraut paskutinius plaukus, kurių jau nėra. Tada nuo krūtinės, iš visų pažąstų, nors.
===”Numesk garą savo autoklave", dar sprogsi.
Nesiruošiu aš čia glėbeščiuotis su tavimi, reikšti užuojautą ir linkėti ramybės, ramybės, su rūškanai skaudžia mina veide.
Žinia, „Gerovė užliūliuoja sveiką protą,
O neganda mums atveria akis. „
Dalykas žinomas kaip pasaulis. Ne tu pirmas, ne tu paskutinis užlipai ant to grėblio. O kodėl užlipai? Matyt taip reikėjo. Dabar išgraužk. Turi ką turi, yra kaip yra. Berniukas suklydo, ant ... paslydo, o...
Visiems sakau ir tau sakiau, skaityti knygas reikia, geras knygas. Ten visa tiesa surašyta. Jei esi protingas, tai iš kitų klaidų būtum pasimokęs, ne iš savo. O dabar kas? Tik durniai mokosi iš savo klaidų.
---Tai gal užsidėk savo kimono su tuo pajuodyjusių nuo laiko diržu ir eime ant tatamio. Pažiūrėsime kuris čia iš mūsų, oi vos nepasakiau Byvis, o kuris Tešlagalvis.
===“ Kariai išdidūs, kaip dievai,
Ir nesileidžia skriaudžiami lengvai. „
Niekur aš paskui tave neisiu. Atsuk savo apsauginį vožtuvą, nuleisk garą ir niekur eiti nereikės. O jei kur paniežti, tai gali, kaip sakoma-„nepasitraukęs nuo kasos“, pasirinkti kas geriau, ar su mano plunksna pasikutenti kojų tarpupirščius, ar kaip ietimi, susismaigstyti kiaurai mąstyseną.
Bet grįžkime. Abu ne į tą dūdą pučiame. Transponuojuos pagal tavo valią.
Kaip pasakytų mūsų gerai žinomas ir gerbiamas Š, oi, vos nepasakiau Švyturys,
„Vaikų nedėkingumas gelia skaudžiau negu gyvatės įkirtimas. “ Bet ir „`Ingratitude`- ankščiau ar vėliau pražudo savo šeimininką“.
Tai čia laimėjusiųjų kaip ir nėra.
Tik šiuo atveju labiau reikėtų rūpintis ne tau, garbingam stoikui, o nedėkingumo šeimininkui.
Tavo atvejas sakyč klasikinis. Balzakas išsamiai aprašęs tavo gyvenimo scenarijų savo romane „Tėvas Gorio. “
---Gal ir skaičiau kažikados, bet tikriausiai tada man nepadarė įspūdžio, nebuvo aktualu, tai ir neprisiminiau. Atgaivink atmintį, trumpai .
===Pagrindinė romano problema ir yra vaikų nedėkingumas tėvams.
Tėvas Gorijo augino dvi dukteris: Delfiną ir Anastaziją. Jas beprotiškai mylėjo ir lepino, nes norėjo suteikti joms viską kas geriausia. Tačiau jis taip beauklėdamas savo dukras padarė dvi klaidas: viską joms davė ir pats nieko iš jų nereikalavo ir ištekino jas už nemylimų, bet turtingų vyrų, viena ištekėjo už grafo o kita už bankininko. Gorijo nežiūrėjo moralinių jaunikių savybių ir dukros dėl to jautėsi nelaimingos. Visi pataikavimai, aukšta visuomeninė padėtis ir turtas jas tik dar labiau išpaikino ir savo tėvą jau gyvenantį Vokės pensione jos lankė tol kol šis turėjo pinigų. Vėliau dukterų vizitai darėsi vis retesni ir retesni. Taip Gorijo mirė vienui vienas ir prie jo ligonio lovos nei viena iš dukterų nebudėjo ir į laidotuves neatėjo. Paskui jo karstą važiavo tik tuščios karietos.
Kaip matai, geraširdiško nesavanaudiškumo niekas neįvertina, iš to greičiau pasijuokiama.
---Prajuokinai tu mane su savo viduramžių pasakomis. Tikrai. Apie kokį čia tėvo vaidmenį matriarchato visuomenėje man aiškini? Pabusk ir supelijusio sapno, žmogau. Kur tu čia matei, kad tėvas šeimoje ką nors reiškia, išskyrus gerbūvio kūrimą, a?
Bet kalbėk, kalbėk. Pakėlei ūpą.
===Gerai, kalbam apvalainai, ne apie tave, o apie vaikus.
Paauglys, negalėdamas suteikti tau proporcingos dovanos už gyvybę, priverstas menkinti tave ir viską, ką tu jam duodi.
Jis menkina tavo žinias ir sako, kad tu nesupranti dabartinio jaunimo.
Menkina tavo pasaulėžiūrą ir elgiasi visai priešingai tavo vertybėms.
Menkina tavo maistą ir nevalgo jo.
Ir jis daro visa tai tol, kol pats netampa tėčiu ar mama.
Štai tuomet ir paaiškėja paslaptis, ką daryti vaikams su dovana, gauta iš tėvų. Pasirodo, jie gali ją atiduoti savo vaikams. Štai tuomet jų akyse tėvai vėl tampa protingi ir sukalbami. Ir atvyksta jie pas juos į namus kaip laukiami svečiai. Kaip Persefonė pas savo motiną Demetrą. Nes jos skola jau būna atiduota - atiduota jos vaikams. Geresnio būdo atsiskaityti su savo tėvais vaikai neturi. Apie tai yra sena istorija.
---Ne viskas taip kaip sakai. Čia neapsieita be motinos, kuri, deja, negavo iš savo tėvų supratimo ir moralės pagrindų. Taip kad aš ne kaži ką sau ir prisiimu iš tos pasenusios logikos.
===Gerai, pasakysiu tada alegorijomis, kad geriau suvoktumei.
Vieną kartą miške kilo gaisras. Ir senas varnas ėmė ant nugaros po vieną nešti į saugią upės pusę savo vaikus. Skrisdamas virš upės jis paklausė pirmo vaiko: „Ar man pasenus ir kilus gaisrui, gelbėsi tu mane? „Žinoma, tėti“, - atsakė dėkingas sūnus. Ir numetė tėvas jį į upę. Nešdamas antrą paklausė: „Ar gelbėsi tu mane, kilus gaisrui, kai užaugsi? “. „Taip, “- atsakė jo vaikas, ir numetė jį tėvas žemyn. Nešdamas trečią paklausė: „Ar gelbėsi tu mane, jei tau užaugus kiltų gaisras? “. Ir įsivaizduokite, trečias sūnus buvo nedėkingas ir atsakė: „Ne, tėti. Negelbėsiu aš tavęs! Nes tuo metu nešiu aš savo vaikučius į saugią vietą“. Štai šį vaiką tėvas ir pernešė į kitą krantą. Nedėkingą.
Bet gal nesmagų pokalbį užbaikime vėlgi, klasika;
Kai slegia artimą sunki bėda,
Sava nelaimė ne tokia juoda.
Vienatvėj kęsti - pražūtis baisi,
Kada aplinkui linksminas visi.
Bet daug lengviau pakeliami vargai,
Jei su tavim liūdnos lemties draugai. /Šekspyras, Viljamas/
.
---Tai taip ir nesupratau, kur čia tas tavo receptas, kurio prašiau?
===Kaip tai? Pats jį sau ir pasirašei. Tik nereikės tau laukti, kol vaikai miškan išveš. Pats turėsi susikalti rogutes, nusitempti miškam ir atsigulti. Argi čia taip sunku stoikui?
---Aha, tai jo. Kaip sakai ir aš mirsiu-nepamiršiu tavo gerumo. 
Pagrindinis Vizijų puslapis
Globalusis lietuviškas tinklas
Vartiklis