Kas vyko ar įvyko? Ankstyvosios kompiuterių istorijos Lietuvoje epizodai

Ankstesni istorijos epizodai: skiemenuoklis SKIE-MUO
ŽODIS – ankstyva lietuviškai prakalbusi programa
Pirmasis „Java“ įskiepis Lietuvoje

Tvarkyklė BaCoPage DOS terpei

Pratęsiu ankstyvosios lietuviškos programinės įrangos apžvalgą. Šįkart žvilgsnį nukreipiu į lietuviškų rašmenų palaikymą. Šioje srityje prisidėjo ir „Baltic Amadeus“ kompanija. Kadangi aš nebuvau šių tvarkyklių ištakose, nes prie jų priežiūros ir palaikymo prisidėjau tik 1993 m., ir nors turiu kažkiek tikslios informacijos, vis tik ne visos detalės yra žinomos – tad jei kas turi papildomos informacijos, prašau pranešti.

Pradėsiu „paprasčiausia“, lietuviškų rašmenų palaikymo tvarkykle. Tai bus „Baltic Amadeus“ sukurta ir platinama BaCoPage, skirta MS-DOS terpei, Pradžioje apžvelgsiu, kokius paminėjimus apie ją pavyko „išgaudyti“ žiniasklaidoje.

1. „Lietuvos ryte“ 2015-01-26 straipsnyje Jei ne „Baltic Amadeus“, net „ačiū“ parašyti negalėtume (https://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2015/01/26/news/jei-ne-baltic-amadeus-net-aciu-parasyti-negaletume-4245152/) V. Tonkich dalinasi prisiminimais apie kompanijos darbo pradžią:

Šiai kompanijai turėtume dėkoti ne tik už lietuvišką klaviatūrą, bet ir pirmąsias lietuviškas kompiuterines programas „Žodis“ bei „Raštas“. Jos pavadinimas – „Baltic Amadeus“ – buvo sugalvotas vos per kelias minutes. O pati idėja kurti pirmąją lietuvišką informacinių technologijų (IT) kompaniją gimė... alaus bare Vienoje. [ ... ]

Pirminė idėja buvo kompiuterius gaminti (surinkti) ir jais prekiauti. Viena partija – apie pusšimtį kompiuterių – buvo pagaminta, jie parduoti užsakovams Rusijoje. Visgi vėliau tokios veiklos atsisakyta, o lietuvių kompanija užsiėmė kompiuterių paruošimu naudojimui. „Plikas kompiuteris yra nedarbingas, juos reikėjo, kaip mes sakėme, apmokyti. Pirmiausia, jų klaviatūros buvo tik lotyniškais rašmenimis – nei rusiškų, nei lietuviškų ženklų nebuvo. Mes sukūrėme tvarkykles ir kompiuteriais jau buvo galima rašyti lietuviškai arba rusiškai. Su spausdintuvais ta pati problema: kaip atspausdinti tas naujas raides? Vėlgi, reikėjo programuoti“, – teigė „Baltic Amadeus“ prezidentas.

Taigi šiai kompanijai turėtume dėkoti už tai, kad savo klaviatūrose, virš lotyniškų raidžių, dabar turime ir devynias lietuviškas raides su nosinėmis, varnelėmis, taškais ir brūkšneliais. Taip pat ji išleido pirmąsias lietuviškas programas: tekstų rašymui skirtą „Žodį“ („Word“ analogas) ir klaidas tikrinantį „Raštą“. Dar vienas svarbus „Baltic Amadeus“ pasiekimas – 1991 metais ji į Lietuvą atvedė korporaciją „Microsoft“. [ ... ]

Lietuvių įmonei didžiausias iššūkis buvo įtikinti klientus pirkti programinę įrangą. Anot V.Tonkicho, niekas nesuprasdavo, kodėl turėtų mokėti pinigus – juk gali tiesiog pasidaryti kopiją ir naudoti: „Atsiradus bankams ir prasidėjus jų auditui, aš galėjau pasakyti, kokiame banke jis vyksta. Nes iškart atvažiuodavo nusipirkti licencijų. Per tokį prievartos mechanizmą, bent jau valstybės lygyje, šie dalykai tapo suprantami.“

2. „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ A. Čaplinsko ir G. Grigo straipsnyje „Skaičiavimo technika ir programavimas Lietuvoje“ (https://www.vle.lt/Straipsnis/skaiciavimo-technika-ir-programavimas-Lietuvoje-118078) rašoma:

1988 įsteigta bendra Lietuvos ir Austrijos bendrovė Baltic Amadeus pirmiausia ėmėsi asmeninių kompiuterių programinės įrangos lietuvinimo – sukurti pirmieji lietuviški šriftai, jiems pritaikytos spausdintuvų valdymo, rašybos tikrinimo programos ir kita. Vėliau pradėtos kurti dokumentų tvarkymo sistemos ir kita kompiuterizuotų informacinių sistemų programinė įranga.

3. Matematikos ir informatikos institutas, MII, 2006, 296 psl. (ISBN 9986-680-34-4; https://www.mii.lt/files/doc/lt/apie_instituta/mii50.pdf)

„Baltic Amadeus“ įgyvendino daugelį svarbių visai Lietuvai projektų: lietuvių kalbos rašto ženklų panaudojimo kompiuteriuose, lietuviškų rašmenų perdavimo kompiuteriniais tinklais technologijos...

4. Tvarkyklė trumpai paminima konferencijos tezėse G. Grigas. Kompiuterinis raštingumas ir rašto kultūra informacinėje visuomenėje// Kompiuterininkų dienos – 2007. Vilnius, „Žara“, p. 191–198 (http://ims.mii.lt/ims/asmen/gintas/publ/gg07-kompra.html):

Lietuviškas koduotes reikėdavo įdiegti patiems. Buvo sukurtas komercinis (mokamas) jų įdiegimo paketas „Bacopage“. Su įdiegtomis koduotėmis tvarkydavosi operacinė sistema.

5. Platesnį „BaCoPage“ tvarkyklės aprašymą pavyko aptikti monografijoje „Programinės įrangos lokalizavimas“ (2010):
V. Dagienė , G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos lokalizavimas, Matematikos ir informatikos institutas, 2010

Koduočių įvairovė ir jų įtaka lietuvių kalbai. Toje pačioje operacinėje sistemoje ir tai pačiai kalbai naudoti kelias skirtingas koduotes nėra pagrindo. Bet DOS sistemos laikais taip ir nepavyko susitarti dėl vienos koduotės. Tai kėlė nepatogumų keičiantis tekstais. Jeigu teksto siuntėjo ir gavėjo kompiuteriuose nustatytos skirtingos koduotės, tai gavėjas turėjo arba perkoduoti tekstą į savo kompiuterio koduotę, arba pakeisti kompiuterio koduotę. Šiam tikslui buvo parengtos perkodavimo programos. Daugiausia žinomos buvo dvi: „BacoPage“ ir LiR.

„BacoPage“ programa DOS operacinę sistemą papildydavo lietuvių kalbos nuostatomis (į šią sistemą lietuvių kalbos lokalės parametrai nebuvo įtraukti): koduote, didžiųjų raidžių atitikimu mažosioms, raidžių rikiavimu ir kt. Paleidus šią programą operacinėje sistemoje atsirasdavo lietuvių kalba su tokiomis pat „teisėmis“, kaip ir kitos kalbos (pvz., prancūzų, vokiečių), kurios buvo įtrauktos į operacinės sistemos platinamąjį paketą. Toliau su lietuvių kalba tvarkydavosi pati sistema. Programa operavo DOS sistemos parametrais. Todėl ji buvo priklausoma nuo sistemos konkrečios laidos. Atsiradus naujai sistemos laidai tekdavo išleisti ir naują „BacoPage“ programos laidą. Programos autorius tai padarydavo, bet kompiuterio naudotojui tai sudarė tam tikrų nepatogumų, nes, pakeitus sistemą naujesne, reikėjo gauti ir naują kalbos programos versiją. Be to, programa buvo nuosavybinė (ją parengė bendrovė „Baltic Amadeus“), už jos licenciją reikėjo mokėti. Tai buvo priežastys, stabdančios jos naudojimą.

LiR programa atliko tarpininko vaidmenį tarp operacinės sistemos ir jos išorinių teksto įvedimo (klaviatūros) bei išvedimo (monitoriaus ekrano, spausdintuvo) įrenginių vienaip ar kitaip, pagal žmogaus pasirinkimą, interpretuodama ženklų kodus. Operacinės sistemos nuostatų ji nekeitė, todėl buvo mažiau priklausoma nuo operacinės sistemos. Vienodai gerai tiko visoms operacinės sistemos laidoms, buvo platinama nemokamai. Toks jos paprastumas daugelį žavėjo ir ji buvo kur kas populiaresnė negu „BacoPage“ programa.

Kita vertus, kadangi LiR programa nekeitė operacinės sistemos nuostatų, tai sistema „nežinojo“, kuri koduotė parinkta ir laikė, kad joje veikia 437 koduotė ir pagal ją nustatydavo didžiųjų ir mažųjų raidžių atitikimą. DOS sistemoje failų ir aplankų varduose didžiosios raidės neskiriamos nuo mažųjų. Failų vardai buvo rašomi mažosiomis raidėmis, o aplankų – didžiosiomis, nežiūrint kuriomis raidėmis jie buvo renkami. Dėl to kildavo konfliktų dėl skirtingo jų varduose esančių raidžių kodų interpretavimo: sistemos viduje pagal 437 koduotę, išorėje (paprastai monitoriaus ekrane) – pagal parinktąją lietuvišką. Todėl naudojantis LiR programa failų ir aplankų varduose nebuvo galima vartoti savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių. Vėliau, pradedant „Windows 95“ sistema, šios problemos nebeliko. Dar daugiau – DOS sistemoje sukurtų failų ir aplankų vardai buvo teisingai rodomi „Windows“ sistemoje ir atvirkščiai. Bet daugelio žmonių įprotis čia jų vengti išliko iki šiol.


Pastaba (-js-): Tačiau šią ištrauką reiktų kiek pakritikuoti. Pirma, tuo metu Lietuvoje buvo didelė klaviatiūrų tvarkyklių, leidžiančių DOS terpėje naudoti lietuviškus rašmenis, įvairovė. Kažkaip nesąžininga paminėti tik dvi, dar be to sudarant įspūdį, kad daugiau tarsi ir nebuvo. Tačiau šio pristatymo tikslas ne atlikti visų tvarkyklių apžvalgą, o pristatyti vieną konkrečią realizaciją.

Tačiau, jei pirmoji pastaba tiesiogiai nesusijusi su „BaCoPage“, o tik su autorių požiūriu į pristatomą klausimą, tai antroji pastaba jau nurodo netikslumus. Buvo teigiama, kad:
Atsiradus naujai sistemos laidai tekdavo išleisti ir naują „BacoPage“ programos laidą.

Iš tikro, „BaCoPage“ jau nuo 1991 m. turėjo palaikymą 3-im MS-DOS versijoms: 3.x, 4.x ir 5.x. Pasirodžius MS-DOS 6.2x (1993) versijai, atsirado problemų, todėl kartu su “BaCoPage” patikslinimu buvo parengta ir „BaCoPage 2.20“ versija, patobulinant ir supaprastinant jos įdiegimą.

Ir ne visiškai tiesa, kad su „Windows 95” neliko problemų. Jei jų būtų nebuvę, būtų išnykę šiai terpei skirtos klaviatūros tvarkyklės (tarkim, tebebuvo platinamos komercinės – „Baltic Amadeus“ LEX bei „Fotonijos“ „Winlika“ - tvarkyklės. Nemirė ir „BaCoPage“, užtikrinanti lietuviškų raidžių palaikymą konandinės eilutės lange (MS-DOS). Šiai terpei 1995-ais metais buvo parengta nauja versija, dar kartą pakeičiant įdiegimą ir pritaikant šiai terpei. Tačiau lietuvinimo bylos joje išliko visiškai nepakitusios – tad iš tikro pats lietuvinimas visoms išvardintoms versijoms liko tas pats; t.y. jis nebuvo perdaromas.

Tačiau detaliau apie tai jau bus pateikiant konkrečią „BaCoPage“ istoriją.


BaCoPage sukūrimas

Kas pirmasis sukūrė „BaCoPage“ tvarkyklę, tiksliai nenustatyta. Aš perėmiau jos palaikymą 1993 m., o prieš tai ją prižiūrėjo Gediminas Stirbys – tad įtariu, kad jis ir buvo jos autorius.
[ Gaila, Gediminas paliko šį pasaulį 2020 m. rugpjūtį, tad detalių iš pirmųjų lūpų jau nepavyks gauti ]

Neturiu informacijos, ar ji buvo iki 1991 m., nes seniausių žinomų failų versijos yra tik 1991 m. Tačiau MS-DOS 3.0 versija išleista 1984 m., tad bet kuriuo atveju „BaCoPage“ greičiausiai pasirodė ne anksčiau nei 1985 m., o greičiausiai 1992 m., nes tais metais buvo išleistas „BacoPage“ vartotojo vadovas: Kodų lentelių sistema BACOPAGE, parengė Gediminas Stirbys, Raimondas Valuckas// Vilnius: Baltic Amadeus, 1992, 20 p. Jį galite surasti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kataloge, UDK 004.451(035.5)

Tvarkyklės pavadinimas gali būti išvedamas kaip santrumpos iš „Baltic Code Page“ kartu su aliuzija kad pirmos dvi raidės gali žymėti ir Baltic Amadeus (BA).

BacoPage vystymasis

1991 m. versija palaikė šias DOS versijas: 3.x, 4.x ir 5.x
Įdiegimas vyko vykdant komandinį failą (batch), kuris iš diegimo laikmenos nukopijuodavo reikiamus failus ir sutvarkydavo sisteminius nustatymus (AUTOEXEC.BAT ir CONFIG.SYS failus).

1994 m. išleista „BacoPage 2.20” versija, užtikrinusi veikimą MS-DOS 6.2x versijose. Įdiegimo principas išliko toks pat (komandinis failas), visi lietuviškos aplinkos palaikymo failai išliko tie patys.
Aš sukūriau kelias smulkias pagalbines programas (utilitas), kurias naudojo patikslinta ir supaprastinta įdiegimo procedūra. Šios versijos diegimo ypatybės pateikiamos 3 priede.

1995 m. prireikė naujos versijos „Windows 95” terpei lietuvinant ir jos komandinį langą. Diegimui imta naudoti vykdomoji programa (EXE) dar labiau supaprastinant diegimą ir sumažinant įvairių failų kiekį diegimo laikmenoje (diskelyje). Tačiau lietuviškųjų raidžių palaikymo failai joje išliko tie patys ir tas pats veikimo principas (AUTOEXEC.BAT ir CONFIG.SYS failų pritaikymas).
Buvo atsisakyta pagalbinių programų ir visa diegimo logika įtraukta į vieną vykdomąją programą, - taip kartu nuo (išmanesnio) vartotojo paslepiant atliekamus veiksmus, leidžiančius perprasti „BaCoPage“ veikimo principus.
Šios versijos diegimas aprašytas 4 priede.

2005 m. išleista „Windows XP” padarė nebereikalingą „BaCoPage“, nes tai buvo pirmoji „Windows“ versija veikianti ne virš MS-DOS (t.y., atsisakiusi MS-DOS). Tačiau neabejotina, kad „BaCoPage“ galėjo būti naudojamas dar kokius 3-4 m., nes „Windows XP“ nebuvo labai populiari ir daugelis tebenaudojo ankstesnes „Windows“ versijas, o kai kas, galbūt, ir MS-DOS.

Kas yra „BaCoPage“?

Tai klaviatūros tvarkyklė ir lietuvių kalbos palaikymas MS-DOS terpei. Veikė nuo MS-DOS 3.x versijos.

Ji numatė kelis klaviatūros išdėstymus:
1 – Standartas (181) - LST 1582 (ĄŽERTY);
2 - Lithuanian Baltic Amadeus (179) – lietuviškos raidės ant skaitmenų;
3 – Rašomosios mašinėlės (180) - ???;
4 - Ergonominis (178) - LST 1092-89

Apie šiuos išsidėstymus žr. 1 priede

Taip pat ji palaikė ir kelias kodų lenteles:

1 - LST 1284:1993 standartas lietuvių ir rusų kalbai (DOS 772);
2 - LST 1283:1993 standartas anglų ir lietuvių kalbai (DOS 774);
3 - Baltic Amadeus kodų lentelė lietuvių ir rusų kalbai (DOS 771 KBL);
4 - IBM Baltic RIM kodavimas (Windows terpei atitinkanti Windows-1257 kodų puslapį)

Apie šias kodų lenteles žr. 2 priede

„BaCoPage“ užtikrino lietuviškų raidžių įvedimą ir atvaizdavimą ekrane. Ši tvarkyklė taip pat suteikė operacinei sistemai (MS-DOS) informaciją apie lietuviškų didžiųjų ir mažųjų raidžių ryšį (konvertavimą), o taip pat apie rūšiavimo tvarką (t.y. tekstų rūšiavimas buvo atliekamas pagal lietuviškas rūšiavimo taisykles). Tai buvo užtikrinama visoms „BaCoPage“ palaikomoms kodų lentelėms.
Taip pat „BaCoPage“ operacinei sistemai teikė informaciją apie skaičių formatą, datos ir laiko pavaizdavimo formatą, finansinę informaciją (valiutą).

Tuo ji skyrėsi nuo kitų tuo metu buvusių klaviatūros tvarkyklių („Lika“, Lir“ ir kt.), kurios užtikrino tik lietuviškų raidžių įvedimą ir pavaizdavimą ekrane, tačiau operacinei sistemai neteikė informacijos apie lietuvių kalbos ypatybes.

„BaCoPage“ tai atlieko pakeisdama su MS-DOS sistema pateikiamų COUNTRY.SYS, KEYBOARD.SYS, EGA.CPI ir GRAFTABL.COM failų (dažniausiai užtikrinančių JAV anglų kalbos ir klaviatūrų palaikymą) naudojimą juos nukreipiant į failus iš „BaCoPage“. Tai buvo padaroma ne atliekant minėtų failų pakeitimą, o pakeičiant configūraciją (CONFIG.SYS), kad būtų naudojami papildomai įdiegti „BaCoPage“ failai. Tie failai buvo:
COUNTRY.SYS failas saugojo informaciją apie lietuvių kalbos savybes;
KEYBOARD.SYS failas saugojo informaciją apie klaviatūros išsidėstymą;
EGA.CPI faile buvo lietuviškų raidžių vaizdai;
GRAFTABL.COM leido pavaizduoti lietuviškas raides grafiniame režime.

(C)2019, Vartiklis. Draudžiama bet kokiu būdu naudoti visą ar atskirą šio teksto dalį be atskiro leidimo ir nenurodžius šaltinio.


BacoPage įdiegimo paketai ir pradiniai tekstai

Dėmesio: © Visi čia pateikti „BacoPage“ įdiegimo paketai, pradiniai tekstai ir dokumentacija yra išskirtinė UAB „Baltic Amadeus“ intelektualinė nuosavybė ir negali būti panaudota jokiais tikslais išskyrus asmeninį susipažinimą. Draudžiama darytis bet kokias jų kopijas (taip pat ir spausdinti), atgaminti bet kokiomis priemonėmis (į bet kokias laikmenas) ir platinti (bet kokias būdais).
„vartiklio“ redaktoriui oficialiai suteikta teisė juos publikuoti.

Susipažinimui pateikiami šie „BacoPage“ įdiegimo paketai:

 • BacoPage 6.20 – lietuvių kalbos tvarkyklė nuo MS DOS 3.0 iki MS DOS 6.22 versijos;
 • BacoPage Win95 – lietuvių kalbos tvarkyklė nuo MS DOS 3.0 - 6.22 versijoms, o taip pat „MS Windows 95“ komandinei eilutei. Jos ypatybė - visiškai pertvarkytas diegimas.
 • Taip pat pateikiami „BacoPage“ naudotų pagalbinių programų (utilitų) – pradiniai tekstai. Tai:

  ASM kataloge – pradiniai tekstai asemblerio kalba:
  a) REBOOT.ASM – MS-DOS operacinės sistemos „perkrovimo“ (pakartotinio įkėlimo) programa. Ji įtraukia SKIP_WS.INC papildinį;
  b) XDOSVER.ASM – išplėstinė MS-DOS versijos (pagrindinės arba papildomos dalies) gražinimo programa (v1.0). Win95 komandinėje eillutėje gražina 7 kaip pagrindinės versijos numerį. XDOSVER.TXT yra jos aprašymas (MS DOS 771 arba KBL kodavimo lentelėje).

  C kataloge – pradiniai tekstai C kalba.
  Tai programos CHCONFIG.EXE pradiniai tekstai. Ši programa skirta MS-DOS sisteminių failų (CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT) kopijų padarymui ir pakeitimui taip, kad pradėtų veikti lietuvių kalbos tvarkyklė. Failas CH.MAK yra skirtas MAKE „buildinimo“ programai.


  Priedas 1. Klaviatūros išsidėstymai

  LST 1582
  LST 1582 klaviatūros išsidėstymas

  LST BA
  Lithuanian Baltic Amadeus klaviatūros išsidėstymas

  LST 1092
  Ergonominė LST 1092-89


  Priedas 2. Kodų puslapiai

  CP 772: LST 1284
  CP 772 (LST 1284:1993) kodų lentelė

  CP 774: LST 1283
  CP 774 (LST 1283:1993) kodų lentelė

  CP 771 KBL
  CP 771 KBL - Lietuvoje naudota seniausiai

  CP Baltic RIM
  Baltic RIM – pradėta naudoti Windows terpėje


  Priedas 3. BACOPAGE 2.20 pakeitimų aprašymas

  Kodų lentelių sistema BACOPAGE 2.20

  Kodų lentelių sistemos BACOPAGE 2.20 versijoje pakeista diegimo procedūra. Dabar ji žymiai patogesnė. Taip pat automatizuotas darbas įdiegiant MS-DOS 6.2 ir vėlesnių versijų MS-DOS terpėms.

  Diegimo ypatybės 6.20, 6.21 ir 6.22 terpėse

  Prieš diegiant šioms terpėms, pasitikrinkite, ar Jūsų MS-DOS kataloge yra byla SETVER.EXE. Po to konfigūracijos byloje CONFIG.SYS, kuri yra pagrindiniame (pavyzdžiui, "C:\") kataloge, įterpkite eilutę

  DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE

  Čia vietoje C:\DOS nurodykite katalogą, kuriame yra operacinė sistema. Atlikę šiuos veiksmus, iš naujo įkelkite operacinę sistemą ir tęskite BACOPAGE diegimą pagal aprašymą.

  Pasikeitimai

  1. Įdiegiant BACOPAGE operacinės sistemos MS-DOS 6.20 arba vėlesnių versijų terpei, jeigu MS-DOS kataloge nebuvo bylos SETVER.EXE, diegimo programa praneš

    You must have SETVER.EXE in Your \DOS directory...

  Tačiau šiuo atveju diegimo procedūra bus tęsiama. Pabaigus diegimą Jums reikės atlikti šiuos veiksmus:

  a) į MS-DOS katalogą įrašyti SETVER.EXE bylą;

  b) į CONFIG.SYS bylą įtraukti eilutę

  DEVICE = C:\DOS\SETVER.EXE

  c) iš naujo įkelti operacinę sistemą;

  d) pereiti į BACOPAGE bylų sąrašą,

  e) vykdyti komandą

  SETVER KEYB6.COM 6.00

  2. Nauja diegimo procedūra papildo egzistuojančias AUTOEXEC.BAT ir CONFIG.SYS bylas. Ankstesnius šių bylų turinius išsaugo su plėtiniu .nnn, kur n - skaitmuo. Naujausia kopija turi didžiausią numerį.

  3. Baigdama darbą diegimo procedūra paprašo išimti visus diskelius:

    Remove all floppy disks and press any key ...

  Paspaudus bet kurį klavišą, ji iš naujo įkelia operacinę sistemą.

  Pastaba. Ši Kodų lentelių sistemos BACOPAGE 2.20 versija, kaip ir ankstesnės, dirba tik su Microsoft firmos DOS operacine sistema.


  Priedas 3a) Failas BACPREAD.ME aprašantis instaliacinio diskelio turinį

  Directory PATH listing for Volume BACOPAGE
  A:\
    INSTBACP.BAT    - BACOPAGE installation procedure
  A:\DOSEXT
      DOSVER.COM   - for installation
      GETKEY.COM   - for installation
      KEYBOARD.SY4  - keyboard for MS-DOS 4.00 or higher
      KEYBOARD.SY3  - keyboard for MS-DOS 3.30
      KBDSWIT.EXE   - keyboard switcher
      COUNTRY.SYS   - country specific information
      EGA.CPI     - display fonts
      KODAI.EXE    - lithuanian text recoding
      GRAFTABL.CO5  - CGA graphics fonts for MS-DOS 5.00
      GRAFTABL.CO4  - CGA graphics fonts for MS-DOS 4.00
      GRAFTABL.CO3  - CGA graphics fonts for MS-DOS 3.30
      CHARSET.ALL   - fonts test table
      BACPREAD.ME   - this file
  
  Note: in BACOPAGE procedures directory after installation will be created:
  
      KLR.BAT     - keyboard layout changing procedure
      AUTOEXEC.BAT  - copy of BACOPAGE autoexec.bat
      CONFIG.SYS   - copy of BACOPAGE config.sys
  ___________________________
  Notes for MS-DOS 6.20 users
  
  Use MS-DOS 6 KEYB.COM instead of MS-DOS 6.20 KEYB.COM, while runing
  KBDSWIT.EXE, for correct keyboard language switching:
  
  1. Make sure DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE is loaded in CONFIG.SYS file;
  2. Execute command SETVER KEYB.COM 6.00 once;
  3. Use MS-DOS 6 KEYB.COM file instead of MS-DOS 6.20 KEYB.COM to load lithuanian keyboard.
  

  Priedas 4. BACOPAGE Windows 95 terpei pakeitimų aprašymas

  Kaip įdiegti kodų lentelių sistemą BACOPAGE?

  Norint įdiegti kodų lentelių sistemą, pirmiausia reikia (Windows 95 MS-DOS lange arba komandų eilutėje):

  1. padaryti veiksniu šį diskelį ir BACOPAGE katalogą. Tai galima atlikti, pvz., įvykdant tokią komandų seka:

  A:\
  
  CD A:\BACOPAGE

  2. Vykdyti LTHSETUP.EXE programą. Ši programa užduoda kelis papildomus klausimus.

  a) paprašoma nurodyti diską, iš kurio yra įkeliama sistema:

  You must specify the name of MS-DOS boot drive.
  Enter, please, MS-DOS boot drive name:

  Jūs privalote nurodyti sistemos disko raidę, pvz., C.

  2. Prašoma nurodyti katalogą, kuriame įrašytos MS-DOS sistemos bylos.

  You must specify the location of MS-DOS directory.
  Enter, please, full MS-DOS path:

  Reikia surinkti visą katalogo vardą, pvz., C:\DOS arba C:\WIN95\COMMAND.

  3. Prašoma nurodyti pilną pagrindinį Windows 95 katalogą.

  You must specify the location of Windows 95 directory.
  "Enter, please, full Windows 95 path:"

  Teisingai atsakius į šiuos klausimus, LTHSETUP programa pradeda diegimą. Jeigu ji randa anksčiau įdiegtą BACOPAGE sistemą, ji išvardina bylas, kurias ketina pakeisti, ir paprašo leidimo tą atlikti:

  Listed above files will be overwrited.
  If You don't agree to overwrite them, cancel installation.
  Continue installation (Y/N):

  Paspaudus 'Y' klavišą - diegimas bus tęsiamas. Sėkmingai įdiegus BACOPAGE kodų lentelių sistemą, LTHSETUP praneša, kad ji iš naujo įkels sistemą. Šis veiksmas nėra atliekamas esant Windows 95 MS-DOS lange - vartotojas pats turi iš naujo įkelti Windows 95 sistemą.


  Matematikos skiltis
  Advanced HTML skyrius
  HOT.lt
  Vartiklis


      (C)2019, Vartiklis. Draudžiama bet kokiu būdu naudoti visą ar atskirą šio teksto dalį be atskiro leidimo ir nenurodžius šaltinio.